Mal:Infoboks provins

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Infoboks provins
Styresmakter


Geografi
Annan informasjon
Advarsel Åtvaring! Denne malen gjer bruk av svært kompliserte parameter. Du bør ikkje redigere han med mindre du veit akkurat kva du gjer, og er førebudd på å rette opp att eventuell skade. Han skal derimot ikkje vere vanskeleg å bruke.


Bruk[endre wikiteksten]

{{Infoboks provins
|offisielt_namn     = 
|namn_merknad      =
|uttale         =
|type          =
|kallenamn       = 
|motto         = 
|motto_norsk      =
|bilet_horisont     = 
|biletstorleik     = 
|bilettekst       = 
|bilet_flagg      = 
|flaggstorlek      =
|bilet_våpen     = 
|våpenstorleik     =
|kart          = 
|kartstorleik      = 
|kartposisjon_land   =
|kartposisjon_land2   =
|karttekst       = 
|underinndeling_type  = 
|underinndeling_namn  = 
|region = 
|hovudstad = 
|styringsform      =
|leiar_tittel      =
|leiar_namn       =
|etablert_tittel    = <!-- Grunnlagd -->
|etablert_dato     = 
|areal_kjelder     =
|areal       = 
|landareal       = 
|vassareal       = 
|innbyggjarar_i_år   = 
|innbyggjarar_kjelder  =
|innbyggjarar  = 
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|høgd          = 
|tidssone        =
|tidssone_sommar    =
|utc_skilnad      =
|utc_skilnad_sommar   =
|postnummer       =
|retningsnummer     =
|bilnummer       =
|nettside        = 
|merknadar       = 
}} 

Skildring av variablane[endre wikiteksten]

Alle variablar er valfrie bortsett frå offisielt namn og «underinndeling type- og namn» (der ein i det minste skal skrive kva land byen ligg i).

offisielt namn = Det offisielle namnet på byen
type = Her kan ein skrive «Kommune» eller anna slik at boksen kan nyttast for andre busetnader enn byar.
kallenamn = Evt. kalle namn på byen. T.d. vert Oslo stundom kalla Tigerstaden
motto = Mottoet til byen
motto norsk=Kva mottoet betyr på norsk
bilete_horisont = Bilete_horisont.jpg Bilete av horisonten til byen (såkalla skyline), men ein kan òg setje inn vanlege bilete av byen.
biletstorleik = Storleiken til bilete. Kan endrast ved bruk av store bilete, default verdi er 250 px.
bilettekst = Tekst om bilete
bilete_flagg = Flagg.jpg Det offisielle flagget til byen
flaggstorleik = Storleiken til flaggbilete. Default verdi er 125 px.
bilet_våpen = Byvåpen.jpg Det offisielle byvåpenet til byen.
våpenstorleik = Storleiken til byvåpenbilete. Default verdi er 100 px.
kart = Kart.jpg Kart over byen, eller kart som viser posisjonen til byen i eit område
kartstorleik = Storleiken til kartet. Defaultverdi er 250px
kartposisjon_land = For å bruke Mal:Kartposisjon i staden for kart. Dette krev at ein legg inn koordinatar (latd, latm osv.)
karttekst = Kommentar om kartet
underinndeling_type = Kor byen ligg. T.d. Land, stat, fylke osv. For meir enn ein inndeling bruk tid. «Land <br> Stat»
underinndeling_namn = Kjem an på kva ein har skrive i «underinndeling namn». T.d. «Noreg <br>Hordaland» om «underinndeling type» er «Land <br> Fylke»
styringsform = Kva styringsform ein har i byen
leiar_tittel = Tittelen på leiaren i byen. T.d. borgarmeister, ordførar osv.
leiar_namn = Namnet på leiaren i byen
etablert tittel = Grunnlagd vert nok mest brukt her, men ein kan òg bruke kortid byen fekk bystatus, eller vart slått saman med ein annan by.
etablert_dato = Årstal for kva ein set inn i «etablert_tittel»
areal kjelder = Evt. kjelder til areal-tala.
areal = Det totale arealet til byen eller kommunen i km². Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel. Om ikkje denne er skrive inn virkar ikkje dei fire andre areal-parametrane under.
landareal = Kor mykje av arealet som er landjord i km². Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel.
vassareal = Kor mykje av arealet som er vatn i km². Skriv berre talet sidan km² kjem fram likevel.
innbyggjarar i år = Kva år innbyggjartalet er henta frå.
innbyggjarar kjelder = Kva kjelder som evt. ligg til grunn for innbyggjartala.
innbyggjarar totalt = Det totale innbyggjartalet
folketettleik = Vert rekna ut automatisk
lat = Breiddegraden byen ligg på. d er grader, m er minutt, s er sekund (valfritt) og NS er N (nord) eller S (sør).
long = Lengdegraden byen ligg på. d er grader, m er minutt, s er sekund (valfritt) og EW er E (aust, Ø fungerar ikkje) eller W (vest, V fungerar ikkje).
høgd = Høgd over havet
tidssone = Kva tidssone byen ligg i.
tiddsone_sommar = Tidssone med sommartid.
UTC_skilnad = Avviket frå UTC-tid. T.d. +6 eller -4.
UTC skilnad sommar = Avviket frå UTC-tid med sommartid
postnummer = Postnummeret til byen
retningsnummer = Retningsnummeret til byen. Telefon.
bilnummer = Bilnummeret som er knytt til byen
nettside = Den offisielle heimesida til byen. Hugs å ta med http://
nettstad = Den offisielle nettstaden til byen, utan http:// først.
merknadar = Evt. merknadar