Konsonantligaturar i devanagari

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Konsonantligaturar i devanagari er eit oversyn over dei ulike ligaturane som blir danna av konsonantgrupper i det indiske skriftsystemet devanagari.

Sanskritnamnet for dette er saṃyuktākṣara.

Konsonantdigrafar[endre | endre wikiteksten]

Ligaturane blir berre viste rett om ein har ein passande font installert.


ka

kha

ga

gha

ṅa

ca

cha

ja

jha

ña

ṭa

ṭha

ḍa

ḍha

ṇa

ta

tha

da

dha

na

pa

pha

ba

bha

ma

ya

ra

la

va

śa

ṣa

sa

ha

ḷa
क्ष
kṣa
ज्ञ
jña

ka
क्क
kka
क्ख
kkha
क्ग
kga
क्घ
kgha
क्ङ
kṅa
क्च
kca
क्छ
kcha
क्ज
kja
क्झ
kjha
क्ञ
kña
क्ट
kṭa
क्ठ
kṭha
क्ड
kḍa
क्ढ
kṭa
क्ण
kṇa
क्त
kta
क्थ
ktha
क्द
kda
क्ध
kdha
क्न
kna
क्प
kpa
क्फ
kpha
क्ब
kba
क्भ
kbha
क्म
kma
क्य
kya
क्र
kra
क्ल
kla
क्व
kva
क्श
kśa
क्ष
kṣa
क्स
ksa
क्ह
kha
क्ळ
kḷa
क्क्ष
kkṣa
क्ज्ञ
kjña

kha
ख्क
khka
ख्ख
khkha
ख्ग
khga
ख्घ
khgha
ख्ङ
khṅa
ख्च
khca
ख्छ
khcha
ख्ज
khja
ख्झ
khjha
ख्ञ
khña
ख्ट
khṭa
ख्ठ
khṭha
ख्ड
khḍa
ख्ढ
khḍha
ख्ण
khṇa
ख्त
khta
ख्थ
khtha
ख्द
khda
ख्ध
khdha
ख्न
khna
ख्प
khpa
ख्फ
khpha
ख्ब
khba
ख्भ
khbha
ख्म
khma
ख्य
khya
ख्र
khra
ख्ल
khla
ख्व
khva
ख्श
khśa
ख्ष
khṣa
ख्स
khsa
ख्ह
khha
ख्ळ
khḷa
ख्क्ष
khkṣa
ख्ज्ञ
khjña

ga
ग्क
gka
ग्ख
gkha
ग्ग
gga
ग्घ
ggha
ग्ङ
gṅa
ग्च
gca
ग्छ
gcha
ग्ज
gja
ग्झ
gjha
ग्ञ
gña
ग्ट
gṭa
ग्ठ
gṭha
ग्ड
gḍa
ग्ढ
gḍha
ग्ण
gṇa
ग्त
gta
ग्थ
gtha
ग्द
gda
ग्ध
gdha
ग्न
gna
ग्प
gpa
ग्फ
gpha
ग्ब
gba
ग्भ
gbha
ग्म
gma
ग्य
gya
ग्र
gra
ग्ल
gla
ग्व
gva
ग्श
gśa
ग्ष
gṣa
ग्स
gsa
ग्ह
gha
ग्ळ
gḷa
ग्क्ष
gkṣa
ग्ज्ञ
gjña

gha
घ्क
ghka
घ्ख
ghkha
घ्ग
ghga
घ्घ
ghgha
घ्ङ
ghṅa
घ्च
ghca
घ्छ
ghcha
घ्ज
ghja
घ्झ
ghjha
घ्ञ
ghña
घ्ट
ghṭa
घ्ठ
ghṭha
घ्ड
ghḍa
घ्ढ
ghḍha
घ्ण
ghṇa
घ्त
ghta
घ्थ
ghtha
घ्द
ghda
घ्ध
ghdha
घ्न
ghna
घ्प
ghpa
घ्फ
ghpha
घ्ब
ghba
घ्भ
ghbha
घ्म
ghma
घ्य
ghya
घ्र
ghra
घ्ल
ghla
घ्व
ghva
घ्श
ghśa
घ्ष
ghṣa
घ्स
ghsa
घ्ह
ghha
घ्ळ
ghḷa
घ्क्ष
ghkṣa
घ्ज्ञ
ghjña

