Hopp til innhald

Mal:Taksoboks

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
TaksoboksSystematikk
[sjå] [endra] [oppdater] Maldokumentasjon
Advarsel Åtvaring! Denne malen gjer bruk av svært kompliserte parametrar. Du bør ikkje redigere han med mindre du veit akkurat kva du gjer, og er førebudd på å rette opp att eventuell skade. Han skal derimot ikkje vere vanskeleg å bruke.

Kvar artikkel om ein art eller grupper av artar bør ha ein taksoboks som viser den vitskaplege klassifiseringa. Denne kan du laga ved å kopiera linjene som står under, og følgja instruksjonane. Du kan òg kopiera ein taksoboks frå ein artikkel der han er i bruk, og erstatta som det trengst.

Bruk av boksen[endre wikiteksten]

{{Taksoboks
| status            = 
| status_noreg         = 
| filnamn			= 
| biletstorleik         = 
| biletskildring        = 
| bilettekst          = 
| domene            = 
| rike     		= 
| rekke             = 
| underrekke          = 
| klasse        	    = 
| infraklasse        	= 
| overorden           = 
| orden		        = 
| underorden		    = 
| infraorden		    = 
| overfamilie          = 
| familie       	    = 
| underfamilie         = 
| tribus  			= 
| subtribus  		    = 
| slekt        	    = 
| art  			= 
| vitskapleg namn		= 
| klassifisert av		= 
}}

Fyll ut kvart av felta etter er lik-teiknet som du treng i artikkelen. Dei du ikkje treng, kan du utelata. Dersom du bruker eit systematisk («latinsk») namn, legg du til ein l etter parameternamnet, til dømes rike l. Då vil namnet visast i kursiv i artikkelen.

"Status" og "status_noreg" blir fylte ut ved hjelp av dei internasjonale kodane til IUCN, eller eigne kodar for svartelista artar i Noreg. Legg du inn se, dom, dd, lr, lc, nt, vu, en, cr, ew, ex, fossil eller pre, vil dette erstattast med livskraftig, truga, førhistorisk eller liknande. Truga artar blir lagde inn i kategoriar. For svartelista i Noreg, legg inn "høg", "låg" eller "ukjend" for status på Norsk svarteliste 2007.

Der det høver, kan du opplysa om kven som klassifiserte gruppa eller arten, og kva tid. Det gjer du gjennom parameter som rike klassifisert av= og rike klassifisert år=, der du byter ut førsteleddet med det som trengst. Mange taksonomar er lagde inn automatisk slik at du berre treng legga inn etternamnet (til dømes Linné, eller berre L), så blir namnet lenka automatisk. Om ein taksonom manglar, kan han leggast inn i mal:taksonominamn, eller du kan skriva namnet og peikaren inn direkte (t.d. Linné)


Taksoboks for ei høgare gruppe[endre wikiteksten]

| underliste  		    = 
| underliste overskrift  	= 
| underliste innhald  	    = 
}}

Bruk taksoboksen på same måte som skildra over, og tak ut dei linjene du ikkje treng. I «underliste» skriv du først kva for underliste det er snakk om, til dømes «Underfamiliar». Viss du vil ha ei liste under dette, fører du henne opp i «underliste innhald», som gjev eitt punkt automatisk. Ønskjer du ikkje ei slik punktliste, bruk «underliste overskrift».

Døme[endre wikiteksten]

Art[endre wikiteksten]

Slik kan ein bruka taksoboksen for plantearten kvitveis.


{{Taksoboks
| namn =Kvitveis
| filnamn = Zawilec gajowy.jpg
| bilettekst = Kvitveis
| rike = [[Plantar]]
| rekke l = [[Magnoliophyta]]
| klasse l= [[Magnoliopsida]]
| orden l= [[Ranunculales]]
| familie = [[Soleiefamilien]]
| slekt l = [[Anemone]]
| art = A. nemorosa
| vitskapleg namn = Anemone nemorosa
| klassifisert av = [[Carl von Linné|Linné]]
}}

Kvitveis


Kvitveis
Kvitveis

Systematikk
Rike: Plantar
Rekkje: Magnoliophyta
Klasse: Magnoliopsida
Orden: Ranunculales
Familie: Soleiefamilien
Slekt: Anemone
Art: A. nemorosa
Vitskapleg namn
Anemone nemorosa

Familie[endre wikiteksten]

Døme på bruk med dyrefamilien manat.

{{taksoboks
|  status            = vu
|  filnamn           = FL fig04.jpg
|  biletstorleik        = 250 px
|  biletskildring        = 
|  bilettekst          = Amerikamanat
|  domene            = [[Eukaryotar]]
|  rike             = [[Dyr]]
|  rekke            = [[Ryggstrengdyr]]
|  underrekke          = [[Virveldyr]]
|  klasse            = [[Pattedyr]]
|  overorden          = 
|  orden            = [[Sjøkyr]]
|  familie l          = Trichechidae
|  familie klassifisert av   = [[Theodore Gill|Gill]]
|  familie klassifisert år   = 1872
|  underfamilie         = 
|  slekt l           = Trichechus
|  slekt klassifisert av    = [[Carl von Linné|Linné]]
|  slekt klassifisert år    = 1758
|  underliste          = Artar
|  underliste innhald      = 
T. senegalensis (Senegalmanat)
*T. inunguis (Amazonasmanat)
*T. manatus (Amerikamanat)
}}
Taksoboks

Sårbar

Amerikamanat
Amerikamanat

Systematikk
Domene: Eukaryotar
Rike: Dyr
Rekkje: Ryggstrengdyr
Underrekkje: Virveldyr
Klasse: Pattedyr
Orden: Sjøkyr
Familie: Trichechidae

Gill1872

Slekt: Trichechus

Linné1758

Artar
 • T. senegalensis (Senegalmanat)
  • T. inunguis (Amazonasmanat)
  • T. manatus (Amerikamanat)
 • Sjå òg[endre wikiteksten]