Hopp til innhald

Pilevall

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Pilevall utanför Vellinge i Skåne
Styva pil

Pilevall er ei rad av styva kvitpil. Slike rader er vanlege på flatbygdene i Skåne. Dei er planta for å verne jorda mot vind. Dei er typiske for Söderslätt.

Pilevallar har historisk vore planta langs med landsvegar for å hindre erosjon av matjord, og på 1600-talet kom danskekongen Kristian IV med påbod om planting av piletre langs alle skånske vegar for å hindre jordflukt. Piletrea utgjorde ei viktig kjelde for ved på den elles trefrie sletta. Av same grunn vart det òg planta pil til innpå 1900-talet. Piletrea måtte styvast kvart tredje år, noko som inneber at greinverket blir tatt bort for at trea skal fortsette å vekse oppover. No for tida er det først og fremst estetiske høve som har gjort at pilevallane har overlevd, sjølv om erosjonen av matjord truleg hadde vore verre utan pilevallane.

http://www.ne.se/pilevall