Ny START-avtale

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Signering av den Nye START-avtalen (video på russisk)

Ny START (Strategic Arms Reduction Treaty, russisk: СНВ-III, SNV-III) er ein kjernefysisk nedrusningsavtale mellom USA og Russland med det formelle namnet av Tiltak for Ytterlegare Reduksjon og Avgrensing av Strategiske Offensive Våpen. Det vart underteikna 8. April 2010 i Praha, og, etter ratifisering, tredde i kraft 5. februar 2011.[1][2][3][4] Det er forventa å vara i minst fram til 2021.

Ny START erstatta Moskva-traktaten SORT-avtalen, som gjekk ut i desember 2012. Namnet er ein oppfyljing til START I traktaten, som gjekk ut i desember 2009, og det vart derfor foreslege ein START II-avtale, som aldri tredde i kraft, og START III-traktaten, der forhandlingane ikkje vart avslutta.

Under vilkåra i avtalen, vart mengda av strategiske kjernefysiske missil redusert til det halve. Eit nytt inspeksjon- og verifikasjonregime vil verta etablert som erstatning for  mekanismane i SORT-avtalen. Den avgrensar ikkje mengda operativt inaktive og lagra kjernefysiske stridhovud som vert verande høgt - tusentals i både dei russiske og amerikanske arsenala.[5]

Ifølgje ein Reuters-rapport 9. februar 2017, under president Donald Trump sin fyrste 60-minutt telefonsamtale med presidenten i Russland Vladimir Putin, spurde Putin om dei skulle utvida  Ny START-avtalen. President Trump svara då etter å ha spurd medhjelparane sine om kva det var, at den favoriserte Russland og var «ein av fleire dårlege avtaler som er framforhandla av Obama-administrasjonen».[6]

Oversyn[endre | endre wikiteksten]

Under vilkåra i avtala, vil mengda av strategiske kjernefysiske missil (ICBM) reduserast til det halve. Avtalen avgrensar mengd deployerte strategiske kjernefysiske stridhovud til 1,550, som er ned nesten to tredjedelar frå den opphavlege START-avtala, og dessutan 10% lågare enn utplassert strategiske stridhovud grense i 2002 Moskva-Traktaten. Men den totale mengde distribuerte stridhovud kan overstiga 1,550-grensa med eit par hundre fordi det per bombefly vert rekna berre eitt stridhovud, uavhengig av kor mange flyet har med seg.[7] Det vil òg avgrensa mengd deployerte og ikkje-utplasserte interkontinentalt ballistiske missil (ICBM) bæreraketter, ubåtutskutte ballistiske missil (SLBM), og tunge bombefly utstyrt for kjernefysiske våpen til 800. Mengd deployerte ICBM, SLBM, og tunge bombefly utstyrt for kjernefysiske våpen er avgrensa til 700.[8] Traktaten opnar for satellitt-og ekstern overvåking, og dessutan 18 på-staden inspeksjonar per år for å kontrollera grensene.

Oppsummering av Ny START grensar[9]
Type Grense
Utplasserte rakettar og bombefly 700
Deployerte stridhovud (RVS og bombefly) 1,550
Distribuerte og ikkje-distribuerte bærerakettar - røyr (VLS og bombefly) 800

Desse vilkåra må oppfyllast innan sju år frå den datoen traktaten trer i kraft. Traktaten vil vara i ti år, med ein opsjon på å fornya den for opp til fem år etter avtale for begge partar. Traktaten trådde i kraft 5. februar 2011, då USA og Russland utveksla ratifikasjonsdokumenta etter godkjennelse av det Senatet i USA og nasjonalforsamlingen i Russland.[10][11] Men, USA byrja å gjennomføra reduksjonar sjølv før traktaten vart ratifisert.[12]

