Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Ruinane etter Sunnivakyrkja på Selja. Kyrkja låg heilt inntil inngangen til hellaren der soga fortel at det vart funne levningar etter Seljumennene og Sankta Sunniva. Sjølve hola og hellaren vart kalla Salen og St. Mikaelskyrkja. Om ein skal tru sogene er dette den aller fyrste kyrkjestaden i Sogn og Fjordane.
Foto: Dag Bertelsen

Dette er eit oversyn over kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane, det vil seie gudshus i Sogn og Fjordane fylke som er vigsla for gudstenestebruk i Den norske kyrkja.

Urnes stavkyrkje vart bygd fyrst på 1130-talet, truleg som høgendekyrkje, ei privat kyrkje, for ei stormannslekt som hadde setet sitt på Ornes i Lustrafjorden. Kyrkja står på UNESCO si verdsarvliste og er det eldste trebygget i Noreg. I kyrkja er oppattbrukt ein del vyrke frå ei eldre kyrkje på staden, mellom anna portalen som står i nordveggen, den kjende Urnes-portalen. I grunnen under kyrkja er det spor etter endå to eldre kyrkjer.

Det er 79 kyrkjesokn i Sogn og Fjordane fylke. I kvart av sokna er det ei eller fleire kyrkjer, og i tillegg kan det vere kapell. Kyrkjer i Den norske kyrkja vert eigde av sokna. Kapella og bedehuskapella som er lista er vigsla for gudstenestebruk i Den norske kyrkja og dei kan vere eigde av sokna, men dei kan også vere eigde av andre, som lokale lag eller organisasjonar som Normisjon.

Sogn og Fjordane høyrer til Bjørgvin bispedøme. Bjørgvin er eit av dei eldste bispedøma i landet og frå starten låg bispesetet for Vestlandet på den vesle øya Selja på sørsida av Stadtlandet, heilt nord i Sogn og Fjordane. I fylgje soga gav Olav Tryggvason ordre om at det skulle byggjast ei kyrkje på Selja etter at han fann bein med søt ange i hola på Selja.

Den eldste bevarde kyrkja i fylket er Urnes stavkyrkje som vart bygd kring 1130. Ho er det eldste trebygget i landet og ho står på UNESCO si verdsarvliste. Berre kring ti år eldre er Hopperstad stavkyrkje og Kaupanger stavkyrkje. Dei to eldste steinkyrkjene, Kinn kyrkje og Vereide kyrkje, er truleg frå kring 1160. I heilt andre enden av tidsskalaen finn ein Vassenden kapell frå 2002 og Sandane kyrkje frå 1997. Dei fleste av kyrkjene i fylket er frå 1800- og 1900-talet. Særleg i siste halvdelen av 1800-talet vart det bygd mange kyrkjer, og det vart samstundes rive mange eldre kyrkjer som ikkje lenger var tenlege, anten fordi dei var vortne for små eller fordi dei var i for dårleg stand, eller begge delar.

I oversikta er også teke med seks museumskyrkjer som tidlegar har vore eigde av sokna, men som no som no er eigde av Fortidsminneforeninga eller Miljøverndepartementet. Det gjeld Borgund stavkyrkje, Gaupne gamle kyrkje, Hestad kapell, Hopperstad stavkyrkje, Hove kyrkje og Urnes stavkyrkje. I dei vert det halde gudsteneste berre ved særskilde høve. Også Olden gamle kyrkje og Gimmestad gamle kyrkje fungerer meir som kulturminne enn som vanlege soknekyrkjer, men dei er eigde av sokna. Det er også mellomalderkyrkjene Kvamsøy kyrkje og Kinn kyrkje der det berre vert halde nokre få vanlege gudstenester i året, fordi det meste av gudstenestene no i staden vert haldne i kvar seg Sæle kyrkje og Florø kyrkje.

