Kategori:Statar og territorium etter tusenår og skipnad