Kristen teologi

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Med kristen teologi meiner ein både studiet av teologi ut frå ein kristen synsvinkel og studiet av kristendommen med ein teologisk metode. Den kristne teologien var særskild viktig i det før-moderne Europa, og påverka samfunnet i stor grad, samstundes som han i seg sjølv spegla dette samfunnet.

Inndeling[endre | endre wikiteksten]

Teologien kan delast inn på ulike måtar. Det er mellom anna vanleg å organisera han etter dei tre oldkyrkjelege truvedkjenningane i ein treledda struktur: Gud Fader, Jesus Kristus, den heilage anden.

1. artikkel[endre | endre wikiteksten]

2. artikkel[endre | endre wikiteksten]

3. artikkel[endre | endre wikiteksten]

Disiplinar[endre | endre wikiteksten]

Kristen teologi blir gjerne delt inn i ei rekke disiplinar. Det varierer mellom ulike kyrkjesamfunn kva område dei legg mest vekt på.

Metodar[endre | endre wikiteksten]

Dei vanlegaste metodane som blir brukt er:

Teologiske retningar[endre | endre wikiteksten]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]