Dokument som vart gjort tilgjengeleg for det amerikanske senatet skildra fjerning frå operativ teneste på minst 30 rakettsiloar, 34 bombefly og 56 ubåtar. Fjerna missilar skal ikkje øydeleggjast og bombefly kan konverterast til vanleg nytte. Medan fire av 24 bæreraketter på kvar av dei 14 ballistiske missil atomubåtane skulle fjernast, ville ingen gå i møllpose.[13]

Traktaten legg ingen avgrensingar på taktiske system, slik som Lockheed Martin F-35 Lightning II, som mest truleg vil erstatta F-15E-og F-16 i den taktiske, kjernefysiske leveringsrolla i framtida.[14]

Avtalen dekker ikkje jarnbane-mobile ICBM-bæreraketter fordi ingen av partane i dag har slike system. ICBMs på slike bæreraketter ville dekkast under den generisk launcher grenser, men inspeksjonen detaljar for slike system må jobbast ut mellom partane dersom slike system vart gjeninnført i framtida.[15]

Historie[endre | endre wikiteksten]

Frå kladd til signatur[endre | endre wikiteksten]

Den Nye START-avtala er etterfølgjaren til START I. START II vart underteikna, men ikkje ratifisert. START III forhandlingane var ikkje vellukka.

Utforminga av traktaten starta i April 2009 umiddelbart etter møte mellom presidentane i dei to landa, Barack Obama og Dmitrij Medvedev, i London.[16] Innleiande samtalane var allereie halden i Roma på 27 April, sjølv om det opphavleg var planlagd å ha dem halde i midten av Mai.[17][18]

Lengre samtalar vart gjennomført av AMERIKANSKE og russiske delegasjonar, lei på den Amerikanske sidan av U.S. State Department Assisterande Sekretær Rose Gottemoeller. Den russiske delegasjonen vart leidd av Anatoly Antonov, direktør for tryggleik og nedrustning på den russiske Ministry of Foreign Affairs.[19]

Samtalar vart halde på:

 • Første runde: 19-20 Mai 2009, Moskva[20]
 • Andre runde: 1-3 juni 2009, Geneve[21]
 • Tredje runde: 22-24 juni 2009, Geneve
 • Fjerde runde: 22-24 juli 2009, Geneve
 • Femte runde: 31 August–2 September 2009, Geneve[22]
 • Sjette runde: 21-28 September 2009, Geneve[23][24]
 • Sjuande runde: 19-30 oktober 2009, Geneve[25]
 • Åttande runde: 9 November 2009, Geneve[26]

På morgonen den 6. juli 2009 ein avtalt om teksta i "Vert felt Forståing på Ytterlegare Reduksjon og Avgrensing av Strategiske Offensive Våpen" vart annonsert, som vart underteikna av Medvedev og Obama i det AMERIKANSKE PRESIDENTVALET besøk til Moskva same dag.[27][28] Dokumentet er oppført intensjonen til begge partar for å redusera mengda atomstridhovud til 1500–1,675 einingar, så vel som deres levering våpen for å 500-1,100 einingar.[29]

Presidentane Obama og Medvedev kunngjorde 26. Mars 2010 at dei hadde inngått ei avtale, og dei har underskrive traktaten, 8 April 2010 i Praha.

Ratifiseringsprosessen[endre | endre wikiteksten]

Usa[endre | endre wikiteksten]

13. Mai, avtala vart skrive av den Presidenten Barack Obama for ratifisering i det AMERIKANSKE SENATET. Ratifikasjon naudsynt 67 røystar i favør (av 100 Senatorar). På tysdag, 16 September 2010 Senatet sitt utenrikskomité stemde 14-4 i favør av å ratifisera Ny START. Tiltaket hadde støtte frå tre Senatet Republikanerne: Richard Lugar i Indiana, Bob Corker av Tennessee, og Johnny Isakson av Georgia.[30] Senator John Kerry og Utanriksminister Hillary Clinton uttrykte optimisme på at ein avtalt om ratifisering var i nærleiken.[31][32]

