Miljøpartiet Dei Grøne

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk
Sjå òg Miljöpartiet de Gröna.
Miljøpartiet Dei Grøne
Mdg-logo2011.jpg
Talspersonar: Une Aina Bastholm
Rasmus Hansson
Oppretta: 29. oktober 1988
Ideologi: Grøn
Farge: Grøn
Hovudkontor:
Oslo
Epost: mdg@mdg.no
Nettstad: www.mdg.no
Ungdomsorganisasjon: Grøn Ungdom
Partiavis: [[{{{partiavis}}}]]
Internasjonal tilknyting: Global Greens
Europeisk tilknyting: European Greens
Ordførarar: Ingen
Kommunestyrerepresentantar: 231
Fylkestingsrepresentantar: 36
Stortingsrepresentantar: 1
Medlemstal: 7477 (2016)

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) er eit norsk politisk parti. Det arbeider for eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn. Det vert debattert internt i partiet om det høyrer til sentrum eller venstresida i norsk politikk. Samstundes er ikkje partiet tufta på nokon einskild ideologi og fell på mange måtar utanfor den tradisjonelle høgre/venstre-aksa. Slike parti vert ofte plasserte i sentrum. Partiet er kritisk til statlege krav om profitt og økonomisk vekst framfor krav om økologisk og sosial betring. I kommune- og fylkestingsvalet 2011 fekk Dei Grøne inn representantar i alle dei største byane.

Ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet Dei Grøne heiter Grøn Ungdom.

Struktur[endre | endre wikiteksten]

Landsmøtet er det høgste organet i partiet. Det er landsmøte kvart år, og alle tillitsvalde vert valde for eit år om gongen. Mellom landsmøta vert partiet leidd av eit landsstyre med 5 eller 7 medlemmer. Ein kontrollkomité skal sjå til at styret og sekretariatet held seg til vedtektene.

Partileiar[endre | endre wikiteksten]

Miljøpartiet Dei Grøne har ikkje partileiar. To personar frå landsstyret får nemninga talspersonar og skal representere partiet utetter. Rasmus Hansson og Hilde Opoku vart valde som talspersonar på landsmøtet i Bærum i 2014.

Jan Bojer Vindheim er den einaste personen som har hatt tittelen partileiar i Miljøpartiet Dei Grøne. Han sat frå 1993 til 1994.

Historie[endre | endre wikiteksten]

Den tilgjengelege partihistoria fokuserer mykje på utviklinga i Oslo lokallag, eit av dei fylka der MDG har markert seg sterkast. Det ligg ikkje føre nokon heilskapleg historie for den nasjonale organisasjonen.

1987–1990[endre | endre wikiteksten]

Partiet vart skipa lokalt i Oslo den 8. mai 1987 etter at Nils Brozak tok initiativ til ei grøn liste. Etter ei hurtig danning av fleire lokallag, vart partiet skipa nasjonalt den 29. oktober 1988 og deltok i sitt første Stortingsval i 1989, der dei fekk 0,6 % av stemmene.

Partiet vart oppretta som ein reaksjon på jappetida sitt krav om profitt og økonomisk vekst. Etter å ha stilt til lokalval i 1987 (eitt år etter Tsjernobyl-ulykka) kom partiet inn i fylkestinget i Akershus.

Ved kommunestyret i Halden, 1987, var 4 av 69 innvalde under namnet Demokratene – De Grønne, Demokratene – De Grønne vart seinare tilknytt Miljøpartiet Dei Grøne.

1990–1995[endre | endre wikiteksten]

På byrjinga av 1990-talet gjekk partiet gjennom ei grundig reorganisering. Fram til og med stortingsvalet i 1989 vart partiet leidd av eit landsutval og ei sentral koordineringsgruppe. Då denne strukturen, utan eit eige sekretariat, ikkje fungerte formålsteneleg vart det lagt opp til ei ny strukturering, nær sagt den same som styrer partiet i dag.

I 1992 vart det utarbeidd eit program for valsamarbeid med Raud Valallianse. Mange medlemmer såg på eit slikt samarbeid som vesentleg for at partiet skulle fortsette. Då dette samarbeidet vart nedstemt grunna stor politisk avstand til RV gjekk det gamle styret av, då dei meinte partiet var for svakt til å stå aleine.

Under «EU-valet» i 1993 fekk partiet berre 0,2 % av stemmene. Dette året vart den første og til no einaste partileiaren valt, Jan Bojer Vindheim (frå 1993 til 1994).

