Kategori:Statar og territorium nedlagde i 1960-åra