Republikanerne i Senatet generelt utsett til Jon Kyl (R-ARIZONA), ein leiande konservative på militære spørsmål, som ynskte ei sterk forplikting til å modernisera amerikanske kjernefysiske styrkar, og stilte spørsmål ved om det var tid for ratifikasjon i løpet av den lame duck økta, ringar for ei opning av forhandling posten før ei stemme som er halde.[33] Senator Bein Nelson (D-NE) slutta seg Kyl i å uttrykkja skepsis over tidspunktet for ratifikasjon, og Senator Kit Bond (R-MO) uttrykt motstand.[34][35]

Obama gjorde Ny START ratifisering ein prioritert i 2010 post-election lame duck økta av Kongressen, og Senatorane John Kerry (D-MA) og Richard Lugar (R-I), den Demokratiske Formann og leiande Republikanske på Senatet sitt utenrikskomité, var leiande tilhengarar av traktaten.[36][37][38]

22. desember 2010, det AMERIKANSKE SENATET gav sine råd og samtykke til ratifisering av traktaten, med ei stemme av 71 26 på oppløysing av ratifikasjon.[39] Tretten Republikanske senatorar, alle 56 Demokratiske senatorar, og både Uavhengige senatorar røysta for avtala.[40] President Obama signerte dokument på å fullføra den AMERIKANSKE ratifiseringsprosessen på 2. februar 2011.[41]

Russland[endre | endre wikiteksten]

28. Mai 2010, som er det dokumentet som vart introdusert av Medvedev for handsaming i Statsdumaen. Den 6. juli, Statsdumaen heldt parlamentariske høyringar på traktaten, som vart følgt av representantar frå utenriksdepartementet og generalstaben. 8. juli, Dumaen Forsvar Komiteen og Internasjonale Sakar Komiteen rådde at til Statsdumaen ratifisera traktaten.

Likevel, den 29. oktober, formannen for Statsdumaen International Affairs Committee, Konstantin Kosachev, vert kalla for retur av dokument til komiteen høyringar, og understrekar at avtala ikkje avgrensa aktivitetane til Usa på missilforsvar, og dessutan det faktumet at ballistiske missil med ikkje-kjernefysiske stridhovud er ikkje dekt under avtala. På same tid, føderasjonsrådet Formann Sergei Mironov foreslegen ikkje å stressa for å endringa, eller å røysta på traktaten, og å følgja med på diskusjonar i det AMERIKANSKE SENATET.

Følgjande ratifisering av det AMERIKANSKE SENATET, den formelle første lesning av traktaten vart halde på 24 desember og Statsdumaen kåret til godkjenning. Statsdumaen vedtok andre å lesa av traktaten 14. januar 2011. 349 varamedlemmer ut av 450 røysta i favør av ratifikasjon.[42]

Den tredje og siste lesing av Statsdumaen fann stad 25. januar 2011 og ratifisering oppløysing vart godkjent med ei stemme av 350 varamedlemmer i favør, 96 mot, og ein avstår.[43] Det vart deretter einstemmig godkjent av Federation Råd på neste dag.[44]

28. januar 2011, Medvedev underteikna ratifisering oppløysing vedteke av nasjonalforsamlingen, og fullfører den russiske ratifiseringsprosessen. traktaten gjekk i kraft når utanriksministeren i russland Sergej Lavrov og USAs Utanriksminister Hillary Clinton utveksla ratifikasjonsdokumenta på tryggleikskonferanse i München, Tyskland, 5 februar 2011.

