Hopp til innhald

Mal:Infoboks by

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Infoboks by
Styresmakter
Geografi
Advarsel Åtvaring! Denne malen gjer bruk av svært kompliserte parametrar. Du bør ikkje redigere han med mindre du veit akkurat kva du gjer, og er førebudd på å rette opp att eventuell skade. Han skal derimot ikkje vere vanskeleg å bruke.


For by-infoboksar retta mot spesifikke land sjå Kategori:Geografiske infoboksar/Byar.

Bruk[endre wikiteksten]

{{Infoboks by
|offisielt_namn     = 
|offisielt_namn2   = 
|namn_merknad =
|uttale =
|andre_namn =
|tidlegare_namn =
|type          =
|kallenamn      = 
|motto         = 
|motto_norsk      =
|bilet_horisont     = 
|biletstorleik     = 
|bilettekst       = 
|bilet_flagg      = 
|flaggstorlek      =
|bilet_byvåpen     = 
|våpenstorleik     =
|kart          = 
|kartstorleik      = 
|kartposisjon_land   =
|kartposisjon_tekst   =
|kartposisjon_tekst_posisjon =
|kartposisjon_land2   =
|karttekst       = 
|underinndeling_type  = Land <br /> 
|underinndeling_namn  = 
|styringsform      =
|leiar_tittel      =
|leiar_namn       =
|etablert_tittel    = <!-- Grunnlagd -->
|etablert_dato     = 
|areal_kjelder     =
|totalareal       = 
|landareal       = 
|vassareal       = 
|areal_urbant      = 
|areal_omegn      = 
|innbyggjarar_i_år   = 
|innbyggjarar_kjelder  =
|innbyggjarar_totalt  = 
|folketettleik     = 
|innbyggjarar_omegn   =
|innbyggjarar_urbant  = 
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|høgd          = 
|tidssone        =
|tidssone_sommar    =
|utc_skilnad      =
|utc_skilnad_sommar   =
|postnummer       =
|retningsnummer     =
|bilnummer       =
|nettside        = 
|nettstad      =
|merknadar       = 
}} 

Skildring av variablane[endre wikiteksten]

Alle variablar er valfrie bortsett frå offisielt namn og «underinndeling type- og namn» (der ein i det minste skal skrive kva land byen ligg i).

Variabel Beskrivelse
offisielt namn Det offisielle namnet på byen
type Her kan ein skrive «Kommune» eller anna slik at boksen kan nyttast for andre busetnader enn byar.
kallenamn Evt. kalle namn på byen. T.d. vert Oslo stundom kalla Tigerstaden
motto Mottoet til byen
motto norsk Kva mottoet betyr på norsk
bilete_horisont Bilete_horisont.jpg Bilete av horisonten til byen (såkalla skyline), men ein kan òg setje inn vanlege bilete av byen.
biletstorleik Storleiken til bilete. Kan endrast ved bruk av store bilete, default verdi er 250 px.
bilettekst Tekst om bilete
bilete_flagg Flagg.jpg Det offisielle flagget til byen
flaggstorleik Storleiken til flaggbilete. Default verdi er 125 px.
bilet_byvåpen Byvåpen.jpg Det offisielle byvåpenet til byen.
våpenstorleik Storleiken til byvåpenbilete. Default verdi er 100 px.
kart Kart.jpg Kart over byen, eller kart som viser posisjonen til byen i eit område
kartstorleik Storleiken til kartet. Defaultverdi er 250px
kartposisjon_land For å bruke Mal:Kartposisjon i staden for kart. Dette krev at ein legg inn koordinatar (latd, latm osv.)
kartposisjon_tekst kartposisjon tekst
kartposisjon_tekst_posisjon left, right, top, bottom eller none – posisjonen til teksten relativt til merket, default er plassering til høgre.
karttekst Kommentar om kartet
underinndeling_type Kor byen ligg. T.d. Land, stat, fylke osv. For meir enn ein inndeling bruk tid. «Land <br /> Stat»
underinndeling_namn Kjem an på kva ein har skrive i «underinndeling namn». T.d. «Noreg <br />Hordaland» om «underinndeling type» er «Land <br /> Fylke»
styringsform Kva styringsform ein har i byen
leiar_tittel Tittelen på leiaren i byen. T.d. borgarmeister, ordførar osv.
leiar_namn Namnet på leiaren i byen
etablert tittel Grunnlagd vert nok mest brukt her, men ein kan òg bruke kortid byen fekk bystatus, eller vart slått saman med ein annan by.
etablert_dato Årstal for kva ein set inn i «etablert_tittel»
areal kjelder Evt. kjelder til areal-tala.
totalareal Det totale arealet til byen eller kommunen i km². Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel. Om ikkje denne er skrive inn virkar ikkje dei fire andre areal-parametrane under.
landareal Kor mykje av arealet som er landjord i km². Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel.
vassareal Kor mykje av arealet som er vatn i km². Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel.
areal_urbant Arealet til sjølve byområdet i km². T.d. kan store bykommunar ha område rundt som teknisk sett ikkje vert rekna som urbant. Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel.
areal_omegn Arealet til storbyområdet i km². T.d. kan store bykommunar ha område rundt som teknisk sett ikkje vert rekna som urbant. Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel.
innbyggjarar i år Kva år innbyggjartalet er henta frå.
innbyggjarar kjelder Kva kjelder som evt. ligg til grunn for innbyggjartala.
innbyggjarar totalt Det totale innbyggjartalet
folketettleik Folketettleik per kvadratkilometer. Skriv berre talet sidan kvadratkilometer kjem fram likevel
innbyggjarar omegn Talet på innbyggjarar som bur i storbyområdet.
innbyggjarar urbant Talet på innbyggjarar i sjølve byen.
lat Breiddegraden byen ligg på. d er grader, m er minutt, s er sekund (valfritt) og NS er N (nord) eller S (sør).
long Lengdegraden byen ligg på. d er grader, m er minutt, s er sekund (valfritt) og EW er E (aust, Ø fungerar ikkje) eller W (vest, V fungerar ikkje).
høgd Høgd over havet
tidssone Kva tidssone byen ligg i.
tiddsone_sommar Tidssone med sommartid.
UTC_skilnad Avviket frå UTC-tid. T.d. +6 eller -4.
UTC skilnad sommar Avviket frå UTC-tid med sommartid
postnummer Postnummeret til byen
retningsnummer Retningsnummeret til byen. Telefon.
bilnummer Bilnummeret som er knytt til byen
nettside Den offisielle heimesida til byen. Hugs å ta med http://
nettstad Den offisielle nettstaden til byen, utan http:// først.
merknadar Evt. merknadar