Miljødirektoratet

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk
Miljødirektoratet
Type Direktorat
Org.nummer 999 601 391
Miljødirektør Ellen Hambro[1]
Verkeområde Noreg
Tilsette Ca. 700
Undergrupper Statens naturoppsyn
Eigarskap Miljøverndepartementet
Nettstad miljødirektoratet.no

Miljødirektoratet er eit norsk direktorat som blei oppretta 1. juli 2013 gjennom samanslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet.[2] Miljødirektoratet er underlagt Miljøverndepartementet.[3]

Eit mål med etableringa av direktoratet har vore å forenkle og betre styringsdialogen mellom departement og direktorat, og vidare til fylkesmenn og kommunane.

Direktør[endre | endre wikiteksten]

Ellen Hambro blei i statsråd 22. mars 2013 åremålstilsett som direktør for Miljødirektoratet frå 1. juli same år.[4] Ho leda også arbeidet med samanslåinga av dei to direktorata i perioden fram til Miljødirektoratet blei oppretta.[5]

Oppgåver[endre | endre wikiteksten]

Dei overordna oppgåvene er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.[6] Meir spesifikt omfattar det oppgåver innan

 • klima, klimagassar og klimatilpassing
 • helse- og miljøskadelege stoff
 • naturmangfald - forvaltning av areal og leveområde
 • forvaltning av artar og bestandar
 • friluftsliv
 • forvaltning av hav- og kystmiljø
 • forvaltning av elver og innsjøar
 • avfall og gjenvinning
 • luftforureining og støy
 • regulering og tilsyn av industri og petroleumsverksemd

Grunnfunksjonane til direktoratet er å

 • overvake miljøtilstanden og formidle miljøkunnskap og -informasjon
 • vere myndigheitsutøver - forvalte lover og forskrifter, fatte vedtak etter desse og føre tilsyn
 • styre og rettleie regionalt og kommunalt nivå
 • vere fagleg rådgivar og samordne sektorovergripande arbeid
 • bidra i internasjonalt miljøarbeid

Organisering[endre | endre wikiteksten]

Miljødirektoratet har til saman om lag 700 tilsette – dei fleste av desse ved kontora i Trondheim og Oslo. Den overordna leiinga er lokalisert i Trondheim. Statens naturoppsyn er ein del av direktoratet med over 60 lokalkontor over heile landet.

Direktoratet er delt inn i følgjande avdelingar:

 • avdeling for artsforvaltning
 • industriavdelinga
 • klimaavdelinga
 • miljøgiftavdelinga
 • avdeling for naturbruk og vern
 • avdeling for naturressursar og klima
 • tilsynsavdelinga
 • organisasjonsavdelinga
 • Statens naturoppsyn

Referansar[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]