Kategoridiskusjon:Stadnamn av norrønt opphav i Skottland

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Burde me kanskje endra denne til "Kategori:Norrøne stadnamn i Skottland", sidan opphavet ikkje alltid er heilt visst ?

mvh --Wikarth 22. mars 2010 kl. 11:32 (CET)

Ja, kanskje det, men i så fall bør alle kategoriane i same stil (Stadnamn av @@@ opphav) endrast. Eg har prøvd å berre bruke kategorien på artiklar der det er visst. --Frokor 22. mars 2010 kl. 11:53 (CET)
Men kan ein seie at desse namna er norrøne i dag? Det er jo som kategorien seier opphavet som er norrønt. --Frokor 22. mars 2010 kl. 11:57 (CET)
Nettopp. I mange tilfelle har namn blitt endra slik at ein ikkje lenger kan seia at dei er norrøne (eller keltiske, eller latinske), sjølv om dei opphavleg var det. --Ranveig 22. mars 2010 kl. 12:22 (CET)
Frokor: Ja, namneformene er norrøne. Spørsmålet mitt kjem opp fordi det fins norrøne namn som ikkje nødvendigvis har eit norrønt opphav. Jfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Iona - det er eit unntak frå regelen, men det kan nok komma opp ein del fleire. For å sjå skilnaden mellom språk og opphav, jfr Lååkese som er det gamle sørsamiske namnet på Namsen, elva som renn gjennom Namsos. Lååkese kjem av "Lågen" som var det gamle norrøne namnet på Namsen. Der er sjølvsagt "Lååkese" samisk, men ikkje av samisk opphav. --Wikarth 22. mars 2010 kl. 13:52 (CET)
Når det gjeld Iona, så er artikkelen http://en.wikipedia.org/wiki/Iona i tvil om namnet har keltisk eller norrønt opphav. Iogmed at den eldste kjelda er frå rundt år 700, så virkar den saka rimeleg trygg. På den tida hadde ikkje norrønt språk enno rukke å setja preg på Hebridane. --Wikarth 22. mars 2010 kl. 14:30 (CET)
Denne kategorien har direkte samband med artikkelnamnet, og namneformene artiklane ligg på skal samsvare med skrivemåten ein finn på moderne kart og i annan notidig bruk. Sjølv om namna, eller delar av namna, har opphav i norrønt, er dei ikkje norrøne no. Det er mange hundre år sidan nokon brukte norrønt i Skottland (og i Noreg).
Iona ligg ikkje kategorien, og opplysningane om at namnet Iona har norrønt opphav i den engelske artikkelen vert tilskrive forfattaren av boka The Scottish Islands, Hamish Haswell-Smith, som er arkitekt og siglar, men som ikkje verkar vere namneforskar eller særleg grundig kjennar av verken keltisk eller norrønt, noko som ikkje stoggar han i å kome med eigne tydingar av stadnamn. Om namnet Jura skriv han t.d. «(ON Jur-øy – udder island) - to a Viking sailor the Paps of Jura would be the obvious identification. All expert sources however give the derivation as (ON dyr-øy – deer island) and one 7th-century document refers to the island as "Doiradeilinn".». Om Iona skriv han «In very early times called I [ee], IO, HII, HIA or IOUA – possibly from the Norse Hiöe [ee-ë] meaning island of the den ot the brown bear. Later named ICOLMKILL (G. I Chaluim cille - island of calamen (G. dove), but the saint's given name was Calum. IOUA became corrupted to IONA in the 18th century through a typographical error.». The Scottish Islands er mykje brukt som referanse på en.wikipedia i artiklar om dei skotske øyene, og er truleg bra om mykje, men nett namnetolkingane til Haswell-Smith kan ein ta med ei klype salt.
--Jorunn 23. mars 2010 kl. 09:33 (CET)
Ja, artiklane må sjølvsagt ha namneformer som er i bruk i dag. Det er ingen som har foreslått å endra artikkelnamna. Spørsmålet mitt var om vi ikkje bør vera litt meir korrekte med omsyn til opphavet av namna. Det er ikkje alle norrøne namn som har norrønt opphav. Iona kan feks ha hatt eit norrønt namn, sjå http://en.wikipedia.org/wiki/Iona , men opphavet er ut frå historiske kjelder tydeleg ikkje norrønt. For eit enklare døme: Kautokeino er den norske namneforma av ein tettstad i Finnmark, men namnet har ikkje norsk opphav. Korleis lagar me eit godt namn på denne kategorien ? --Wikarth 23. mars 2010 kl. 09:48 (CET)
Kategori:Stadnamn av samisk opphav (eller kva språk som no er opphavet). Om Kautokeino i dag er namnet på norsk eller har vore namnet på norrønt er jo heilt uvesentleg. Om engelsk vart offisielt språk i Noreg og namnet vart endra til Cautoceino så er opphavet likevel samisk. Iona høyrer då heller ikkje heime i den nemnde kategorien, for opphavet er ikkje norrønt (ser det ut til), sjølv om det norrøne namnet var Iona. Artikkelen kunne vore i Kategori:Stadnamn av keltisk opphav. Så det korrekte er slik me gjer det i dag. Om opphavet er kjend, så vert artikkelen plassert i den høvande kategorien. --Frokor 23. mars 2010 kl. 12:29 (CET)
Flott ! Eg skal unnlata å kommentera meir her, eg blir berre utestengt. Eg får berre humra litt for meg sjølv her eg sit. --Wikarth 23. mars 2010 kl. 14:47 (CET)