Fristar[endre | endre wikiteksten]

Den Nye START-avtala krev ei rekkje konkrete tiltak innanfor periodar etter ikrafttredelse (EIF) (5 februar 2011)[45]

 • Ikkje seinare enn (NLT) 5 dagar etter EIF
Exchange-Inspeksjon Fly Informasjon:
Oversyn over typar fly til føremål å transportera inspektørar til poeng av bidrag vil utvekslast.
 • NLT 25 dagar etter EIF
Exchange Listar over Inspektørar og Besetningsmedlemmar Medlemmar:
Lister over første inspektørar og besetningsmedlemmar som skal utvekslast.
 • NLT 45 dagar etter EIF
Exchange databasar:
Databasar vil gje informasjon om tal, stadar og tekniske eigenskapar av våpensystem og fasilitetar som er dekt under Traktaten.
 • NLT 60 dagar etter EIF
Utstilling: Strategiske Offensive Våpen:
Viss ein type, variant, eller ein versjon av ein strategisk offensiv arm (SOA) som ikkje vart stilt ut i samband med START-avtala vert erklært, såg SOA-funksjonar og tekniske eigenskapar må demonstrerast og stadfesta.
 • 60 dagar etter EIF
Retten til å Utføra Inspeksjonar Byrjar:
Partane kan byrja inspeksjonar, 18 på staden inspeksjonar per år er sett fast i Traktaten. Kvar av Partane er tillaten ti Skriv inn Ein Inspeksjonar og åtte Type To Inspeksjonar.
 1. Type 1-Inspeksjonar fokus på deployert og ikkje-utplasserte SOAs nettstadar. Aktivitetar inkluderer stadfestar grannsemda av data på SOAs, mengd stridhovud ligg på eige utplassert ICBMs og SLBMs, og mengd kjernefysiske våpen å vera på eige utplassert tunge bombefly.
 2. Type 2-Inspeksjonar fokus på nettstadar med ikkje-utplasserte SOAs. Dei kan innebera ei stadfesting av konvertering/eliminering av SOAs, og som stadfestar eliminering av fasilitetar.
 • NLT har 120 dagar etter at EIF
Utstilling: Tunge Bombefly i Davis-Monthan Air Force Base:
Usa vil gjennomføra ei utstilling av kvar type miljø-forsegla utplassert tunge bombefly ligg på kjellar ved Davis-Monthan Air Force Base i Arizona.
 • NLT 180 dagar etter EIF
Første Demonstrasjon av Telemetri Avspilling Utstyr:
Partane vil gjennomføra ein første demonstrasjon av opptakmedia og avspilling utstyr for telemetric informasjon, informasjon som kjem på ein rakett i løpet av sine første rørsler og fly.
 • NLT 225 dagar etter EIF
Exchange Oppdaterte Databasar:
Partane skal utveksla oppdatert databasar og kvar seks månader for varigheita av avtala.
 • NLT 1 år etter EIF
Utstilling: B-1B Tunge Bombefly:
Usa vil gjennomføra ei utstilling av ein B-1B tunge bombefly utstyrt med ikkje-kjernefysiske våpen for å demonstrera at det ikkje lenger kan ta i bruk kjernefysiske våpen.
 • NLT 3 år etter EIF
Utstilling: Tidlegare Konvertert Rakett Bæreraketter:
Usa vil gjennomføra ei utstilling av sine fire SSGNs, som er utstyrt med cruise rakett bæreraketter og vart konvertert frå ein kjernefysisk ballistiske ubåtar, for å stadfesta at SSGNs kan ikkje starta SLBMs. Usa vil òg halda ei utstilling av dei fem konvertert ICBM launcher siloar på Vandenberg Air Force Base i California, no brukt som missilforsvar interceptor bæreraketter. Dette vil stadfesta at dei konverterte bæreraketter er ikkje lenger i stand til å starta ICBMs og finna ut kva for funksjonar for å skilja konvertert silo bæreraketter frå unconverted seg.
 • NLT 7 år etter EIF
Møte Sentral-Traktaten Grensar:
Partane er naudsynte for å møta dei avgrensingane som er lagt ut i Traktaten for deployerte strategiske stridhovud, og distribuert og ikkje-utplasserte strategiske levering køyretøy og bæreraketter.
 • 10 år etter EIF
- Traktaten Går ut:
Med mindre Partane er samde om ei forlenging for inntil fem år.

