Panteon

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Eit panteon (frå gresk παν, pan, «all-» og θεόν, theon, «av gudane») er eit tempel for alle gudane i ein polyteistisk religion, eller forsamlinga av alle gudar.

I ei verdsleg tyding tyder er ordet ein stad der store menn og kvinner i ein nasjon ligg gravlagd eller vert æra på annan måte.

Pantheon er namnet på fleire bygningar:

  • Pantheon i Roma, eit tempel frå 100-talet, seinare omgjort til kyrkje.
  • Panthéon i Paris, ei kyrkje frå 1700-talet.
  • Pantheon i London, ein bygning frå 1700-talet som i dag vert nytta til teater.

Pantheon er òg nytta av organisasjoner og institusjonar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.