ṅa
ङ्क
ṅka
ङ्ख
ṅkha
ङ्ग
ṅga
ङ्घ
ṅgha
ङ्ङ
ṅṅa
ङ्च
ṅca
ङ्छ
ṅcha
ṅja ङ्ज ङ्झ
ṅjha
ङ्ञ
ṅña
ङ्ट
ṅṭa
ङ्ठ
ṅṭha
ङ्ड
ṅḍa
ङ्ढ
ṅḍha
ङ्ण
ṅṇa
ङ्त
ṅta
ङ्थ
ṅtha
ङ्द
ṅda
ङ्ध
ṅdha
ङ्न
ṅna
ङ्प
ṅpa
ङ्फ
ṅpha
ङ्ब
ṅba
ङ्भ
ṅbha
ङ्म
ṅma
ङ्य
ṅya
ङ्र
ṅra
ङ्ल
ṅla
ङ्व
ṅva
ङ्श
ṅśa
ङ्ष
ṅṣa
ङ्स
ṅsa
ङ्ह
ṅha
ङ्ळ
ṅḷa
ङ्क्ष
ṅkṣa
ङ्ज्ञ
ṅjña

ca
च्क
cka
च्ख
ckha
च्ग
cga
च्घ
cgha
च्ङ
cṅa
च्च
cca
च्छ
ccha
च्ज
cja
च्झ
cjha
च्ञ
cña
च्ट
cṭa
च्ठ
cṭha
च्ड
cḍa
च्ढ
cḍha
च्ण
cṇa
च्त
cta
च्थ
ctha
च्द
cda
च्ध
cdha
च्न
cna
च्प
cpa
च्फ
cpha
च्ब
cba
च्भ
cbha
च्म
cma
च्य
cya
च्र
cra
च्ल
cla
च्व
cva
च्श
cśa
च्ष
cṣa
च्स
csa
च्ह
cha
च्ळ
cḷa
च्क्ष
ckṣa
च्ज्ञ
cjña

cha
छ्क
chka
छ्ख
chkha
छ्ग
chga
छ्घ
chgha
छ्ङ
chṅa
छ्च
chca
छ्छ
chcha
छ्ज
chja
छ्झ
chjha
छ्ञ
chña
छ्ट
chṭa
छ्ठ
chṭha
छ्ड
chḍa
छ्ढ
chḍha
छ्ण
chṇa
छ्त
chta
छ्थ
chtha
छ्द
chda
छ्ध
chdha
छ्न
chna
छ्प
chpa
छ्फ
chpha
छ्ब
chba
छ्भ
chbha
छ्म
chma
छ्य
chya
छ्र
chra
छ्ल
chla
छ्व
chva
छ्श
chśa
छ्ष
chṣa
छ्स
chsa
छ्ह
chha
छ्ळ
chḷa
छ्क्ष
chkṣa
छ्ज्ञ
chjña

ja
ज्क
jka
ज्ख
jkha
ज्ग
jga
ज्घ
jgha
ज्ङ
jṅa
ज्च
jca
ज्छ
jcha
ज्ज
jja
ज्झ
jjha
ज्ञ
jña
ज्ट
jṭa
ज्ठ
jṭha
ज्ड
jḍa
ज्ढ
jḍha
ज्ण
jṇa
ज्त
jta
ज्थ
jtha
ज्द
jda
ज्ध
jdha
ज्न
jna
ज्प
jpa
ज्फ
jpha
ज्ब
jba
ज्भ
jbha
ज्म
jma
ज्य
jya
ज्र
jra
ज्ल
jla
ज्व
jva
ज्श
jśa
ज्ष
jṣa
ज्स
jsa
ज्ह
jha
ज्ळ
jḷa
ज्क्ष
jkṣa
ज्ज्ञ
jjña

jha
झ्क
jhka
झ्ख
jhkha
झ्ग
jhga
झ्घ
jhgha
झ्ङ
jhṅa
झ्च
jhca
झ्छ
jhcha
झ्ज
jhja
झ्झ
jhjha
झ्ञ
jhña
झ्ट
jhṭa
झ्ठ
jhṭha
झ्ड
jhḍa
झ्ढ
jhḍha
झ्ण
jhṇa
झ्त
jhta
झ्थ
jhtha
झ्द
jhda
झ्ध
jhdha
झ्न
jhna
झ्प
jhpa
झ्फ
jhpha
झ्ब
jhba
झ्भ
jhbha
झ्म
jhma
झ्य
jhya
झ्र
jhra
झ्ल
jhla
झ्व
jhva
झ्श
jhśa
झ्ष
jhṣa
झ्स
jhsa
झ्ह
jhha
झ्ळ
jhḷa
झ्क्ष
jhkṣa
झ्ज्ञ
jhjña

