Hopp til innhald

Sannsynstettleiksfunksjon

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Sannsynstettleiksfunksjon er i matematikk ein funksjon som representerer sannsynsfordelinga uttrykt ved integral.

Formelt har sannsynsfordelinga tettleik f om f er ein ikkje-negative Lebesgue-integrerbar funksjon slik at sannsynet til intervallet [a, b] er gjeve ved

for alle to tal a og b. Dette impliserer at det totale integralet til f må vere 1. Omvendt er alle ikkje-negative Lebesque-integrerbare funksjonar med totalt integral lik 1 sannsynstettleiken til ein passande definert sannsynsfordeling.

Om sannsynsfordelinga har tettleik f(x), så har det infinitesimale intervallet [x, x + dx] sannsynetf(x) dx.

Uformelt kan ein sjå på sannsynstettleiksfunksjonen som ei «glatta ut» utgåve av eit histogram.

Forenkla forklaring

[endre | endre wikiteksten]

Ein sannsynstettleiksfunksjon er ein funksjon f(x) som skildrar sannsynstettleiken uttrykt i form av ein inputvariabel x som skildra nedanfor:

  • f(x) er større enn eller lik null for alle verdiar av x
  • Det totale arealet under grafen er 1:

Det faktiske sannsynet kan så reknast ut ved å ta integralet av funksjonen f(x) ved å integrere intervallet til inputvariabelen x.

Til dømes: Sannsynet for at variabelen X starta innanfor intervallet [4.3,7.8] vil vere