Hopp til innhald

Legat (fleirtyding)

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Legat kan vise til:

  • Legat, ei pengegåve gitt til eit bestemt føremål
  • Legat (romersk), ein romersk embetstittel
  • Legat (diplomati), ei gamal nemning på eit diplomatisk sendebod med spesielle fullmakter
    • under dette paveleg legat, eit paveleg sendebod med spesielle fullmakter

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.
Sjå alle artiklar som byrjar med Legat.