Riksdag

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Riksdag kan visa til nasjonalforsamlingane i ulike land:

Sverige
Finland
Tyskland (Reichstag)

Parlamentet i Tyskland har sidan 1949 blitt kalla Forbundsdagen. Etter gjeinforeninga av Tyskland har denne halde til i Riksdagsbygningen i Berlin.

Danmark

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.