Samiske stadnamn i Nesseby

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Kart med ni samiske språkområde, 1. Sørsamisk, 2. Umesamisk, 3. Pitesamisk, 4. Lulesamisk, 5. Nordsamisk, 6. Skoltesamisk, 7. Enaresamisk, 8. Kildinsamisk, 9. Tersamisk. Språkområda er i Russland, Finland, Sverige og/eller Noreg.

Samiske stadnamn i Nesseby er stadnamn i Nesseby kommune som har ei samisk form som skil seg frå den norske. Nokre av stadnamna kan visa til geografiske område som dekker fleire kommunar enn Nesseby.

Stadar[endre | endre wikiteksten]

Norsk Nordsamisk Enaresamisk, skoltesamisk (finsk)
Aarnes Oardanjárga (sme)
Abelsborg Áppošborri (sme)
Andersnes Ándarasnjárga (sme)
Andevatnet Ánnájávri (sme)
Angsnes Selešnjárga (sme)


Norsk Nordsamisk
Bergeby Boaresárku (sme)
Bergebyelva Suovvejohka (sme)
Bergebyfjellet Suovvejohbávttit (sme)
Bergebyvatnet Suovvejávri (sme)
Bigganes Bikkanjárga (sme)
Bjørnebekken Guovžagorssajohka (sme)
Bjørnvatnet Guovžajávri (sme)
Brannsletta Buollánguolbba (sme)
Bunes Fuoiknjárga (sme)
Burnes Buvrenjárga (sme)
Byluft Builuovta (sme)
Byluftneset Buoiluovttnjárga (sme)
Duddaelva Duttajohka (sme)
Døra Jiehtanasbákti (sme)
Einarvatn Einárjávri (sme)
Fiskenes Oaggunnjárga (sme)
Flauan Giettáid (sme)
Fogdevatnet Sundejávri (sme)
Fugleberget Čiestebákti (sme)
Fuglevatnet Loddejávri (sme)
Fuglvatnet, l Uhca Loddejávrráš (sme)
Fuglåsen Čiesti (sme)
Gamjorda Gammjur (sme)
Gandvik Juvravuonna (sme)
Gandvik Juvravuonna (sme)
Gandvikbakken Pieraluohkká (sme)
Gandvikneset Albmánjárga (sme)
Gjeddevatn Hávgajávri (sme)
Godluktbukt Gurluovttgohppi (sme)
Gornitak Gårgŋehat (sme)
Grasbakkbukta Rissebávttgohppi (sme)
Grasbakken Rissebákti (sme)
Grasbakkholman Rissebávttsullot (sme)
Graselva Rássejohka (sme)
Grasskogen Rássarohtu (sme)
Hammarnes Veašenjárga (sme)
Hammarneselva Bealátjohka (sme)
Hammernes Veašenjárga (sme)
Hanehaugen Hánoaivi (sme)
Hatten Gahperaš (sme)
Heilobekken Bihtošmarasjohka (sme)
Hertejord Heartagieddi (sme)
Hildurbekken Vuonnabahjohka (sme)
Holmvatnet Suolojávri (sme)
Høgtoppen Allaoaivi (sme)
Jakobselva Ánnejohka (sme)
Jakobselvvidda Ánnečearru (sme)
Kalevatn Bakutjávri (sme)
Karlebotn Stuorravuonna (sme)
Kjerringhaugen Emetoaivi (sme)
Klauvnes Gazzanjárga (sme)
Klemetshaug Klemmoaivi (sme)
Klubben Stállu (sme)
Klubbvatnet Stálojávri (sme)
Klubbvik Gohppi (sme)
Klubbvika Mihkkalgohppi (sme)
Klubbvikelva Gohpijohka (sme)
Korsfjellet Ruossabávttvárri (sme)
Korsvatnet Ruossabákjávri (sme)
Krokneset Dealpu (sme)
Kunasen Gusnjunis (sme)
Kvalnes Fálesnjárga (sme)
Kvalskjæret Fálisbuođđu (sme)
Latnæringen Láhtanjárga (sme)
Lattinden Láhtagáisá (sme)
Lausklubben Juvrrit (sme)
Lilleskjær Uhcalássáš (sme)
Lomvatnet Gáhkkorjávri (sme)
Løkholmen Ávehat (sme)
Makkebukt Máhkkagohppi (sme)
Meskefjorden Mieskavuonna (sme)
Meskelv Álddanjárga (sme)
Meskelva Álddajohka (sme)
Middagsbukta Buoiluokta (sme)