ña
ञ्क
ñka
ञ्ख
ñkha
ञ्ग
ñga
ञ्घ
ñgha
ञ्ङ
ñṅa
ञ्च
ñca
ञ्छ
ñcha
ञ्ज
ñja
ञ्झ
ñjha
ञ्ञ
ñña
ञ्ट
ñṭa
ञ्ठ
ñṭha
ञ्ड
ñḍa
ञ्ढ
ñḍha
ञ्ण
ñṇa
ञ्त
ñta
ञ्थ
ñtha
ञ्द
ñda
ञ्ध
ñdha
ञ्न
ñna
ञ्प
ñpa
ञ्फ
ñpha
ञ्ब
ñba
ञ्भ
ñbha
ञ्म
ñma
ञ्य
ñya
ञ्र
ñra
ञ्ल
ñla
ञ्व
ñva
ञ्श
ñśa
ञ्ष
ñṣa
ञ्स
ñsa
ञ्ह
ñha
ञ्ळ
ñḷa
ञ्क्ष
ñkṣa
ञ्ज्ञ
ñjña

ṭa
ट्क
ṭka
ट्ख
ṭkha
ट्ग
ṭga
ट्घ
ṭgha
ट्ङ
ṭṅa
ट्च
ṭca
ट्छ
ṭcha
ट्ज
ṭja
ट्झ
ṭjha
ट्ञ
ṭña
ट्ट
ṭṭa
ट्ठ
ṭṭha
ट्ड
ṭḍa
ट्ढ
ṭḍha
ट्ण
ṭṇa
ट्त
ṭta
ट्थ
ṭtha
ट्द
ṭda
ट्ध
ṭdha
ट्न
ṭna
ट्प
ṭpa
ट्फ
ṭpha
ट्ब
ṭba
ट्भ
ṭbha
ट्म
ṭma
ट्य
ṭya
ट्र
ṭra
ट्ल
ṭla
ट्व
ṭva
ट्श
ṭśa
ट्ष
ṭṣa
ट्स
ṭsa
ट्ह
ṭha
ट्ळ
ṭḷa
ट्क्ष
ṭkṣa
ट्ज्ञ
ṭjña

ṭha
ठ्क
ṭhka
ठ्ख
ṭhkha
ठ्ग
ṭhga
ठ्घ
ṭhgha
ठ्ङ
ṭhṅa
ठ्च
ṭhca
ठ्छ
ṭhcha
ठ्ज
ṭhja
ठ्झ
ṭhjha
ठ्ञ
ṭhña
ठ्ट
ṭhṭa
ठ्ठ
ṭhṭha
ठ्ड
ṭhḍa
ठ्ढ
ṭhḍha
ठ्ण
ṭhṇa
ठ्त
ṭhta
ठ्थ
ṭhtha
ठ्द
ṭhda
ठ्ध
ṭhdha
ठ्न
ṭhna
ठ्प
ṭhpa
ठ्फ
ṭhpha
ठ्ब
ṭhba
ठ्भ
ṭhbha
ठ्म
ṭhma
ठ्य
ṭhya
ठ्र
ṭhra
ठ्ल
ṭhla
ठ्व
ṭhva
ठ्श
ṭhśa
ठ्ष
ṭhṣa
ठ्स
ṭhsa
ठ्ह
ṭhha
ठ्ळ
ṭhḷa
ठ्क्ष
ṭhkṣa
ठ्ज्ञ
ṭhjña

ḍa
ड्क
ḍka
ड्ख
ḍkha
ड्ग
ḍga
ड्घ
ḍgha
ड्ङ
ḍṅa
ड्च
ḍca
ड्छ
ḍcha
ड्ज
ḍja
ड्झ
ḍjha
ड्ञ
ḍña
ड्ट
ḍṭa
ड्ठ
ḍṭha
ड्ड
ḍḍa
ड्ढ
ḍḍha
ड्ण
ḍṇa
ड्त
ḍta
ड्थ
ḍtha
ड्द
ḍda
ड्ध
ḍdha
ड्न
ḍna
ड्प
ḍpa
ड्फ
ḍpha
ड्ब
ḍba
ड्भ
ḍbha
ड्म
ḍma
ड्य
ḍya
ड्र
ḍra
ड्ल
ḍla
ड्व
ḍva
ड्श
ḍśa
ड्ष
ḍṣa
ड्स
ḍsa
ड्ह
ḍha
ड्ळ
ḍḷa
ड्क्ष
ḍkṣa
ड्ज्ञ
ḍjña

