Mal:Infoboks by2

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Infoboks by2
Styresmakter
{{{underinndeling_type}}} {{{underinndeling_namn}}}
Geografi
Innbyggjarar
 - Totalt

{{{innbyggjarar_totalt}}}
Advarsel Åtvaring! Denne malen gjer bruk av svært kompliserte parameter. Du bør ikkje redigere han med mindre du veit akkurat kva du gjer, og er førebudd på å rette opp att eventuell skade. Han skal derimot ikkje vere vanskeleg å bruke.


For by-infoboksar retta mot spesifikke land sjå Kategori:Geografiske infoboksar/Byar.

Bruk[endre wikiteksten]

{{Infoboks by
|offisielt_namn     = 
|type          =
|kallenamn       = 
|motto         = 
|motto_norsk      =
|bilet_horisont     = 
|biletstorleik     = 
|bilettekst       = 
|bilet_flagg      = 
|flaggstorlek      =
|bilet_byvåpen     = 
|våpenstorleik     =
|kart          = 
|kartstorleik      = 
|kartposisjon_land   =
|kartposisjon_land2   =
|karttekst       = 
|underinndeling_type  = Land <br> 
|underinndeling_namn  = 
|styringsform      =
|leiar_tittel      =
|leiar_namn       =
|etablert_tittel    = <!-- Grunnlagd -->
|etablert_dato     = 
|areal_kjelder     =
|totalareal       = 
|landareal       = 
|vassareal       = 
|areal_urbant      = 
|areal_omegn      = 
|innbyggjarar_i_år   = 
|innbyggjarar_kjelder  =
|innbyggjarar_totalt  = 
|folketettleik     = 
|innbyggjarar_omegn   =
|innbyggjarar_urbant  = 
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|høgd          = 
|tidssone        =
|tidssone_sommar    =
|utc_skilnad      =
|utc_skilnad_sommar   =
|postnummer       =
|retningsnummer     =
|bilnummer       =
|nettside        = 
|merknadar       = 
}} 

Skildring av variablane[endre wikiteksten]

Alle variablar er valfrie bortsett frå offisielt namn og «underinndeling type- og namn» (der ein i det minste skal skrive kva land byen ligg i).

offisielt namn = Det offisielle namnet på byen
type = Her kan ein skrive «Kommune» eller anna slik at boksen kan nyttast for andre busetnader enn byar.
kallenamn = Evt. kalle namn på byen. T.d. vert Oslo stundom kalla Tigerstaden
motto = Mottoet til byen
motto norsk=Kva mottoet betyr på norsk
bilete_horisont = Bilete_horisont.jpg Bilete av horisonten til byen (såkalla skyline), men ein kan òg setje inn vanlege bilete av byen.
biletstorleik = Storleiken til bilete. Kan endrast ved bruk av store bilete, default verdi er 250 px.
bilettekst = Tekst om bilete
bilete_flagg = Flagg.jpg Det offisielle flagget til byen
flaggstorleik = Storleiken til flaggbilete. Default verdi er 125 px.
bilet_byvåpen = Byvåpen.jpg Det offisielle byvåpenet til byen.
våpenstorleik = Storleiken til byvåpenbilete. Default verdi er 100 px.
kart = Kart.jpg Kart over byen, eller kart som viser posisjonen til byen i eit område
kartstorleik = Storleiken til kartet. Defaultverdi er 250px
kartposisjon_land = For å bruke Mal:Kartposisjon i staden for kart. Dette krev at ein legg inn koordinatar (latd, latm osv.)
karttekst = Kommentar om kartet
underinndeling_type = Kor byen ligg. T.d. Land, stat, fylke osv. For meir enn ein inndeling bruk tid. «Land <br> Stat»
underinndeling_namn = Kjem an på kva ein har skrive i «underinndeling namn». T.d. «Noreg <br>Hordaland» om «underinndeling type» er «Land <br> Fylke»
styringsform = Kva styringsform ein har i byen
leiar_tittel = Tittelen på leiaren i byen. T.d. borgarmeister, ordførar osv.
leiar_namn = Namnet på leiaren i byen
etablert tittel = Grunnlagd vert nok mest brukt her, men ein kan òg bruke kortid byen fekk bystatus, eller vart slått saman med ein annan by.
etablert_dato = Årstal for kva ein set inn i «etablert_tittel»
areal kjelder = Evt. kjelder til areal-tala.
totalareal = Det totale arealet til byen eller kommunen i km². Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel. Om ikkje denne er skrive inn virkar ikkje dei fire andre areal-parametrane under.
landareal = Kor mykje av arealet som er landjord i km². Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel.
vassareal = Kor mykje av arealet som er vatn i km². Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel.
areal_urbant = Arealet til sjølve byområdet i km². T.d. kan store bykommunar ha område rundt som teknisk sett ikkje vert rekna som urbant. Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel.
areal_omegn = Arealet til storbyområdet i km². T.d. kan store bykommunar ha område rundt som teknisk sett ikkje vert rekna som urbant. Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel.
innbyggjarar i år = Kva år innbyggjartalet er henta frå.
innbyggjarar kjelder = Kva kjelder som evt. ligg til grunn for innbyggjartala.
innbyggjarar totalt = Det totale innbyggjartalet
folketettleik = Folketettleik per kvadratkilometer. Skriv berre talet sidan kvadratkilometer kjem fram likevel
innbyggjarar omegn = Talet på innbyggjarar som bur i storbyområdet.
innbyggjarar urbant = Talet på innbyggjarar i sjølve byen.
lat = Breiddegraden byen ligg på. d er grader, m er minutt, s er sekund (valfritt) og NS er N (nord) eller S (sør).
long = Lengdegraden byen ligg på. d er grader, m er minutt, s er sekund (valfritt) og EW er E (aust, Ø fungerar ikkje) eller W (vest, V fungerar ikkje).
høgd = Høgd over havet
tidssone = Kva tidssone byen ligg i.
tiddsone_sommar = Tidssone med sommartid.
UTC_skilnad = Avviket frå UTC-tid. T.d. +6 eller -4.
UTC skilnad sommar = Avviket frå UTC-tid med sommartid
postnummer = Postnummeret til byen
retningsnummer = Retningsnummeret til byen. Telefon.
bilnummer = Bilnummeret som er knytt til byen
nettside = Den offisielle heimesida til byen. Hugs å ta med http://
nettstad = Den offisielle nettstaden til byen, utan http:// først.
merknadar = Evt. merknadar