AMERIKANSK offentleg debatt[endre | endre wikiteksten]

I Usa, er ein debatt om å ratifisera traktaten fann stad under oppkøyringa til 2010 midterm-valet og i den lamme-duck økta til kongressen etterpå. Medan ei offentleg meiningsmåling viste brei støtte for ratifisering, ein annan viste generell skepsis over kjernefysiske våpen reduksjonar.[46][47][48] Mal:Unreliable source?

Obama-administrasjonen tenestemenn for å diskutera den Nye START-avtala på eit møte.

Den Arm sin Control Association lei innsats for å samla politisk støtte, og hevda at avtala som er naudsynt for å retta opp igjen på staden stadfesting og gir forutsigbarhet til det AMERIKANSK-russiske strategiske tilhøve.[49] Andre organisasjonar som støttar avtala omfattar Federation of American Scientists, og nedrustning ekspert Peter Wilk av Physicians for Social Responsibility kalla den Nye START-avtala "avgjerande" for å sikra ei tryggare verda og sterkare diplomatiske sambanda med Russland.[50][51]

Republikanske støttespelarar inkludert tidlegare President George H. W. Bush og alle dei seks tidlegare Republikanske utanriksministrane, som skreiv støttande kronikkar i Washington Post[52] og Wall Street Journal.[53][54] Konservative spaltisten Robert Kagan, som støtta avtala, seier dens mål er faktisk audmjuke samanlikna med tidlegare START-avtalene og at traktaten bør ikkje mislukkast på grunn av partisan usemje. Kagan den Republikanske insistering på å oppgradera den AMERIKANSKE KJERNEFYSISKE ARSENAL var rimeleg, men ville ikkje rørast av den aktuelle språk i traktaten.[55]

The Heritage Tiltak for Amerika advocacy gruppe, ein affiliate of the Heritage Foundation, tok leiinga i motsett Ny START, lobbyverksemd Senatet saman med køyrar ein underskriftskampanje stasjon og lufting politisk reklame før November er midterm-valet. Arbeidet trekte støtte av sannsynleg presidentkandidat Mitt Romney, og har fått æra av tidlegare Senate Majority Leader Tom Daschle som å endra nokre Republikanske stemmar. i samsvar med Heritage Foundation President Eid Feulner, språket av den Nye START-avtala ville "definitivt" redusera usas kjernefysiske våpen kapasitet, men "ikkje naudsynleg" redusera Russland, og Russland ville oppretthalda ein 10-1 nytte i taktiske, kjernefysiske våpen, som ikkje er rekna med i traktaten.[56][57]

Rustningskontroll ekspertar er kritiske til traktaten inkludert Robert Joseph, tidlegare statssekretær of state for rustningskontroll og internasjonal tryggleik, og Eric Edelman, statssekretær i forsvarsdepartementet for politikk, som har skrive at traktaten veikjer USAs forsvar.[58] Tidlegare CIA-Direktør James Woolsey sa òg at "konsesjonar til russiske krav gjer det vanskeleg å støtta Godkjenninga til senatet av den nye traktaten".[59]

Senatorar Jon Kyl og Mitch McConnell klaga over mangel på finansiering for Neste Generasjon Bombar under traktaten debatt, sjølv om denne plattforma ikkje ville bindast av denne avtala.[60][61] Under Senatorial debatt over OSS ratifisering av den Nye START-avtala med Russland, Senator James Inhofe (R-OK) uttalte at "Russland juksar i kvar rustningskontroll-traktaten har vi med dem", som førte til opprør i russisk media. i Tillegg var det bekymringer om høvet for å avgrensingar som påleggjast distribusjon av missile defense system ved den AMERIKANSKE[62][63][64]