ḍha
ढ्क
ḍhka
ढ्ख
ḍhkha
ढ्ग
ḍhga
ढ्घ
ḍhgha
ढ्ङ
ḍhṅa
ढ्च
ḍhca
ढ्छ
ḍhcha
ढ्ज
ḍhja
ढ्झ
ḍhjha
ढ्ञ
ḍhña
ढ्ट
ḍhṭa
ढ्ठ
ḍhṭha
ढ्ड
ḍhḍa
ढ्ढ
ḍhḍha
ढ्ण
ḍhṇa
ढ्त
ḍhta
ढ्थ
ḍhtha
ढ्द
ḍhda
ढ्ध
ḍhdha
ढ्न
ḍhna
ढ्प
ḍhpa
ढ्फ
ḍhpha
ढ्ब
ḍhba
ढ्भ
ḍhbha
ढ्म
ḍhma
ढ्य
ḍhya
ढ्र
ḍhra
ढ्ल
ḍhla
ढ्व
ḍhva
ढ्श
ḍhśa
ढ्ष
ḍhṣa
ढ्स
ḍhsa
ढ्ह
ḍhha
ढ्ळ
ḍhḷa
ढ्क्ष
ḍhkṣa
ढ्ज्ञ
ḍhjña

ṇa
ण्क
ṇka
ण्ख
ṇkha
ण्ग
ṇga
ण्घ
ṇgha
ण्ङ
ṇṅa
ण्च
ṇca
ण्छ
ṇcha
ण्ज
ṇja
ण्झ
ṇjha
ण्ञ
ṇña
ण्ट
ṇṭa
ण्ठ
ṇṭha
ण्ड
ṇḍa
ण्ढ
ṇḍha
ण्ण
ṇṇa
ण्त
ṇta
ण्थ
ṇtha
ण्द
ṇda
ण्ध
ṇdha
ण्न
ṇna
ण्प
ṇpa
ण्फ
ṇpha
ण्ब
ṇba
ण्भ
ṇbha
ण्म
ṇma
ण्य
ṇya
ण्र
ṇra
ण्ल
ṇla
ण्व
ṇva
ण्श
ṇśa
ण्ष
ṇṣa
ण्स
ṇsa
ण्ह
ṇha
ण्ळ
ṇḷa
ण्क्ष
ṇkṣa
ण्ज्ञ
ṇjña

ta
त्क
tka
त्ख
tkha
त्ग
tga
त्घ
tgha
त्ङ
tṅa
त्च
tca
त्छ
tcha
त्ज
tja
त्झ
tjha
त्ञ
tña
त्ट
tṭa
त्ठ
tṭha
त्ड
tḍa
त्ढ
tḍha
त्ण
tṇa
त्त
tta
त्थ
ttha
त्द
tda
त्ध
tdha
त्न
tna
त्प
tpa
त्फ
tpha
त्ब
tba
त्भ
tbha
त्म
tma
त्य
tya
त्र
tra
त्ल
tla
त्व
tva
त्श
tśa
त्ष
tṣa
त्स
tsa
त्ह
tha
त्ळ
tḷa
त्क्ष
tkṣa
त्ज्ञ
tjña

tha
थ्क
thka
थ्ख
thkha
थ्ग
thga
थ्घ
thgha
थ्ङ
thṅa
थ्च
thca
थ्छ
thcha
थ्ज
thja
थ्झ
thjha
थ्ञ
thña
थ्ट
thṭa
थ्ठ
thṭha
थ्ड
thḍa
थ्ढ
thḍha
थ्ण
thṇa
थ्त
thta
थ्थ
ththa
थ्द
thda
थ्ध
thdha
थ्न
thna
थ्प
thpa
थ्फ
thpha
थ्ब
thba
थ्भ
thbha
थ्म
thma
थ्य
thya
थ्र
thra
थ्ल
thla
थ्व
thva
थ्श
thśa
थ्ष
thṣa
थ्स
thsa
thha थ्ह थ्ळ
thḷa
थ्क्ष
thkṣa
थ्ज्ञ
thjña

