Hopp til innhald

Pønk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Pønk eller punk kan vise til

  • Pønkrock, ein musikksjanger innan rock.
  • Pønkkultur, ein underkultur knytt til pønkrock.
  • Pønkmote, klesstil knytt til pønkkulturen.
  • Pønkideologi, samfunnsmessige og politiske meiningar og haldningar knytt til pønkkulturen.
  • Pønkar er ein som høyrer til pønkkulturen.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.