Pentagons "Rapport om Strategiske Kjernefysiske Styrkane i den russiske Føderasjonen i samsvar med § 1240 av National Defense Authorization Act for Regnskapsåret 2012" fann at ut sjølv om Russland gjorde juksa, og oppnådde ei total overrasking angrep med ein skyvekraft, det ville ha "liten eller ingen effekt" på AMERIKANSKE KJERNEFYSISKE retaliatory evnar.[65]

Status for dei strategiske styrkane til Russland og USA.[endre | endre wikiteksten]

Oppdatert informasjon om det samla talet og stadar av kjernefysiske våpen har vorte offentleggjort i samsvar med den Nye START-avtala, og 13.[66] I mai 2011 signerte tre tidlegare amerikanske tenestemenn og to russiske eit ope brev til begge sider der dei ber om at informasjon måtte verta gjeven ut, for å fremja openheit, redusera mistillit, og støtta prosessen om reduksjon av kjernefysiske våpen i andre statar.[67]

Nye START-avtala om strategiske våpen - tal per 5. februar 2018[68]
Staten Deployerte ICBMs, deployerte SLBMs, og distribuerte tunge bombefly Stridhovud på deployerte ICBMs, deployerte SLBMs, og kjernefysiske stridhovud rekna for deployerte tunge bombefly Distribuert og ikkje-distribuert bærerakettar av ICBMs og SLBMs, og distribuerte og ikkje-distribuerte tunge bombefly
Russland 527 1,444 779
USA 652 1,350 800
Nye START-avtala strategiske våpen tal per 1. april 2017[69]
Staten Deployerte ICBMs, deployerte SLBMs, og distribuerte tunge bombefly Stridhovud på deployerte ICBMs, deployerte SLBMs, og kjernefysiske stridhovud rekna for deployerte tunge bombefly Distribuert og ikkje-distribuert bærerakettar av ICBMs og SLBMs, og distribuerte og ikkje-distribuerte tunge bombefly
Russiske Føderasjonen 523 1,765 816
Amerikas sameinte Statar 673 1,411 820
Nye START-avtala strategiske våpen tal per 1. oktober 2016[70]
Staten Deployerte ICBMs, deployerte SLBMs, og distribuerte tunge bombefly Stridhovud på deployerte ICBMs, deployerte SLBMs, og kjernefysiske stridhovud rekna for deployerte tunge bombefly Distribuert og ikkje-distribuert bærerakettar av ICBMs og SLBMs, og distribuerte og ikkje-distribuerte tunge bombefly
Russiske Føderasjonen 508 1,796 847
Amerikas sameinte Statar 681 1,367 848

Data som følgjer vart offentleggjort under den tidlegare START-avtala.

Memorandum of Understanding data for komne frå START 1 1. juli 2009
Staten Deployert ICBMs og tilhøyrande bæreraketter, deployert SLBMs og tilhøyrande bæreraketter, og distribuerast tunge bombefly Stridhovud knytte til distribuert ICBMs, deployert SLBMs, og vert distribuert tunge bombefly Stridhovud knytte til distribuert ICBMs og vert distribuert SLBMs Kaste-vekt av distribuert ICBMs og distribuerast SLBMs (Mt)
Russland[71] 809 3,897 3,289 2,297 .0
Amerikas sameinte Statar 1,188 5,916 4,864 1,857 .3
Operative russiske strategiske kjernefysiske styrkar, 2009[72]
Levering køyretøy Stridhovud
R-36M UTTH / M2 (SS-18 M4/M5) 68 680
UR-100N UTTH (SS-19) 72 432
RT-2PM Topol mobil (SS-25) 180 180
RT-2PM2 Topol-M silo (SS-27 silo) 50 50
RT-2PM2 Topol-M, mobil (SS-27 M1) 15 15
RS-24 Yars mobil (SS-29 Mod-X-2) 0 0
ICBM (totalt) 383 1,355
R-29 RL (SS-N-18) 4/64 192
R-29 RM (SS-N-23) 3/48 192
R-29 RMU Sineva (SS-N-23) 3/48 192
RSM-56 Bulava (SS-NX-30) (2/0) 0
SLBM (totalt) 10/160 576
Tu-95 MS6 (BEAR H6) 32 192
Tu-95 MS16 (BEAR H16) 31 496
Tu-160 (Blackjack) 14 168
Bombar force (totalt) 77 856
Strategiske styrkar (totalt) 620 2,787
Operative Amerikanske strategiske kjernefysiske styrkar, 2009[73]
Levering køyretøy Stridhovud
Minuteman III W78/Mk12A 250 350
Minuteman III W87/Mk21 200 200
ICBM (totalt) 450 550
UGM-133A Trident II D-5 W76-0/Mk4 288 718
UGM-133A Trident II D-5 W76-1/Mk4A 50
UGM-133A Trident II D-5 W88/Mk5 384
SLBM (totalt) 288 1,152
B-2 20 na
B-52H 93 na
B61-7 na 150
B61-11 na
B-83 na
ALCM/W80-1 na 350
Bombar force (totalt) 113 500
Strategiske styrkar (totalt) 851 2,202

