Mal:Opplagstal norske aviser/2014

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Opplagstala er frå 2014 http://www.mediebedriftene.no/Tall--Fakta1/Opplagstall/mediehus-2014/

Malar[endre wikiteksten]

Oppslagstal for norske aviser (frå MBL og LLA) er samla i ein mal per år for kvar av avisorganisasjonane, døme:

Tala vert nytta i


Nyttig makro[endre wikiteksten]

Tala vert henta frå tabellar på veven og forma om til wikisyntaks. Dette er noko tungt å gjere for hand.

Dette er ein enkel Basic-makro for OpenOffice Calc som gjere jobben lettare. Avisnamn i første kolonne, opplag i andre. Marker første kolonne og køyr skriptet.

sub WikiTemplateTable
	oDesktop = createUnoService("com.sun.star.frame.Desktop") 
	oDocument = ThisComponent 
	oSelectedCells = oDocument.CurrentSelection 
	oActiveCells = oSelectedCells.RangeAddress 
	oSheets = oDocument.Sheets 
	oSheet = oSheets.getByIndex(oActiveCells.Sheet) ' active table 
	For nRow = oActiveCells.StartRow To oActiveCells.EndRow 
			oCell1 = oSheet.getCellByPosition(0,nRow)
			oCell2 = oSheet.getCellByPosition(1,nRow)
			oCell3 = oSheet.getCellByPosition(2,nRow)
			
			val1 = Trim(oCell1.getString())
			val2 = Trim(oCell2.getString())
			oCell3.setString("| "+val1 + " = "  + val2) 
	Next 
end sub