Norske militære gradar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
(Omdirigert frå Militære grader)

Oversyn over norske militære gradar frå 2016.

  • Spesialistkorps: Grøn
  • Offiserskorps: Blå

Hæren[endre | endre wikiteksten]

Vernepliktige Verva Befal
OR1 OR1 OR2 OR3 OR4 OR4 OR5 OR5 OR6 OR7 OR8 OR9
OR 1.png

Meinig
OR 1 - 2.png
Leiande
meinig
OR 2 HÆR.png

Visekorporal
OR 3 HÆR.png
Visekorporal
1. klasse
Or4 hær.png

Korporal
Or4 2.png
Korporal
1. klasse
Or5 1.png

Sersjant
Or5 2.png
Sersjant
1.klasse
Or6.png

Oversersjant
Or7 hær.png

Stabssersjant
Or8 hær.png
Kommandér-
sersjant
Or9 hær.png
Sersjant-
major

Luftforsvaret[endre | endre wikiteksten]

Sjøforsvaret[endre | endre wikiteksten]

Hæren Luftforsvaret Sjøforsvaret NATO
Meinig
Leiande meinig
Flysoldat
Leidande flysoldat
Meinig
Leiande meinig
OR1
Visekorporal Vingsoldat Visekonstabel OR2
Visekorporal klasse 1 Vingsoldat klasse 1 Leiande visekonstabel OR3
Korporal
Korporal klasse 1
Korporal
Vingkorporal
Konstabel
Seniorkonstabel
OR4
Sersjant
Sersjant klasse 1
Sersjant
Sersjant klasse 1
Kvartermeister
Seniorkvartermeister
OR5
Oversersjant Vingsersjant Skvadronmeister OR6
Stabssersjant Stabssersjant Flotiljemeister OR7
Kommandersersjant Kommandersersjant Orlogsmeister OR8
Sersjantmajor Sersjantmajor Flaggmeister OR9
Fenrik Fenrik Fenrik OF1
Løytnant Løytnant Løytnant OF1
Kaptein (rittmeister i Kavaleriet) Kaptein Kapteinløytnant OF2
Major Major Orlogskaptein OF3
Oberstløytnant Oberstløytnant Kommandørkaptein OF4
Oberst Oberst Kommandør OF5
Brigader Brigader Flaggkommandør OF6
Generalmajor Generalmajor Kontreadmiral OF7
Generalløytnant Generalløytnant Viseadmiral OF8
General General Admiral OF9

Landheimevernet nyttar dei same gradane som Hæren, Sjøheimevernet nyttar dei same gradane som Sjøforsvaret og Luftheimevernet nyttar dei same gradane som Luftforsvaret.

Det grønne feltet dekker soldatklassa. Det blå feltet dekker offisersklassa. Offiserane er vidare delt inn i kompanioffiserar (fenrik til kaptein), stabsoffiserar (major til brigader) og generalitetar. Fenrik heitte tidlegare sekondløytnant, medan løytnant tidlegare vart kalla premierløytnant. Tittelen brigader er utan tradisjon i det norske gradsystemet, og vart innført til erstatning for oberst I. Tittelen flaggkommandør vart samtidig innført som erstatning for kommandør I.

Grenaderar og matrosar er soldatar som har verva seg til ein eller fleire treårskontraktar. Desse kan òg vere lærlingar.

Grafisk framstilling av distinksjonar[endre | endre wikiteksten]

Hæren[endre | endre wikiteksten]

Hæren sine distinksjonar

Luftforsvaret[endre | endre wikiteksten]

Luftforsvaret sine distinksjonar

Sjøforsvaret[endre | endre wikiteksten]

Sjøforsvaret sine distinksjonar

Tidlegare norske militære gradar[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]