Referansar[endre | endre wikiteksten]

 1. Jesse Lee (26 March 2010). «President Obama Announces the New START Treaty , The White House». Whitehouse.gov. Henta 9 April 2010. 
 2. «US and Russian leaders hail nuclear arms treaty». BBC News. 8 April 2012. Henta 22 August 2012. 
 3. Fred Weir. «With Russian ratification of New START, what's next for US-Russia relations?». CSMonitor.com. Henta 11. september 2011. 
 4. «Medvedev signs law ratifying Russia-U.S. arms pact». Reuters. 28 January 2011. 
 5. Baker, Peter (26 March 2010).
 6. Jonathan Landay and David Rohde (February 9, 2017), Exclusive: In call with Putin, Trump denounced Obama-era nuclear arms treaty, Washington: Reuters, henta February 9, 2017  More than one of |accessdate= og |access-date= specified (hjelp)
 7. O'Hanlon, Michael E. New START Shouldn't Be Stopped", Brookings Institution, 18 November 2010
 8. Department of State – New START Treaty, TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS, Thur 8 Apr 2010
 9. TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS, Article II
 10. White House, Key Facts about the New START Treaty
 11. Treaty text, Article XVI, section 1.
 12. United States Moves Rapidly Toward New START Warhead Limit
 13. Peter Baker, "Obama Expands Modernization of Nuclear Arsenal", The New York Times, 13 May 2010
 14. Grant, Rebecca.
 15. "Rail-Mobile Launchers of ICBMs and their Missiles".
 16. «Медведев и Обама решили продолжить сокращение вооружений» (på Russian). 1 April 2009. Henta 1 September 2009. 
 17. «Начались переговоры между США и Россией о сокращении ядерных вооружений» (på Russian). 27 April 2009. Henta 1 September 2009. 
 18. «Россия и США определили дату начала переговоров по СНВ» (på Russian). 24 April 2009. Henta 1 September 2009. 
 19. "Twists and Turns on Way to Arms Pact With Russia", Peter Baker, New York Times, 26 March 2010.
 20. «В Москве начались переговоры по СНВ» (på Russian). 19 May 2009. Henta 1 September 2009. 
 21. «США и РФ достигли прогресса в ходе переговоров по СНВ в Женеве» (på Russian). 24 July 2009. Henta 3 September 2009. 
 22. «РФ и США приступили к отработке конкретных статей договора по СНВ» (på Russian). 5 September 2009. Henta 19 September 2009. 
 23. «Календарь событий 19 сентября – 20 октября» (på Russian). 24 March 2009. Henta 21 September 2009. 
 24. «Очередной раунд переговоров России и США по СНВ пройдет в Женеве» (på Russian). 21 September 2009. Henta 1 September 2009. 
 25. «На выработку нового договора по СНВ у США и России остался месяц» (på Russian). 8 November 2009. Henta 8 November 2009. 
 26. «МИД РФ о новом раунде российско-американских переговоров по СНВ» (på Russian). 8 November 2009. Henta 8 November 2009. 
 27. «Россия и США согласовали текст договора по СНВ» (på Russian). 6 July 2009. Henta 1 September 2009. 
 28. «Медведев и Обама подписали рамочный документ по СНВ» (på Russian). 6 July 2009. Henta 1 September 2009. 
 29. «Медведев и Обама договорились сократить стратегическое вооружение» (på Russian). 6 July 2009. Henta 1 September 2009. 