da
द्क
dka
द्ख
dkha
द्ग
dga
द्घ
dgha
द्ङ
dṅa
द्च
dca
द्छ
dcha
द्ज
dja
द्झ
djha
द्ञ
dña
द्ट
dṭa
द्ठ
dṭha
द्ड
dḍa
द्ढ
dḍha
द्ण
dṇa
द्त
dta
द्थ
dtha
द्द
dda
द्ध
ddha
द्न
dna
द्प
dpa
द्फ
dpha
द्ब
dba
द्भ
dbha
द्म
dma
द्य
dya
द्र
dra
द्ल
dla
द्व
dva
द्श
dśa
द्ष
dṣa
द्स
dsa
द्ह
dha
द्ळ
dḷa
द्क्ष
dkṣa
द्ज्ञ
djña

dha
ध्क
dhka
ध्ख
dhkha
ध्ग
dhga
ध्घ
dhgha
ध्ङ
dhṅa
ध्च
dhca
ध्छ
dhcha
ध्ज
dhja
ध्झ
dhjha
ध्ञ
dhña
ध्ट
dhṭa
ध्ठ
dhṭha
ध्ड
dhḍa
ध्ढ
dhḍha
ध्ण
dhṇa
dhta ध्त dhtha ध्थ dhda ध्द dhdha ध्ध dhna ध्न dhpa ध्प dhpha ध्फ dhba ध्ब dhbha ध्भ dhma ध्म dhya ध्य dhra ध्र dhla ध्ल dhva ध्व dhśa ध्श dhṣa ध्ष dhsa ध्स dhha ध्ह dhḷa ध्ळ dhkṣa ध्क्ष dhjña ध्ज्ञ

na
न्क
nka
न्ख
nkha
न्ग
nga
न्घ
ngha
न्ङ
nṅa
न्च
nca
न्छ
ncha
न्ज
nja
न्झ
njha
न्ञ
nña
न्ट
nṭa
न्ठ
nṭha
न्ड
nḍa
न्ढ
nḍha
न्ण
nṇa
न्त
nta
न्थ
ntha
न्द
nda
न्ध
ndha
न्न
nna
न्प
npa
न्फ
npha
न्ब
nba
न्भ
nbha
न्म
nma
न्य
nya
न्र
nra
न्ल
nla
न्व
nva
न्श
nśa
न्ष
nṣa
न्स
nsa
न्ह
nha
न्ळ
nḷa
न्क्ष
nkṣa
न्ज्ञ
njña

pa
प्क
pka
प्ख
pkha
प्ग
pga
प्घ
pgha
प्ङ
pṅa
प्च
pca
प्छ
pcha
प्ज
pja
प्झ
pjha
प्ञ
pña
प्ट
pṭa
प्ठ
pṭha
प्ड
pḍa
प्ढ
pḍha
प्ण
pṇa
प्त
pta
प्थ
ptha
प्द
pda
प्ध
pdha
प्न
pna
प्प
ppa
प्फ
ppha
प्ब
pba
प्भ
pbha
प्म
pma
प्य
pya
प्र
pra
प्ल
pla
प्व
pva
प्श
pśa
प्ष
pṣa
प्स
psa
प्ह
pha
प्ळ
pḷa
प्क्ष
pkṣa
प्ज्ञ
pjña

pha
फ्क
phka
फ्ख
phkha
फ्ग
phga
फ्घ
phgha
फ्ङ
phṅa
फ्च
phca
फ्छ
phcha
फ्ज
phja
फ्झ
phjha
फ्ञ
phña
फ्ट
phṭa
फ्ठ
phṭha
फ्ड
phḍa
फ्ढ
phḍha
फ्ण
phṇa
फ्त
phta
फ्थ
phtha
फ्द
phda
फ्ध
phdha
फ्न
phna
फ्प
phpa
फ्फ
phpha
फ्ब
phba
फ्भ
phbha
फ्म
phma
फ्य
phya
फ्र
phra
फ्ल
phla
फ्व
phva
फ्श
phśa
फ्ष
phṣa
फ्स
phsa
फ्ह
phha
फ्ळ
phḷa
फ्क्ष
phkṣa
फ्ज्ञ
phjña