I 1991 kom det inn 2 representantar (av 49) i Halden på Miljøpartiet Dei Grønes liste. På Nesodden, i Bærum og i Trondheim fekk partiet ein ny representant kvar stad.

1995–2005[endre | endre wikiteksten]

I august 1995 vart det oppretta eit interimstyre til Oslo Grøn Ungdom. Ungdomsorganisasjonen kom i drift i løpet av 1996. Større vervekampanjar i ungdomsorganisasjonen førte til betre bemanning på hovudkontoret i Oslo.

I 2003 gjennomførte partiet ein gjennomgang av profilen sin og valde ein posisjon i det politiske miljøet. Dei gjekk inn i eit samarbeid med Oslo Senterparti (Felleslista) i lokalvalet, fekk ein ny grafisk profil, og tilsette ein eigen valkampsekretær.

Ved kommunevala i 1995 fekk MDG 2 representantar i Kristiansand og Halden, ein på Nesodden og ein i Trondheim. Eit nytt mandat kom til i Tromsø, medan representanten i Bærum gjekk tapt.

I perioden 1995–2001 var Miljøpartiet Dei Grøne i posisjon i Halden. Dei var med i ei såkalla borgarleg gruppe som omfatta Høgre, KrF, Dei Grøne, Senterpartiet og Venstre og som styrde Halden i 6 år. I 2001 sprakk samarbeidet og Dei Grøne har seinare uttalt at eit samarbeid med FrP er uaktuelt igjen.

I perioden 2003–2007 samarbeider MDG i Halden hovudsakleg med SV, Sp og RV, men også med KrF, Pensjonistpartiet og Venstre. Dette er opposisjonspartia i Halden.

Før stortingsvalet i 2005 vurderte Natur og Ungdom stortingskandidatane frå dei ymse partia. Miljøpartiet Dei Grøne og Raud Valallianse var dei einaste partia som fekk høgaste karakter, 6.

Organisasjonar[endre | endre wikiteksten]

Mange av medlemmene er med i ein eller fleire miljøvernorganisasjonar i tillegg til partiet. I Halden er det fleire frå både Naturvernforbundet og dyrevernrørsla på partilista.

Systerparti[endre | endre wikiteksten]

Dei Grøne i Noreg er medlemmer i European Greens.

Statistikk[endre | endre wikiteksten]

Partileiarar[endre | endre wikiteksten]

Partiet har ikkje partileiarar, men to talspersonar, av dei minst éi kvinne.

Valoppslutning[endre | endre wikiteksten]

Kommune- og fylkestingsval[endre | endre wikiteksten]

Valet 2003[endre | endre wikiteksten]

Til fylkestingsvalet hadde partiet eiga liste i 9 fylke. 4799 røyster (0,2 %) gav ingen fylkestingsmandat. Felleslister med Raud Valallianse i Vest-Agder og Akershus, og med Senterpartiet i Oslo, gav heller ikkje utteljing.

Til kommunevalet hadde partiet liste i 11 kommunar. Listene fekk til saman 3526 røyster og gav i alt 7 kommunestyremandat:

Valet 2007[endre | endre wikiteksten]

Til fylkestingsvalet hadde partiet liste i 15 fylke. Trass i 12 234 røyster (0,6 %), nesten tre gonger så mange som i 2003, vart det ingen mandat. Best gjorde partiet det i Vest-Agder, med 1,8 % av røystene.

Til kommunevalet hadde partiet liste i 15 kommunar. 6953 røyster gav i alt 6 kommunestyremandat:

Valet 2009[endre | endre wikiteksten]

Partiet stilte med liste i alle fylke og fekk 0,3 prosent av røystene.

Valet 2011[endre | endre wikiteksten]

Partiet stilte med liste til alle fylkesting og fekk 28 952 røyster, noko som svara til 1,3 prosent. Partiet fekk ein fylkestingsrepresentantar i Hordaland fylke[1].

Til kommunevalet hadde partiet liste i 55 kommunar, og partiet fekk inn 18 kommunestyrerepresentantar:[2]

Referansar[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Politiske parti i Noreg
Sosialistisk venstreparti Arbeidarpartiet Senterpartiet Venstre Kristeleg folkeparti Høgre Framstegspartiet
Abort-motstandernes liste | Demokratane | Kristent samlingsparti | Kystpartiet | Det liberale folkepartiet (DLF) | Liberalistane | Miljøpartiet Dei Grøne | Naturlovpartiet | Norges kommunistiske parti (NKP) | Pensjonistpartiet | Raudt | Reformpartiet | Samefolkets parti | Samfunnspartiet | Sentrumsalliansen