Samiske stadnamn i Tana

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Kart med ni samiske språkområde, 1. Sørsamisk, 2. Umesamisk, 3. Pitesamisk, 4. Lulesamisk, 5. Nordsamisk, 6. Skoltesamisk, 7. Enaresamisk, 8. Kildinsamisk, 9. Tersamisk. Språkområda er i Russland, Finland, Sverige og/eller Noreg.

Samiske stadnamn i Tana er stadnamn i Tana kommune som har ei samisk form som skil seg frå den norske. Nokre av stadnamna kan visa til geografiske område som dekker fleire kommunar enn Tana.

Stadar[endre | endre wikiteksten]

Norsk Nordsamisk Enaresamisk, skoltesamisk (og finsk)
Abborbekken Vuskkonjohka (sme)
Abborvatn Vuskkonláttu (sme)
Abborvatn Vuskkonjávri (sme)
Addasberget Loddebákti (sme)
Ailestrykan Áilegeavŋŋis (sme)
Alteberget Álddarbákti (sme)
Areholmen Árasuolu (sme)
Auskarnes Ávskár (sme)
Austertana Juovlavuotna (sme)


Norsk Nordsamisk
Bakkestrand Kárelgohppi (sme)
Balkestrand Bálkaáđga (sme)
Bardevikelva Bárdeluovttjohka (sme)
Bergholmen Báktesuolu (sme)
Birkestrand Skuvgi (sme)
Bjørndal Guovžaleahki (sme)
Boftsa Bokcá (sme)
Bonakas Bonjákas (sme)
Bonakasbekken Stohpojohka (sme)
Bregnedalen Bielnáddjatleahki (sme)
Breidvika Govdaluokta (sme)
Bukta Miennagohppi (sme)
Båteng Fanasgieddi (sme)
Dunkrattelva Uvjalátnja (sme)
Fellesjorda Searvegieddi (sme)
Fingervatn Suorbmávži (sme)
Fiskeneset Fiškonnjárga (sme)
Fjelmanes Fielbmanjárga (sme)
Fogdebekken Sundejohka (sme)
Forsholmen Geavgŋoaisuolu (sme)
Fuglevannet Lođejávri (sme)
Gammebukt Goahtesaigohppi (sme)
Gemasjneset Giemašnjárga (sme)
Gjemasfjell Giemaš (sme)
Graselva Rássejohka (sme)
Grønneset Vieltegieddnjarga (sme)
Gullholmen Gollesuolu (sme)
Guoholmen Guvssá (sme)
Hanaelva Hánájohka (sme)
Harelvfossen Hárrejohgorži (sme)
Harrelv Hárrejohka (sme)
Harrholmen Hárresuolu (sme)
Harrvatnet Hárrejávri (sme)
Herrekløftfjellet Hearrávárri (sme)
Hjellnes Jiellenjárga (sme)
Holmfjell Suolovárri (sme)
Holmfjellsletta Suolovárguolbba (sme)
Holmvann Suolojávri (sme)
Horma Horbmá (sme)
Huefjellet Gahpiraš (sme)
Høyholmen Suoidnesuolu (sme)
Høyholmvegen Suoidnesulgeaidnu (sme)
Indre Torhop Durevuohppi (sme)
Indreelva Siskejohka (sme)
Isvatnet Jiekŋaláttu (sme)
Juladalen Juovla (sme)
Julahaugen Juovloaivi (sme)
Juleelva Juovlajohka (sme)
Julelva Juovlajohka (sme)
Kaldbakknes Gálbenjárga (sme)
Kirkebekken Girkoeatnanjohkka (sme)
Kjelsjøen Skálvejávri (sme)
Kjerringvik Gálgogohppi (sme)
Kjerringvikfjellet Ippágirku (sme)
Kjerrisbukta Geresgohppi (sme)
Kjosen Fielbma (sme)
Klippekløfta Fádnogorsa (sme)
Klokkarskardet Gávpotgurra (sme)
Klokkarvatnet, l Uhca Dápmotjávri (sme)
Klokkarvatnet, store Stuorra Dápmotjávri (sme)
Korgåsen Guorronjunis (sme)
Korselva Ruossajohka (sme)
Korsmyrane Ruossajeaggi (sme)
Kratdalen Rohtovággi (sme)
Kråkeneset Gáranasnjárga (sme)
Kunes Gussanjárga (sme)
Laksnes Luosnjárga (sme)
Langnes Guhkesnjárga (sme)
Langvatnet Guhkesjávri (sme)
Larsnes Lássenjárga (sme)
Leirbukta Láirágohppi (sme)
Leirpollbotn Juovlavuonbahta (sme)
Leirpollnes Čuoldanjárga (sme)
Levajok Leavvajohka (sme)