ba
ब्क
bka
ब्ख
bkha
ब्ग
bga
ब्घ
bgha
ब्ङ
bṅa
ब्च
bca
ब्छ
bcha
ब्ज
bja
ब्झ
bjha
ब्ञ
bña
ब्ट
bṭa
ब्ठ
bṭha
ब्ड
bḍa
ब्ढ
bḍha
ब्ण
bṇa
ब्त
bta
ब्थ
btha
ब्द
bda
ब्ध
bdha
ब्न
bna
ब्प
bpa
ब्फ
bpha
ब्ब
bba
ब्भ
bbha
ब्म
bma
ब्य
bya
ब्र
bra
ब्ल
bla
ब्व
bva
ब्श
bśa
ब्ष
bṣa
ब्स
bsa
ब्ह
bha
ब्ळ
bḷa
ब्क्ष
bkṣa
ब्ज्ञ
bjña

bha
भ्क
bhka
भ्ख
bhkha
भ्ग
bhga
भ्घ
bhgha
भ्ङ
bhṅa
भ्च
bhca
भ्छ
bhcha
भ्ज
bhja
भ्झ
bhjha
भ्ञ
bhña
भ्ट
bhṭa
भ्ठ
bhṭha
भ्ड
bhḍa
भ्ढ
bhḍha
भ्ण
bhṇa
भ्त
bhta
भ्थ
bhtha
भ्द
bhda
भ्ध
bhdha
भ्न
bhna
भ्प
bhpa
भ्फ
bhpha
भ्ब
bhba
भ्भ
bhbha
भ्म
bhma
भ्य
bhya
भ्र
bhra
भ्ल
bhla
भ्व
bhva
भ्श
bhśa
भ्ष
bhṣa
भ्स
bhsa
भ्ह
bhha
भ्ळ
bhḷa
भ्क्ष
bhkṣa
भ्ज्ञ
bhjña

ma
म्क
mka
म्ख
mkha
म्ग
mga
म्घ
mgha
म्ङ
mṅa
म्च
mca
म्छ
mcha
म्ज
mja
म्झ
mjha
म्ञ
mña
म्ट
mṭa
म्ठ
mṭha
म्ड
mḍa
म्ढ
mḍha
म्ण
mṇa
म्त
mta
म्थ
mtha
म्द
mda
म्ध
mdha
म्न
mna
म्प
mpa
म्फ
mpha
म्ब
mba
म्भ
mbha
म्म
mma
म्य
mya
म्र
mra
म्ल
mla
म्व
mva
म्श
mśa
म्ष
mṣa
म्स
msa
म्ह
mha
म्ळ
mḷa
म्क्ष
mkṣa
म्ज्ञ
mjña

ya
य्क
yka
य्ख
ykha
य्ग
yga
य्घ
ygha
य्ङ
yṅa
य्च
yca
य्छ
ycha
य्ज
yja
य्झ
yjha
य्ञ
yña
य्ट
yṭa
य्ठ
yṭha
य्ड
yḍa
य्ढ
yḍha
य्ण
yṇa
य्त
yta
य्थ
ytha
य्द
yda
य्ध
ydha
य्न
yna
य्प
ypa
य्फ
ypha
य्ब
yba
य्भ
ybha
य्म
yma
य्य
yya
य्र
yra
य्ल
yla
य्व
yva
य्श
yśa
य्ष
yṣa
य्स
ysa
य्ह
yha
य्ळ
yḷa
य्क्ष
ykṣa
य्ज्ञ

ra
र्क
rka
र्ख
rkha
र्ग
rga
र्घ
rgha
र्ङ
rṅa
र्च
rca
र्छ
rcha
र्ज
rja
र्झ
rjha
र्ञ
rña
र्ट
rṭa
र्ठ
rṭha
र्ड
rḍa
र्ढ
rḍha
र्ण
rṇa
र्त
rta
र्थ
rtha
र्द
rda
र्ध
rdha
र्न
rna
र्प
rpa
र्फ
rpha
र्ब
rba
र्भ
rbha
र्म
rma
र्य
rya
र्र
rra
र्ल
rla
र्व
rva
र्श
rśa
र्ष
rṣa
र्स
rsa
र्ह
rha
र्ळ
rḷa
र्क्ष
rkṣa
र्ज्ञ
rjña

