Kategori:Statar og territorium nedlagde i 1940-åra