Mega

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Faktor Namn Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

Mega (symbol M) er eit SI-prefiks i SI-systemet som representerer 106 eller 1 000 000.

Det blei teke inn i systemet i 1960. Mega kjem frå gresk μέγας, som tyder stor.

I EDB kan mega referere til 1 048 576 (10242 eller 220), i staden for 1 000 000. Spesielt når det er i bruk som eit prefiks til byte, det vil seie megabyte, er denne tydinga vanleg. For å gjere det mindre tvitydig har uttrykket mebibyte blitt foreslått til å tyde 220 byte. Dette har ikkje blitt teke i bruk i stor grad.