la
ल्क
lka
ल्ख
lkha
ल्ग
lga
ल्घ
lgha
ल्ङ
lṅa
ल्च
lca
ल्छ
lcha
ल्ज
lja
ल्झ
ljha
ल्ञ
lña
ल्ट
lṭa
ल्ठ
lṭha
ल्ड
lḍa
ल्ढ
lḍha
ल्ण
lṇa
ल्त
lta
ल्थ
ltha
ल्द
lda
ल्ध
ldha
ल्न
lna
ल्प
lpa
ल्फ
lpha
ल्ब
lba
ल्भ
lbha
ल्म
lma
ल्य
lya
ल्र
lra
ल्ल
lla
ल्व
lva
ल्श
lśa
ल्ष
lṣa
ल्स
lsa
ल्ह
lha
ल्ळ
lḷa
ल्क्ष
lkṣa
ल्ज्ञ
ljña

va
व्क
vka
व्ख
vkha
व्ग
vga
व्घ
vgha
व्ङ
vṅa
व्च
vca
व्छ
vcha
व्ज
vja
व्झ
vjha
व्ञ
vña
व्ट
vṭa
व्ठ
vṭha
व्ड
vḍa
व्ढ
vḍha
व्ण
vṇa
व्त
vta
व्थ
vtha
व्द
vda
व्ध
vdha
व्न
vna
व्प
vpa
व्फ
vpha
व्ब
vba
व्भ
vbha
व्म
vma
व्य
vya
व्र
vra
व्ल
vla
व्व
vva
vśa व्श व्ष
vṣa
व्स
vsa
व्ह
vha
व्ळ
vḷa
व्क्ष
vkṣa
व्ज्ञ
vjña

śa
श्क
śka
श्ख
śkha
श्ग
śga
श्घ
śgha
श्ङ
śṅa
श्च
śca
श्छ
ścha
śja श्ज śjha श्झ śña श्ञ śṭa श्ट śṭha श्ठ śḍa श्ड śḍha श्ढ śṇa श्ण śta श्त śtha श्थ śda श्द śdha श्ध śna श्न śpa श्प śpha श्फ śba श्ब śbha श्भ śma श्म śya श्य śra श्र śla श्ल śva श्व śśa श्श śṣa श्ष śsa श्स śha श्ह śḷa श्ळ śkṣa श्क्ष śjña श्ज्ञ

ṣa
ष्क
ṣka
ष्ख
ṣkha
ष्ग
ṣga
ष्घ
ṣgha
ष्ङ
ṣṅa
ष्च
ṣca
ष्छ
ṣcha
ष्ज
ṣja
ष्झ
ṣjha
ष्ञ
ṣña
ष्ट
ṣṭa
ṣṭha ष्ठ ṣḍa ष्ड ṣḍha ष्ढ ṣṇa ष्ण ṣta ष्त ṣtha ष्थ ṣda ष्द ṣdha ष्ध ṣna ष्न ṣpa ष्प ṣpha ष्फ ṣba ष्ब ṣbha ष्भ ṣma ष्म ṣya ष्य ṣra ष्र ṣla ष्ल ṣva ष्व ṣśa ष्श ṣṣa ष्ष ṣsa ष्स ṣha ष्ह ṣḷa ष्ळ ṣkṣa ष्क्ष ṣjña ष्ज्ञ

sa
स्क
ska
स्ख
skha
स्ग
sga
स्घ
sgha
स्ङ
sṅa
स्च
sca
स्छ
scha
sja स्ज sjha स्झ sña स्ञ sṭa स्ट sṭha स्ठ sḍa स्ड sḍha स्ढ sṇa स्ण sta स्त stha स्थ sda स्द sdha स्ध sna स्न spa स्प spha स्फ sba स्ब sbha स्भ sma स्म sya स्य sra स्र sla स्ल sva स्व sśa स्श sṣa स्ष ssa स्स sha स्ह sḷa स्ळ skṣa स्क्ष sjña स्ज्ञ

ha
ह्क
hka
ह्ख
hkha
ह्ग
hga
ह्घ
hgha
ह्ङ
hṅa
ह्च
hca
ह्छ
hcha
ह्ज
hja
ह्झ
hjha
ह्ञ
hña
ह्ट
hṭa
ह्ठ
hṭha
ह्ड
hḍa
ह्ढ
hḍha
ह्ण
hṇa
ह्त
hta
ह्थ
htha
ह्द
hda
ह्ध
hdha
ह्न
hna
ह्प
hpa
ह्फ
hpha
ह्ब
hba
ह्भ
hbha
ह्म
hma
ह्य
hya
ह्र
hra
ह्ल
hla
ह्व
hva
ह्श
hśa
ह्ष
hṣa
ह्स
hsa
ह्ह
hha
ह्ळ
hḷa
ह्क्ष
hkṣa
ह्ज्ञ
hjña

