Kategori:Statar og territorium nedlagde i 1990-åra