Kommuneingeniør

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Kommuneingeniør er yrkestittelen på ein kommunalt tilsett person som har ansvaret for dei tekniske tenestene som kommunen tek seg av, som til dømes dei kommunale vegane, dei kommunale bygningane, renovasjonen i kommunen, brannstellet og anna slikt. Kommuneingeniøren hadde og har framleis i mange kommunar òg ansvaret for arbeidet med å få utarbeidd reguleringsplanar og førehave byggesaker.

Tidlegare, då det var juridiske skilnader mellom dei såkalla landkommunane og dei såkalla bykommunane, var kommuneingeniør den tittelen som vart nytta i landkommunane, medan den tilsvarande tittelen i bykommunane var byingeniør eller stadsingeniør.