ḷa
ळ्क
ḷka
ळ्ख
ḷkha
ळ्ग
ḷga
ळ्घ
ḷgha
ळ्ङ
ḷṅa
ळ्च
ḷca
ळ्छ
ḷcha
ळ्ज
ḷja
ळ्झ
ḷjha
ळ्ञ
ḷña
ळ्ट
ḷṭa
ळ्ठ
ḷṭha
ळ्ड
ḷḍa
ळ्ढ
ḷḍha
ळ्ण
ḷṇa
ळ्त
ḷta
ळ्थ
ḷtha
ळ्द
ḷda
ळ्ध
ḷdha
ळ्न
ḷna
ळ्प
ḷpa
ळ्फ
ḷpha
ळ्ब
ḷba
ळ्भ
ḷbha
ळ्म
ḷma
ळ्य
ḷya
ळ्र
ḷra
ळ्ल
ḷla
ळ्व
ḷva
ळ्श
ḷśa
ळ्ष
ḷṣa
ळ्स
ḷsa
ळ्ह
ḷha
ळ्ळ
ḷḷa
ळ्क्ष
ḷkṣa
ळ्ज्ञ
ḷjña
क्ष
kṣa
क्ष्क
kṣka
क्ष्ख
kṣkha
क्ष्ग
kṣga
क्ष्घ
kṣgha
क्ष्ङ
kṣṅa
क्ष्च
kṣca
क्ष्छ
kṣcha
क्ष्ज
kṣja
क्ष्झ
kṣjha
क्ष्ञ
kṣña
क्ष्ट
kṣṭa
क्ष्ठ
kṣṭha
क्ष्ड
kṣḍa
क्ष्ढ
kṣḍha
क्ष्ण
kṣṇa
क्ष्त
kṣta
क्ष्थॆ
kṣtha
क्ष्द
kṣda
क्ष्ध
kṣdha
क्ष्न
kṣna
क्ष्प
kṣpa
क्ष्फ
kṣpha
क्ष्ब
kṣba
क्ष्भ
kṣbha
क्ष्म
kṣma
क्ष्य
kṣya
क्ष्र
kṣa
क्ष्ल
kṣla
क्ष्व
kṣva
क्ष्श
kṣśa
क्ष्ष
kṣṣa
क्ष्स
kṣsa
क्ष्ह
kṣha
क्ष्ळ
kṣḷa
क्ष्क्ष
kṣkṣa
क्ष्ज्ञ
kṣjña
ज्ञ
jña
ज्ञ्क
jñka
ज्ञ्ख
jñkha
ज्ञ्ग
jñga
ज्ञ्घ
jñgha
ज्ञ्ङ
jñṅa
ज्ञ्च
jñca
ज्ञ्छ
jñcha
ज्ञ्ज
jñja
ज्ञ्झ
gñjha
ज्ञ्ञ
jñña
ज्ञ्ट
jñṭa
ज्ञ्ठ
jñṭha
ज्ञ्ड
jñḍa
ज्ञ्ढ
jñḍha
ज्ञ्ण
jñṇa
ज्ञ्त
jñta
ज्ञ्थ
jñtha
ज्ञ्द
jñda
ज्ञ्ध
jñdha
ज्ञ्न
jñna
ज्ञ्प
jñpa
ज्ञ्फ
jñpha
ज्ञ्ब
gñba
ज्ञ्भ
jñbha
ज्ञ्म
jñma
ज्ञ्य
jñya
ज्ञ्र
jñra
ज्ञ्ल
jñla
ज्ञ्व
jñva
ज्ञ्श
jñśa
ज्ञ्ष
jñṣa
ज्ञ्स
jñsa
ज्ञ्ह
jñha
ज्ञ्ळ
jñḷa
ज्ञ्क्ष
jñkṣa
ज्ञ्ज्ञ
jñjña

Kjelder[endre | endre wikiteksten]