Skulebuss

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Skulebuss i Brno i Tsjekkia.

Skulebuss er ein buss som transporterer skuleelevar til og frå skulen der det er for langt, eller for farleg, at dei går langs vegen. I byar og tettbygde strøk er det ofte så stor trafikk at det ikkje er trykt at ungane går etter vegen. I grissgrendte strøk kan grunnen til det dei vert køyrde vera at skulevegen er for lang. Skuleruter er vanlegvis finansiert av kommunen, så foreldra slepp å senda med ungane pengar til billett.

Galleri[edit | edit source]