Rettsvisse

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Rettsvisse (forutberegnelighet på bokmål) er eit juridisk omgrep for eit rettssubjekt si evne til å kunne føresjå, forvente eller på annan måte utrekne si eiga rettsstilling. Omgrepet er eit av dei sentrale omsyna i den juridiske metodelæra.