Megameter

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Megameter er ei SI-avleidd eining for måling av avstand. Éin megameter er lik 106 meter, éin million meter. Symbolet for megameter er Mm.

Megameter vert i praksis lite brukt sidan måleininga er for stor for gjenstandar på jorda. Innan astronomien vert Mm noko brukt til t.d. å oppgi avstanden frå ein planet til planeten sine månar. Det er òg fare for forveksling med millimeter (mm) ettersom mange feilaktig skriv SI-prefikset M (mega) som m (milli).

1 megameter er lik:

Og motsett:

  • 1 kilometer = 0,001 megameter
  • 1 gigameter = 1000 megameter