Khmer (fleirtyding)

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Khmer kan referere til:

  • Khmerar, den etniske gruppa som store delar av kambodsjanarane høyrer til.
  • Språket khmer, språket brukt av khmerane, og det offisielle språket i Kambodsja.
  • Khmerriket, som herska over store delar av Indokina frå 9. til 13. hundreåra. (Sjå òg Angkor)
  • Republikken Khmer, namnet på Kambodsja frå 1970 til 1975.
  • Raude Khmer, ei kambodsjansk kommunistisk politisk gruppe og geriljarørsle.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.