Kontinuum

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Kontinuum er noko som gjennomgår ein gradvis overgang frå eit stadium til eit anna utan brå forandringar. Dei verdiane som ein fysisk storleik kan ha, utgjer eit kontinuum viss han kan endre seg frå ein verdi til ein annan gjennom uendeleg mange sprang som kvart kan gjerast så lite ein måtte ynskja det. I klassisk fysikk meiner ein at alle fysiske eigenskapar har eit kontinuum av tilstandar. Atomhypotesen bryt med denne førehandstrua for så vidt som ein reknar med atommassen som udeleleg slik at ei forandring av ein lekammasse aldri kan bli mindre enn ein atommasse og ei forandring av ladninga til lekamen ikkje mindre enn einingsladninga. I kvantefysikken er det klårlagt at òg andre storleikar, t.d. energien til atom og spinn, er kvantiserte og ikkje kan tilordnast eit kontinuum.

Døme på kontinuum er:

Lingvistik[endre | endre wikiteksten]

Matematikk[endre | endre wikiteksten]

Populærkultur[endre | endre wikiteksten]

Biologi[endre | endre wikiteksten]


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.