Kategori:Statar og territorium nedlagde i 1900-åra