Arkitektur[endre | endre wikiteksten]

Dei langt fleste av kyrkjene i fylket er langkyrkjer. Det gjeld alle mellomalderkyrkjene, både steinkyrkjene og stavkyrkjene, og dei fleste av kyrkjene som vart bygd på 1800-talet og fyrste halvdelen av 1900-talet. Det er to krosskyrkjer i fylket, Olden gamle kyrkje frå 1759, og Eikefjord kyrkje som vart bygd som langkyrkje i 1812, men utvida med krossarmar i 1874. I tillegg har Gimmestad gamle kyrkje stutte korsarmar, eit vanleg drag på dei lafta 1600-talskyrkjene. Fylket har også fire åttekantkyrkjer; Lavik kyrkje frå 1865, Tjugum kyrkje frå 1863, Innvik kyrkje frå 1822 og Loen kyrkje frå 1838. Dei fleste av kyrkjene som er bygd dei siste femti åra er arbeidskyrkjer og har meir varierte og gjerne fleksible løysingar for kyrkjerommet.

Kyrkjer og kapell i Sogn og Fjordane fylke[endre | endre wikiteksten]

Lista er i utgangspunktet sortert alfabetisk etter namnet på kyrkja, men kan sorterast om etter kriteria stad, kommune, sokn, prestegjeld, prosti og innvigd ved å klikke på symbolet ved sidan kolonnenamnet øvst i tabellen. For dei fyrste kriteria vert lista då omsortert alfabetisk etter kvar seg stadnamn, kommunenamn, soknenamn, prestegjeldsnamn og prostinamn, medan omsortering frå kolonnen innvigd vil gje ei kronologisk sortering av lista etter årstalet kyrkjene vart innvigde.

