Pliktdelsarv

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Pliktdelsarv er den delen av formuen ein testator ikkje har rett til å rå over i testament.

Reglane om pliktdelsarv i norsk lov går fram av arvelova. Dersom testator har eigne born, har desse krav på 2/3 av hans samla formue. Dersom han er gift, han ektemaken krav på 1/4 av formuen. Testator kan avgrense pliktdelsarvingane sine arvelottar, men berre ned til kr. 1.000.000,- for livsarvingane (borna) og 4G for ektemaken (eller 6G dersom dei næraste slektningane etter testator er foreldra hans eller avkom etter desse).