Kategori:Statar og territorium skipa i det 2. tusenårsskiftet