Midtre Grasbakkholmen Gavraidsuolu (sme)
Mortensnes Ceavccageađgnjárga (sme)
Mortensnes Ceavccageađgi (sme)
Mørmenes Marmenjárga (sme)
Naskholmen Háškasuolu (sme)
Nesseby Unjárga (se, sme)
Nesseby Unjárga (sme)
Nessebybukta Unjárgohppi (sme)
Nordstyret Stivrranvielti (sme), Stuorrastivrran (sme), Davvestivrranvielti (sme)
Nyborg Rovvejohka (sme)
Nyborgelva Rovvejohka (sme)
Nyelv Ođđajohka (sme)
Nyelva Ođđajohka (sme)
Nyelvbukta Ođđajohgohppi (sme)
Nyelvfjell Ođđajohgáisá (sme)
Nyelvmyra Ođđajohjeaggi (sme)
Oterelva Čeavrresjohka (sme)
Perneset Pieranjárga (sme)
Rabbeneset Oaibáhčannjárga (sme)
Ravtinden Sáhpeluovttgáisá (sme)
Reinhaugen Boazoaivi (sme)
Reinhaugen Boazovároaivi (sme)
Reppenelva Reahpenjohka (sme)
Reppenneset Bitkonjárga (sme)
Reppenskjæret Reahpenlássát (sme)
Revholmen Návdesuolu (sme)
Ringbekken Jorranjohka (sme)
Russermyra Ruoššajeakkit (sme)
Sarabekken Šoaratjohka (sme)
Saravatnet Jámežiidjávri (sme)
Sauaneset Savdnjanjárga (sme)
Seidafjellet Sáttovárri (sme)
Seilskjæret Borjjaslásis (sme)
Sivertbukt Sirddagohppi (sme)
Sjøholmen Várjavuonsuolu (sme)
Skardelva Skoarrojohka (sme)
Skarveskjær Skárfalásis (sme)
Skidalen Savetvuopmi (sme)
Skolenes Skuvlanjárga (sme)
Skolteneset Nuortalašnjárga (sme)
Skrapjord Háškagieddi (sme)
Solnes Beaivenjárga (sme)
Sopneset Suohpanjárga (sme)
Spisshoveneset Čuđegoađát (sme)
Stavskjær Soabbelássá (sme)
Steinnes Rággošnjárga (sme)
Storbekken Galšajohka (sme)
Storfossen Stuorragorži (sme)
Stormyra Stuorrajeaggi (sme)
Stormyra Stuorrajeaggi (sme)
Storplassen Stuorrasiida (sme)
Storskjær Viervuonlássá (sme)
Storskjæret Stuorralásis (sme)
Storstyranvatn Stuorrastivrranjávri (sme)
Storstøa Stuorraváhki (sme)
Sukidalen Luovttejohleahki (sme)
Sukielva Luovttejohka (sme), Suovkajohka (sme)
Sukimyra Suovkajeaggi (sme)
Sukivatnet Suovkajávri (sme)
Svanevatnet Njukčajávri (sme)
Sørfjellet Máttavárri (sme)
Tangneset Deapponjárga (sme)
Tangsprellneset Šákkošnjárga (sme)
Tjeldneset Cagannjárga (sme)
Tjukkeneset Gassanjárga (sme)
Torvhaugelva Lavdnjevárjohka (sme)
Torvhaugen, n Davit Lavdnjevárri (sme)
Torvhaugen, s Máttit Lavdnjevárri (sme)
Transteinen Ceavccageađgi (sme)
Tud-Perneset Duttapiernjárga (sme)
Tveianeset Válováhnjárga (sme)
Tørrtreåsen Stohkkemuoroaivi (sme)
Varangerbotn Vuonnabahta (se:Vuonnabahtasme)
Varangerbotnmyra Vuonnabahjeaggi (sme)
Vardeskjæret Urralásis (sme)
Veidnesbotn Vieravuonbahta (sme)
Veidneset Vieranjárga (sme)
Veidnesfjorden Vieravuotna (sme)
Veineset Geinnodatnjárga (sme)
Vesterelv Njiđgu (sme)
Vesterelva Njiđggujohka (sme)
Vesterelvvannet Njiđggujávri (sme)
Vestre Grasbakkholmen Vuonat suolu (sme)
Våkvatn Sáttojávri (sme)
Værvatnet Viercajávri (sme)
Ytre Grasbakkholmen Davit suolu (sme)
Ytrenes Davvenjárga (sme)
Åpenvikbekken Suttesjohka (sme)
Åpenvikbukta Suttesjohgohppi (sme)

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]