Namn Bilete Stad Kommune På kartet Sokn Prestegjeld[1] Prosti Eigar Innvigd
Arnafjord kyrkje Nese Vik kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Arnafjord sokn Vik prestegjeld Indre Sogn 1880
Askrova bedehuskapell Askrova Flora kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Kinn sokn Kinn prestegjeld Sunnfjord 1957
Askvoll kyrkje Askvoll kirke.jpg Askvoll Askvoll kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Askvoll sokn Askvoll prestegjeld Sunnfjord 1863
Bakka kyrkje Bakka kyrkje 1 (cropped).jpg Bakka Aurland kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Nærøy sokn Aurland prestegjeld Indre Sogn 1859
Batalden bedehuskapell Fanøya Flora kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Kinn sokn Kinn prestegjeld Sunnfjord 1911
Berle kyrkje Berle Kyrkje.jpg Berle Bremanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Berle sokn Bremanger prestegjeld Nordfjord 1977
Bjordal kyrkje Bjordal kyrkje.JPG Bjordal Høyanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Bjordal og Ortnevik sokn Lavik prestegjeld Sunnfjord 1906
Borgund kyrkje Borgund kyrkje Sogn.jpg Borgund sokn Lærdal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Borgund sokn Lærdal prestegjeld Indre Sogn 1868
Borgund stavkyrkje Borgund stavkyrkje1.jpg Borgund Lærdal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fortidsminneforeninga 1180, ca.
Breim kyrkje Breim kyrkje Wilse.jpeg Re Gloppen kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Breim sokn Gloppen prestegjeld Nordfjord 1886
Brekke kyrkje Brekke kirke.jpg Brekke Gulen kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Brekke sokn Gulen prestegjeld Nordhordland 1862
Bremanger kyrkje Bremanger kyrkje.JPG Bremanger Bremanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Bremanger sokn Bremanger prestegjeld Nordfjord 1914
Bulandet bedehuskapell Bulandet bedehuskapell fra RA.jpg Bulandet Askvoll kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Askvoll sokn Askvoll prestegjeld Sunnfjord 1909
Bygstad kyrkje Bygstad kyrkje001.jpg Bygstad Gaular kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Bygstad sokn Gaular prestegjeld Sunnfjord 1845
Byrknesøy kapell Gulenbilder 109 - Byrknesøy kapell.jpg Byrknes Gulen kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Mjømna sokn Gulen prestegjeld Nordhordland 1972
Bø kyrkje Bø church.jpg Hyllestad kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Hyllestad sokn Hyllestad prestegjeld Sunnfjord 1868
Dale kyrkje i Fjaler Dale kirke 01.jpg Dale Fjaler kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fjaler sokn Fjaler prestegjeld Sunnfjord 1864
Dale kyrkje i Luster Dale kyrkje i Luster 1.jpg Dale Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Dale sokn i Sogn Luster prestegjeld Indre Sogn 1240, ca.
Davik kyrkje Davik Bremanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Davik sokn Davik prestegjeld Nordfjord 1886
Eid kyrkje Eid kyrkje Nordfjord Wilse.jpeg Nordfjordeid Eid kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Eid sokn Eid prestegjeld Nordfjord 1849
Eikefjord kyrkje Eikefjord kirke.jpg Eikefjord Flora kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Eikefjord sokn Kinn prestegjeld Sunnfjord 1812
Ervik kyrkje Ervik kapell Stad.jpg Ervika Selje kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Ervik sokn Selje prestegjeld Nordfjord 1970
Farnes kyrkje Farnes kirke.jpg Øvre Årdal Årdal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Øvre Årdal sokn Årdal prestegjeld Indre Sogn 1970
Feios kyrkje Feios kyrkje (cropped).JPG Feios Vik kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Feios sokn Vik prestegjeld Indre Sogn 1866
Fet kyrkje Fet kirke, Sogn og Fjordane - Riksantikvaren-T284 01 0604.jpg Indre Hafslo Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fet og Joranger sokn Jostedal prestegjeld Indre Sogn 1894
Fjærland kyrkje Church fjaerland.jpg Mundal Sogndal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fjærland sokn Sogndal prestegjeld Indre Sogn 1861
Florø kyrkje Kirche Floro 2007.jpg Florø Flora kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Kinn sokn Kinn prestegjeld Sunnfjord 1882
Flåm kyrkje Flåm kyrkje.jpg Flåm Aurland kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Flåm sokn Aurland prestegjeld Indre Sogn 1670
Folkestad bedehuskapell Folkestad bedehuskapell FV65.jpg Våge Fjaler kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fjaler sokn Fjaler prestegjeld Sunnfjord 1940
Fortun kyrkje Fortun Lindahl (cropped) Fortun kyrkje.jpeg Fortun Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fortun sokn Luster prestegjeld Indre Sogn 1879
