Kabinett

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ordet kabinett kan vise til:

  • eit lite rom, eit åtskilt arbeids- eller konferanserom eller eit rom som har eit visst føremål, som til dømes mynt- eller vokskabinett.
  • ei regjering, ein del av ei regjering eller rådet eller sekretariatet til ein fyrste, sjå kabinett som regjering.
  • eit møbel til å oppbevare kostbare ting i, som porselen, smykker og liknande. Er nokre gonger utstyrt med skriveklaff. Sjå møbelet kabinett.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.