Koherens (fleirtyding)

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Koherens tyder noko som er samanhengande og er eit omgrep med fleire tydingar og bruksområde. Det motsette er inkoherent, som tyder usamanhengande.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.