Fresvik kyrkje Fresvik kyrkje Wilse (cropped).jpeg Fresvik Vik kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fresvik sokn Vik prestegjeld Indre Sogn 1881
Frøya kyrkje Frøya Bremanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Frøya sokn Bremanger prestegjeld Nordfjord 1865
Førde kyrkje Førde kyrkje.jpg Førde Førde kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Førde sokn Førde prestegjeld Sunnfjord 1885
Gaupne kyrkje Gaupne kyrkje Wilse (cropped).jpeg Gaupne Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Gaupne sokn Jostedal prestegjeld Indre Sogn 1907
Gaupne gamle kyrkje Gaupne gamle kirke.jpg Gaupne Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fortidsminneforeninga 1652, ca.
Gimmestad kyrkje Gimmestad church (cropped).jpg Gimmestad Gloppen kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Gimmestad sokn Gloppen prestegjeld Nordfjord 1910
Gimmestad gamle kyrkje 07-07-26 Gimmestad gamle kirke.jpg Gimmestad Gloppen kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Gimmestad sokn Gloppen prestegjeld Nordfjord 1692
Guddal kyrkje Guddal kyrkje 05.JPG Guddal Fjaler kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fjaler sokn Fjaler prestegjeld Sunnfjord 1870
Gulen kyrkje Gulen krk side.jpg Eivindvik Gulen kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Gulen sokn Gulen prestegjeld Nordhordland 1863
Hafslo kyrkje Hafslo kirke, Sogn og Fjordane - Riksantikvaren-T284 01 0602.jpg Hafslo Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Hafslo sokn Hafslo prestegjeld Indre Sogn 1878
Hauge kyrkje Hauge kirke.jpg Lærdalsøyri Lærdal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Hauge sokn Lærdal prestegjeld Indre Sogn 1869
Haukedalen kyrkje Haukedalen kyrkje.jpg Haukedalen Førde kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Holsen og Haukedalen sokn Førde prestegjeld Sunnfjord 1885
Heggjabygda kyrkje Heggjabygda kirke.jpg Heggjabygda Eid kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Eid sokn Eid prestegjeld Nordfjord 1936
Helgheim kyrkje Helgheim kyrkje5.jpg Helgheim Jølster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Helgheim sokn Jølster prestegjeld Sunnfjord 1877
Hellevik bedehuskapell Hellevik bedehuskapell.jpg Hellevik Fjaler kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fjaler sokn Fjaler prestegjeld Sunnfjord 1978
Hersvik kyrkje Hersvikbygda Solund kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Solund sokn Solund prestegjeld Nordhordland 1891
Hestad kapell Hestad kapell.JPG Øyratangen Gaular kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fortidsminneforeninga 1805
Holmedal kyrkje Holmedal.jpg Holmedal Askvoll kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Askvoll sokn Askvoll prestegjeld Sunnfjord 1868
Holsen kyrkje Holsen kyrkje.jpg Holsen Førde kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Holsen og Haukedalen sokn Førde prestegjeld Sunnfjord 1861
Hopperstad stavkyrkje EgliseBoisDeboutNorvege2.jpg Vik Vik kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fortidsminneforeninga 1140 , ca.
Hornindal kyrkje Hornindal kirke.jpg Grodås Hornindal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Hornindal sokn Hornindal prestegjeld Nordfjord 1856
Hove kyrkje Hove steinkyrkje.jpg Vik Vik kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Den norske staten
v/Miljøverndepartementet
1170, ca.
Husøy kyrkje Straumen Solund kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Solund sokn Solund prestegjeld Nordhordland 1896
Hyen kyrkje Hyen kirke.jpg Hyen Gloppen kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Hyen sokn Gloppen prestegjeld Nordfjord 1876
Hyllestad kyrkje Hyllestad kirke i flomlys.jpg Hyllestad Hyllestad kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Hyllestad sokn Hyllestad prestegjeld Sunnfjord 1880
Høyanger kyrkje Høyanger kirke.jpg Høyanger Høyanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Høyanger sokn Lavik prestegjeld Sunnfjord 1960
Innvik kyrkje Innvik kirke.jpg Innvik Stryn kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Innvik sokn Innvik prestegjeld Nordfjord 1824
Joranger kyrkje Joranger kirke (Luster).jpg Indre Hafslo Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fet og Joranger sokn Jostedal prestegjeld Indre Sogn 1620, ca.
Jostedal kyrkje Jostedal kyrkje Wilse.jpeg Jostedal Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Jostedal sokn Jostedal prestegjeld Indre Sogn 1660, ca.
Kaupanger stavkyrkje Kaupanger from the side.jpg Kaupanger Sogndal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Kaupanger sokn Sogndal prestegjeld Indre Sogn 1140, ca.
Kinn kyrkje Kinn.kirke.jpg Kinn Flora kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Kinn sokn Kinn prestegjeld Sunnfjord 1160, ca.
