Roa–Hønefosslinja

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Begna bru over Ådalselva (del av elva Begna) rett utanfor Hønefoss stasjon er ei 216 meter lang steinkvelvbru med ti kvelv som vart bygd for Bergensbanen på strekninga mellom Hønefoss og Roa, den noverande Roa-Hønefosslinja. Brua stod ferdig i 1909, og var i si tid den lengste steinbrua i Noreg.

Roa-Hønefosslinja eller Roa-Hønefossbanen vart frå 6. januar 2008 namnet på den jernbanestrekninga mellom Hønefoss stasjon i Ringerike kommune og Roa stasjon i Lunner kommune som vart opna i 1909. Opphavleg var denne jarnbanelinja ein del av Bergensbanen, som soleis var knytt til Gjøvikbanen på Roa stasjon, slik at Bergenstoga kunne køyre på Gjøvikbanen inn og ut av Oslo. Men frå 1989 vart det til at persontoga på Bergensbanen ordinært skulle gå på Randsfjordbanen over Hokksund og Drammen mellom Hønefoss og Oslo i staden. Roa-Hønefossbanen er difor no hovudsakleg ein bane berre for godstoga mellom Oslo og Bergen, men gjer òg si nytte som ei reserveløysing for persontoga.

Linjekart[endre | endre wikiteksten]

Teiknforklaring
BSicon LSTR.svg Gjøvikbanen frå Oslo
BSicon BHF.svg 57,74 km Roa (1909) 313,2 moh.
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg til Gjøvik
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv4 Randsfjordlinna
BSicon BST.svg 60,71 km Kalvsjø (1932)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv4 Lunnerlinna
BSicon SKRZ-Yu.svg Roa–Hønefosslinja
BSicon DST.svg 65,86 km Grindvoll (1909) 312,1 moh.
BSicon eHST.svg Gunstad (1930)
BSicon TUNNEL2.svg Bjellum (65 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg 240 (ca. 10 m)
BSicon eHST.svg Kvellsrud (1952)
BSicon DST.svg 76,52 km Jevnaker (1909) 140,6 moh.
BSicon SKRZ-Yo.svg Roa–Hønefosslinja Glassverkvegen (ca. 15 m)
BSicon eHST.svg Bergerfoss (1930)
BSicon STR+GRZq.svg Oppland
Buskerud
BSicon eHST.svg 80,33 km Kistefoss (1917) 144,9 moh.
BSicon ABZgr.svg 83,25 km sidespor til Viul tresliperi
BSicon eDST.svg 83,54 km Viul (1915) 113,9 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv180 Viulveien
BSicon TUNNEL2.svg Hval nordre (95 m)
BSicon TUNNEL2.svg Hval søndre (185 m)
BSicon DST.svg 85,42 km Hval (1909) 91,6 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv180 Viulveien
BSicon hKRZWae.svg Bru over Randselva (55 m)
BSicon eABZg+l.svg Ringeriksbanen frå Sandvika (berre på planstadiet)
BSicon eHST.svg 88,20 km Hønen (1932)
BSicon SKRZ-Eo.svg 35 Hønengata (29 m)
BSicon eABZgl.svg industrispor til Gomanbakeriet
BSicon hKRZWa.svg Begnabrua over Begna (216 m)
BSicon hSKRZ-E.svg 35 Arnemannsveien
BSicon hSKRZ-Ee.svg Fv169 Soknedalsveien
BSicon d.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon dLSTRq.svg Randsfjordbanen frå Drammen
BSicon BHF.svg 89,57 km Hønefoss (1909) 96,8 moh.
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg til Hen
BSicon LSTR.svg Bergensbanen

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]