Mal:Grunnstoff/Blank

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
999 BbbbbbbbbbAaaaaaaaaaCccccccccc
Dd

Aa

Ee
300px
colspan="2" align="center" style="background:white; background:Mal:Grunnstoff/Farge/Kkkkkkkkkk;" | Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Aaaaaaaaaa, Aa, 999
Kjemisk serie Kkkkkkkkkk
Gruppe, periode, blokk 999, 999, x
Tettleik, hardleik 99999 kg/m3, 999 (ikkje SI)
Utsjånad Ffffffffff
Aaaaaaaaaa
colspan="2" align="center" style="background:white; background:Mal:Grunnstoff/Farge/Kkkkkkkkkk;" | Atomeigenskapar
Atommasse 999 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 999 (999) pm
Kovalent radius 999 pm
Ioneradius 999 pm (ladning: +9)
van der Waals radius 999 pm
Elektronkonfigurasjon [Xx]
Elektron per energinivå 2, 9, 9
Oksidasjonstrinn (oksid) −9, +1, +9 (oooooooooo)
Krystallstruktur Kkkkkkkkkk
colspan="2" align="center" style="background:white; background:Mal:Grunnstoff/Farge/Kkkkkkkkkk;" | Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Tttttttttt
Smeltepunkt 99999 K (−99999°C)
Kokepunkt 99999 K (−99999°C)
Molart volum 99999 cm3/mol
Fordampingsvarme 99999 kJ/mol
Smeltevarme 99999 kJ/mol
Damptrykk 99999 Pa ved 99999 K
Ljodfart 99999 m/s ved 99999°C
colspan="2" align="center" style="background:white; background:Mal:Grunnstoff/Farge/Kkkkkkkkkk;" | Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 9,9 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 99999 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 99999 MS/m
Termisk konduktivitet 99999 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 99999 kJ/mol
colspan="2" align="center" style="background:white; background:Mal:Grunnstoff/Farge/Kkkkkkkkkk;" | Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
xA 999% 999 mrd. år n 99999 yB
colspan="2" align="center" style="background:white; background:Mal:Grunnstoff/Farge/Kkkkkkkkkk;" | SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Dette er eit slags blanko-eksempel på bruk av Mal:Grunnstoff, slik at ein kan kopiera koden inn i nye artiklar om grunnstoff og fylla inn med dei rette eigenskapane. Innhaldet kan anten kopierast frå det som står nedanfor her, som tilsvarar koden for det som står i boksen til høgre, eller ein kan opna denne sida i redigeringsmodus og kopiera den første bolken derfrå.

Sjå Maldiskusjon:Grunnstoff for vidare forklaring og eksempel.


{{Grunnstoff |
<!--for bruksrettleiing sjå [[Maldiskusjon:Grunnstoff]]-->
Grunnstoffnamn     = Aaaaaaaaaa |
Kjemisk_symbol     = Aa |
Atomnummer       = 999 |
Venstre         = [[Bbbbbbbbbb]] |
Hogre          = [[Cccccccccc]] |
Opp           = [[Dddddddddd|Dd]] |
Ned           = [[Eeeeeeeeee|Ee]] |
Kjemisk_serie      = Kkkkkkkkkk |
Gruppe         = 999 |
Periode         = 999 |
Blokk          = x |
Tettleik        = 99999 |
Hardhet         = 999 |
Farge          = Ffffffffff |
Atommasse        = 999 |
Atomradius       = 999 (999) |
Ioneradius       = 999 |
Ioneladning       = +9 |
Kovalent_radius     = 999 |
vanderWaals_radius   = 999 |
Elektronkonfigurasjon  = <nowiki>[</nowiki>
[[Xxxxxx|Xx]]<nowiki>]</nowiki><math>9d^{99} 9s^9</math> |
Elektron        = 2, 9, 9 |
Oksidasjonstrinn    = &minus;9, +1, '''+9''' |
Oksid          = oooooooooo |
Krystallstruktur    = Kkkkkkkkkk |
Tilstandsform      = Tttttttttt |
Smeltepunkt_K      = 99999 |
Smeltepunkt_C      = &minus;99999 |
Kokepunkt_K       = 99999 |
Kokepunkt_C       = &minus;99999 |
Molart_volum      = 99999 |
Fordampningsvarme    = 99999 |
Smeltevarme       = 99999 |
Damptrykk        = 99999 |
Damptrykk_temperatur  = 99999&nbsp;K |
Lydhastighet      = 99999 |
Lydhastighet_temperatur = 99999&deg;C |
Elektronegativitet   = 9,9 |
Varmekapasitet     = 99999 |
Elektrisk_konduktivitet = 99999 |
Termisk_konduktivitet  = 99999 |
Ioniseringspotensial  = 99999 |
Isotoptabell      = 
<tr> <td><sup>x</sup>A <td>'''999%''' 
<td>999 mrd. [[år]] <td>[[Nøytronstråling|n]] 
<td>99999 <td><sup>y</sup>B </tr>
}}