Kjølsdalen kyrkje Kjoelsdalen kyrkje.jpg Kjølsdalen Eid kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Eid sokn Eid prestegjeld Nordfjord 1940
Kvammen kapell Kvammen kapell.jpg Kvammen Askvoll kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Askvoll sokn Askvoll prestegjeld Sunnfjord 1977
Kvamsøy kyrkje Kvamsøy kyrkje.JPG Kvamsøya Balestrand kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Balestrand sokn Balestrand prestegjeld Indre Sogn 1300, ca.
Kyrkjebø kyrkje Kyrkjebø kirke.jpg Kyrkjebø Høyanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Kyrkjebø sokn Lavik prestegjeld Sunnfjord 1869
Lavik kyrkje Lavikchurch.jpg Lavik Høyanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Lavik sokn Lavik prestegjeld Sunnfjord 1865
Leikanger kyrkje i Nordfjord Leikanger kirke.jpg Leikanger i Selje Selje kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Leikanger sokn i Nordfjord Selje prestegjeld Nordfjord 1866
Leikanger kyrkje i Sogn Leikanger kyrkje Sogn Wilse.jpeg Leikanger Leikanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Leikanger sokn i Sogn Leikanger prestegjeld Indre Sogn 1250, ca.
Ljosheim kapell Ljosheim kapell Stryn.jpg Oldedalen Stryn kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Olden sokn Innvik prestegjeld Nordfjord 1935
Loen kyrkje Kirche von Loen Norwegen.JPG Loen Stryn kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Loen sokn Stryn prestegjeld Nordfjord 1838
Midtgulen kyrkje Midtgulen Kjelkenes kirke.jpg Kjelkenes Bremanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Midtgulen sokn Davik prestegjeld Nordfjord 1904
Mjømna kyrkje Gulenbilder 021 - Mjømna kyrkje.jpg Mjømna Gulen kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Mjømna sokn Gulen prestegjeld Nordhordland 1901
Naustdal kyrkje Naustdal Kyrkje.jpg Naustdal Naustdal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Naustdal sokn Førde prestegjeld Sunnfjord 1891
Nedstryn kyrkje Nedstryn kirke.jpg Stryn Stryn kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Nedstryn sokn Stryn prestegjeld Nordfjord 1859
Nes kyrkje Nes kyrkje Sogn Wilse (cropped).jpeg Nes Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Nes sokn Luster prestegjeld Indre Sogn 1836
Nord-Vågsøy kyrkje Nord-Vaagsoey kyrkje (02).jpg Raudeberg Vågsøy kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Vågsøy sokn Vågsøy prestegjeld Nordfjord 1960
Nordal kyrkje Nordal kirke.jpg Norddalsfjord Flora kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Nordal sokn Kinn prestegjeld Sunnfjord 1898
Nordsida kyrkje Nordsida kirke.jpg Roset Stryn kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Nordsida sokn Hornindal prestegjeld Nordfjord 1973
Olden kyrkje Olden kyrkje.jpg Olden Stryn kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Olden sokn Innvik prestegjeld Nordfjord 1934
Olden gamle kyrkje Olden gamle kirke.jpg Olden Stryn kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Olden sokn Innvik prestegjeld Nordfjord 1759
Oppstryn kyrkje Oppstryn kyrkje (cropped).jpg Fosnes Stryn kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Oppstryn sokn Stryn prestegjeld Nordfjord 1863
Ortnevik kyrkje Ortnevik Høyanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Bjordal og Ortnevik sokn Lavik prestegjeld Sunnfjord 1925
Randabygd kyrkje Randabygd kirke.jpg Randabygda Stryn kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Randabygd sokn Hornindal prestegjeld Nordfjord 1916
Rugsund kyrkje Rugsund church 1.jpg Rugsund Bremanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Rugsund sokn Davik prestegjeld Nordfjord 1838
Sandane kyrkje 08-07-29 Sandane Kirke.jpg Sandane Gloppen kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Vereide sokn Gloppen prestegjeld Nordfjord 1997
Sande kyrkje Sande kyrkje001 (cropped).jpg Sande Gaular kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Sande sokn Gaular prestegjeld Sunnfjord 1864
Selje kyrkje Selje kyrkje1 (cropped).jpg Selje Selje kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Selje sokn Selje prestegjeld Nordfjord 1866
Solund kyrkje Hardbakke Solund kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Solund sokn Solund prestegjeld Nordhordland 1860
Solvorn kyrkje Solvorn kyrkje.jpg Solvorn Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Solvorn sokn Hafslo prestegjeld Indre Sogn 1883
Stavang kyrkje Stavang kirke.jpg Stavang Flora kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Bru sokn Kinn prestegjeld Sunnfjord 1957
Stedje kyrkje Bep-sogndal 050.JPG Stedje Sogndal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Stedje sokn Sogndal prestegjeld Indre Sogn 1867
Stongfjorden bedehuskapell Stongfjorden bedehuskapell.jpg Stongfjorden Askvoll kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Askvoll sokn Askvoll prestegjeld Sunnfjord 1914