 30. "Key Senate committee passes nuclear arms treaty, CNN, 16 September 2010.
 31. John Kerry more optimistic now about START, by Scott Wong & Shira Toeplitz, Politico, 2 December 2010.
 32. Clinton: Deal on New START Imminent, by Daniel Foster, National Review Online, 3 December 2010.
 33. Jon Kyl (8 July 2010).
 34. Robert Costa.
 35. Eli Lake.
 36. John Kerry (7 July 2010).
 37. Zimmerman, Eric (8 July 2010), «Lugar takes shot at Romney over START», The Hill, henta 10 July 2010  More than one of |accessdate= og |access-date= specified (hjelp)
 38. Lugar on New START and TacNukes, Arms Control Wonk, 8 July 2010.
 39. http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2010/12/22/132262684/senate-ratifies-start. 
 40. Senate Passes Arms Control Treaty With Russia, 71-26 New York Times
 41. Zengerle, Patricia (2 February 2011).
 42. http://www.rferl.org/content/duma_new_start_sent_to_third_reading/2276545.html. 
 43. http://rt.com/politics/adopt-bill-new-start/. 
 44. http://nukesofhazardblog.com/story/2010/5/28/133330/351. 
 45. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/02/156037.htm
 46. CNN Poll: Three-quarters say ratify START treaty, by CNN Political Unit, 16 November 2010.
 47. 77% Think U.S. Nuclear Weapons Arsenal is Important to National Security, Rasmussen Reports, 12 August 2010
 48. "New Poll Shows More Trouble for New START", by Conn Carroll, The Foundry, The Heritage Foundation, 18 August 2010
 49. New START, Arms Control Association.
 50. "Responding to Senator Bond on New START."
 51. Peter Wilk (19 November 2010).
 52. The Republican case for ratifying New START, by Henry A. Kissinger, George P. Shultz, James A. Baker III, Lawrence S. Eagleburger and Colin L. Powell, The Washington Post, 2 December 2010.
 53. [1], by Mary Beth Sheridan, The Washington Post, 9 December 2010.
 54. New Start: Ratify, With Caveats, by Condoleezza Rice, The Wall Street Journal, 7 December 2010.
 55. Robert Kagan (30 July 2010).
 56. http://politics.usnews.com/news/articles/2010/07/23/us-russia-nuke-treaty-facing-hurdles-in-us-senate.html. 
 57. http://www.washingtontimes.com/news/2010/jun/9/stop-the-new-start/. 
 58. Robert Joseph and Eric Edelman (10 May 2010).
 59. R. James Woolsey (15 November 2010).
 60. Kyl, Jon.
 61. Trinko, Katrina.
 62. http://republican.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=FloorUpdates.Browse&Date=20-Dec-10. 
 63. US poised to approve nuclear arms pact with Russia
 64. Arms Treaty With Russia Headed for Ratification
 65. https://fas.org/blog/ssp/2012/10/strategicstability.php. 
 66. (PDF) https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41219.pdf. 
 67. https://www.fas.org/blog/ssp/2011/05/startetter.php. 
 68. https://www.state.gov/t/avc/newstart/278775.htm
 69. https://www.state.gov/t/avc/newstart/269406.htm
 70. http://www.state.gov/t/avc/rls/2016/262624.htm
 71. START data for 1 July 2009 on state.gov
 72. Russian nuclear forces, 2009
 73. – US Nuclear Forces 2009