Korrespondanse

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Korrespondanse har fleire tydingar

  • Brevveksling eller avisartikkel i brevform, som regel frå utsendt medarbeidar.
  • Samband. Direkte samband mellom samferdselmidlar.
  • Samkvem. Innbyrdes samkvem eller stemmer overeins.
  • Korrespondanse i matematikk, samsvar mellom elementa i to matematiske system.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.