Kristent Samlingsparti

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Kristent Samlingsparti
LandNoreg
Partileiar(ar)Ørnulf Nandrup
Grunnlagt26. september 1998
Nedlagt2015[1]
IdeologiBasert på Bibelen og den norske grunnloven
FargeRaud og blå
Ordførarar0
Kommunestyre-
representantar
1
Fylkestings-
representantar
0
Stortings-
representantar
0

Kriste Samlingsparti tek mål av seg å snu sekulariseringa av Noreg ved å grunne alle politiske avgjerder i deira tolking av Bibelen og grunnlova. Grunnsteinen i den politiske plattforma til partiet er at Bibelen er sann og ufeilbarleg og kjem direkte frå Gud. Partiet ønskjer å avsekularisere Noreg.

Kriste Samlingsparti arbeider mellom anna for ein strengare innvandringspolitikk. Der vern vert godteke gjennom asyl med opphaldsløyve på humanitært grunnlag skal utgangspunktet vere at asylmottakaren reiser tilbake til opphavslandet etter at forholda der har stabilisert seg. Partiet er særs Israelsvenleg. U-hjelp, frivillig bistand og gåver skal i større grad distribuerast gjennom kristne og andre humanitære (òg ikkje-kristne) kanalar og organisasjonar.

Innanriks arbeider KS for ei kraftig betring av stamvegnettet og oppjustering av fartsgrensene på somme strekningar. Krass motstand mot sambuarskap, homofili og abort. Partiet ønskjer òg å gjennomføre ei drastisk endring av religionsundervisinga i skuleverket til ei rein kristendomsundervising.

I 2001 melde partiformannen, Ivar Kristianslund seg ut av partiet og skipa partiet Kristen Framtid i protest mot at sentralstyret endra vedtektene for å opne for kvinner i partileiinga.

Partiet har ein kommunestyrerepresentant i Kautokeino kommune.

Struktur[endre | endre wikiteksten]

Kort historie[endre | endre wikiteksten]

Det tidlegare Kriste Samlingsparti gjekk inn i Samlingspartiet Ny Fremtid i 1994. Samlingspartiet Ny Fremtid slo seg seinare saman med Kriste Konservativt Parti den 26. september 1998. Denne fusjonen tok opp att namnet Kristent Samlingsparti.

I 2001 forlet partiformann Ivar Kristianslund partiet i protest mot at sentralstyret, i strid med vedtak gjort på landsmøtet, tillet kvinner i leiinga. Han har sidan starta partiet Kristen Framtid.

Politikk[endre | endre wikiteksten]

Innanriks[endre | endre wikiteksten]

Kriste Samlingsparti legg Bibelen til grunnlag for sitt politiske utgangspunkt. Hovudsaka til partiet er å snu sekulariseringa av Noreg. Med grunnlag i si tolking av Bibelen ynskjer partiet å forby abort (abort vert omtala som fosterdrap) og homofilt partnerskap. Dei vil òg avskaffe eller omarbeide likestillingslova og gjere om religionsundervisinga i skulen til eit reint kristendomsfag.

Utanriks[endre | endre wikiteksten]

Partiet er imot norsk medlemskap i EU med grunnlag i Grunnlovens §1 og at Gud, i følgje deira tolking av Bibelen ynskjer nasjonalstatar (1. mosebok, kapittel 11, vers 1-9 og Apostelgjerningane, kapittel 17, vers 26-27). Partiet meiner at Israel er eit folk utvald av Gud, og annerkjenner difor staten Israel i fundamental forstand med Jerusalem som hovudstad.

Statistikk[endre | endre wikiteksten]

Valoppslutning[endre | endre wikiteksten]

Kommuneval[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

  1. http://www.kristentsamlingsparti.no/.