Lem

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Lem kan visa til:

Frå norrønt limr/lim
Frå norrønt hlemmr
  • Skukk eller hems, eit loftsrom
  • Ope galleri i eit forsamlingshus, som ei kyrkje
  • Ei luke som kan dekkja for ein opning i golv, tak eller veggar eller på ein farkost, som kjellarlem, ferjelem eller fall-lem
Anna
Namn
Etternamn
Førenamn
  • Lem Winchester (1928-1961), USA-amerikansk jazzmusikar
  • Lem Dobbs (f. Anton Lemuel Kitaj, 1959), britisk-amerikansk manusforfattar

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.