Lille-Molvik Goškesvággi (sme)
Lilleholmen Njoammelsuolu (sme)
Lillevannet Uhcajávri (sme)
Litle Leirpollen Reakčavuotna (sme)
Lomtjern Gáhkkorláttu (sme)
Luftjok Luovttejohka (sme, sme)
Luftjokdalen Luovttejohleahki (sme)
Manndrapselva Olmmoščuohppanjohka (sme)
Mannsholmen Eadjásuolu (sme)
Mariadalen Márjjavággi (sme)
Marmeng Márbmegieddi (sme)
Masjok Máskejohka (sme)
Masjokelva Máskejohka (sme)
Midthaugen Govdoaivi (sme)
Midternes, Midternes Nordre, Midtrenes Gaskanjárga (sme)
Molvikklubben Klubbu (sme)
Moselva Čámmájohka (sme)
Moskevatnet Moskejávri (sme)
Moskevika Soarveluokta (sme)
Neselva Nissojohka (sme)
Norskholmen Dárrosuolu (sme)
Oldernes Leaibenjárga (sme)
Oskarsvarden Gielkkáidoaivi (sme)
Petterlundfjellet Gearralvárri (sme)
Polmak Buolbmát (sme)
Polmakelva Buolbmátjohka (sme)
Polmakvatnet Buolbmátjávri (sme)
Rasmuselva Máhtefeaijohka (sme)
Raudberget Ruoksadas (sme)
Roparbukta Čuorvunluokta (sme)
Rustefjelbma Ruostefielbmá (sme)
Råttenmyra Guohcajeaggi (sme)
Råttvatn Guohcaláttu (sme)
Salfjellet Gavzzavárri (sme)
Sandbukta Sáttogohppi (sme)
Sankt-Hanshaugen Heargevárri (sme)
Sirma Sirbmá (sme)
Skardholmen Válččit (sme)
Skarnesåsen Rihtávárri (sme)
Skjåholman Skadjasullot (sme)
Skjånes Skadjanjárga (sme)
Skjæret Lásis (sme)
Skjærneset Lássánjárga (sme)
Skotelva Skuvttejohka (sme)
Slettnes Nillánjárga (sme)
Slipsteinfjellet Dáhkočearru (sme)
Smalfjorden Ráttovuotna (sme)
Smalfjordneset Čoalbmenjárga (sme)
Smalfjordvatnet Suohpajávri (sme)
Sommerelva Geasis (sme)
Sommervannet Geassájávri (sme)
Sommarneset Geassenjárgeahči (sme)
Sommersetvatn Guovdagárjávri (sme)
Sprikåsen Buolbmátčohkka (sme)
Stabbursbukt Áitesiiddagohppi (sme)
Stabbursdalen Vággi (sme)
Stangenestind Stáŋganasčohkka (sme)
Stangnes Stáŋganasnjárga (sme)
Stappoeng Stáhpogieddi (sme)
Steinholmen Lássásuolu (sme)
Steinvikvatnet Gállošgohpejávri (sme)
Stjernevannet Nástejávri (sme)
Store Leirpollen Juovlavuotna (sme)
Storelvfjellet Stuorrajokvárri (sme)
Storfjellet Čuoldanjárvárri (sme)
Storfossen Vuollegeavŋŋis (sme, sme)
Storli Hánasleahki (sme)
Stryket Sieiddáguoika (sme)
Sund Čoalbmi (sme)
Sundet Čoalbmi (sme)
Sundvannet Sopmirjávri (sme)
Svanevannet Njukčajávri (sme)
Tana Deatnu (sme)
Tana Dædno (sme)
Tana bru Deanu šaldi (sme)
Tana bru Deanušaldi (sme)
Tanafjell Alggašvárri (sme)
Tarmfjordelva Čuollovuonjohka (sme)
Tarmfjorden Čuollovuotna (sme)
Tarmfjordsundet Čuollovuončoalbmi (sme)
Teltnes Lávvonjárga (sme)
Tjeldneset Cagannjárga (sme)
Toppfjellet Čohkalas (sme)
Torhop Gohppi (sme)
Torhopen Gohppi (sme)
Trangvatnet Bogejávri (sme)
Utsjokmunningen Ohcejohnjálbmi (sme)
Vardefjell Urravárri (sme)
Vardnes Njuohkonjárga (sme)
Vegbekken Geaidnojohka (sme)
Vegneselva Govdagáljohka (sme)
Vesterbukta Máldovuotna (sme)
Vestertana Deanodat (sme)
Vestre Kvelvevik Gávesluokta (sme)
Vestre Seida Oarjjit Sieiddá (sme)
Østre Kvelvevik Gávesluokta (sme)
Østre Sommervannet Bovčča-Geassájávri (sme)
Øvre Bonakas Bajit Bonjákas (sme)
Øyra Gárgogeahči (sme)


Kjelder[endre | endre wikiteksten]