Minesveipar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Sjå òg dataspelet minesweeper, som er kalla «minesveiper» på norsk
Den polske minesveiparen ORP Naklo.

Ein minesveipar er eit skip som uskadeleggjer miner i sjøen. (Dei same skipa blir somme tider brukte til å leggja ut miner.)

Ein minesveipar treng ikkje vite nøyaktig posisjon for minene. Fartøyet drar eit sveip etter båten som aktiviserer miner i nærleiken og dermed uskadeleggjer dei. Sveipet kan anten vere mekanisk eller influensbasert. Moderne influenssveip kan til dømes etterlikne lyd og magnetfelt frå fartøy for å lure minene til å gå av.

Saman med minejaktfartøy vert minesveiparfartøy under ein fellesnemnar kalla mineryddingsfartøy. Minejaktfartøy nyttar sonar for å finna minene før vert uskadeleggjort individuelt.

For å unngå å utløysa minene er mineryddingsfartøy mykje meir stillegåande enn vanlege skip. Dei har òg skrog av tre, plast eller lågmagnetisk stål.