Stårheim kyrkje Stårheim kirke.jpg Stårheim Eid kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Stårheim sokn Eid prestegjeld Nordfjord 1864
Svelgen kapell Svelgen kapell bremanger sf.jpg Svelgen Bremanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Midtgulen sokn Davik prestegjeld Nordfjord 1960
Sæle kyrkje Sæle kyrkje.JPG Sæle Balestrand kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Balestrand sokn Balestrand prestegjeld Indre Sogn 1903
Sør-Vågsøy kyrkje Soer-Vaagsoey kyrkje Wilse.jpeg Måløy Vågsøy kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Vågsøy sokn Vågsøy prestegjeld Nordfjord 1907
Tjugum kyrkje Tjugum kyrkje.jpg Tjugum Balestrand kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Balestrand sokn Balestrand prestegjeld Indre Sogn 1863
Totland kyrkje Totland kirke.jpg Totland Vågsøy kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Vågsøy sokn Vågsøy prestegjeld Nordfjord 1912
Tønjum kyrkje Tønjum kirke.jpg Tønjum Lærdal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Tønjum sokn Lærdal prestegjeld Indre Sogn 1832
Undredal stavkyrkje Undredal stave church 25may2006.jpg Undredal Aurland kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Undredal sokn Aurland prestegjeld Indre Sogn 1150, ca. (svært usikkert)
Urnes stavkyrkje Urnes Stave Church 1.jpg Ornes Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Fortidsminneforeninga 1130, ca.
Utvik kyrkje Utvik kirke.jpg Utvik Stryn kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Utvik sokn Innvik prestegjeld Nordfjord 1840
Vadheim bedehuskapell Vadheim bedehuskapell.jpg Vadheim Høyanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Kyrkjebø sokn Lavik prestegjeld Sunnfjord 1954
Vangen kyrkje Vangen kirke, Aurland, exterior, July 2009-4.jpg Aurlandsvangen Aurland kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Vangen sokn Aurland prestegjeld Indre Sogn 1200, ca.
Vangsnes kyrkje Vangsnes kirke.jpg Vangsnes Vik kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Vangsnes sokn Vik prestegjeld Indre Sogn 1861
Vassenden kapell Vassenden kyrkje01.JPG Vassenden Jølster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Ålhus sokn Jølster prestegjeld Sunnfjord 2002
Veitastrond kapell Veitastrond kapell.jpg Veitastrond Luster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Hafslo sokn Hafslo prestegjeld Indre Sogn 1935
Vereide kyrkje Vereide church 1.jpg Vereide Gloppen kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Vereide sokn Gloppen prestegjeld Nordfjord 1160, ca. (noko usikkert)
Vevring kyrkje Vevring kirke.jpg Vevring Naustdal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Vevring sokn Førde prestegjeld Sunnfjord 1846
Vik kyrkje Vik Kirke.JPG Vik Vik kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Vik sokn Vik prestegjeld Indre Sogn 1877
Viksdalen kyrkje Viksdalen kyrkje.JPG Viksdalen Gaular kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Viksdalen sokn Gaular prestegjeld Sunnfjord 1848
Vilnes kyrkje Vilnes Kyrkje, Askvoll Kommune.jpg Atløy Askvoll kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Askvoll sokn Askvoll prestegjeld Sunnfjord 1674
Værlandet bedehuskapell Værlandet Bedehuskapell.jpg Værlandet Askvoll kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Askvoll sokn Askvoll prestegjeld Sunnfjord 1960
Ølmheim kyrkje Ølmheim kirke.jpg Ylmeim Sogndal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Norum sokn Sogndal prestegjeld Indre Sogn 1863
Øn kyrkje Øn kirke.jpg Sørbøvåg Hyllestad kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Hyllestad sokn Hyllestad prestegjeld Sunnfjord Sogn 1958
Ålfoten kyrkje Ålfoten kirke Bremanger.jpg Ålfoten Bremanger kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Ålfoten sokn Davik prestegjeld Nordfjord 1610, ca.
Ålhus kyrkje Aalhus kyrkje01.JPG Ålhus Jølster kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Ålhus sokn Jølster prestegjeld Sunnfjord 1795
Årdal kyrkje Årdal kyrkje i Sogn.jpg Årdalstangen Årdal kommune
Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane is located in Sogn og Fjordane
Nedre Årdal sokn Årdal prestegjeld Indre Sogn 1867

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

  • Aaraas, Margrethe Henden m. fl. : På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane - Nordfjord og Sunnfjord – Selja Forlag, 2000 – ISBN 82-91722-13-7
  • Aaraas, Margrethe Henden m. fl. : På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane - Sogn – Selja Forlag, 2000 – ISBN 82-91722-14-5

Fotnotar[endre | endre wikiteksten]

  1. Ordninga med prestegjeld vart fasa ut frå 2004

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]