Stavingane i mandarin

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stavingane i mandarin omfatta dei ulike stavingane som er moglege i det kinesiske språket mandarin. Dersom ein ser bort ifrå tonema, har mandarin 386 ulike stavingar, som er presenterte i tabellen under. Dei er oppgjevne i den fonologiske transkripsjonen til San Duanmu (2009), i fonetisk transkripsjon og i pinyin-transkripsjon.

Pinyin Fonetisk Fonemisk Pinyin Fonetisk Fonemisk Pinyin Fonetisk Fonemisk Pinyin Fonetisk Fonemisk
ba [paː] Døme da [taː] Døme za [tsaː] Døme Døme Døme Døme
pa [phaː] Døme ta [thaː] Døme ca [tshaː] Døme Døme Døme Døme
ma [maː] Døme na [naː] Døme Døme Døme Døme
fa [faː] Døme la [laː] Døme sa [saː] Døme Døme Døme Døme
bo [pwoː] Døme de [tɤː] Døme ze [tsɤː] Døme Døme Døme Døme
po [phwoː] Døme te [thɤː] Døme ce [tshɤː] Døme Døme Døme Døme
mo [mwoː] Døme ne [nɤː] Døme Døme Døme Døme
fo [fwoː] Døme le [lɤː] Døme se [sɤː] Døme Døme Døme Døme
bai Døme Døme dai Døme Døme zai Døme Døme Døme Døme Døme
pai Døme Døme tai Døme Døme cai Døme Døme Døme Døme Døme
mai Døme Døme nai Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme sai Døme Døme Døme Døme Døme
lai Døme Døme Døme Døme Døme
bei Døme Døme dei Døme Døme zei Døme Døme Døme Døme Døme
pei Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
mei Døme Døme nei Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
fei Døme Døme lei Døme Døme Døme Døme Døme
bao Døme Døme dao Døme Døme zao Døme Døme Døme Døme Døme
pao Døme Døme tao Døme Døme cao Døme Døme Døme Døme Døme
mao Døme Døme nao Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme lao Døme Døme sao Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme dou Døme Døme zou Døme Døme Døme Døme Døme
pou Døme Døme tou Døme Døme cou Døme Døme Døme Døme Døme
mou Døme Døme nou Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
fou Døme Døme lou Døme Døme sou Døme Døme Døme Døme Døme
ban Døme Døme dan Døme Døme zan Døme Døme Døme Døme Døme
pan Døme Døme tan Døme Døme can Døme Døme Døme Døme Døme
man Døme Døme nan Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
fan Døme Døme lan Døme Døme san Døme Døme Døme Døme Døme
ben Døme Døme Døme Døme zen Døme Døme Døme Døme Døme
pen Døme Døme Døme Døme cen Døme Døme Døme Døme Døme
men Døme Døme nen Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
fen Døme Døme Døme Døme sen Døme Døme Døme Døme Døme
bang Døme Døme dang Døme Døme zang Døme Døme Døme Døme Døme
pang Døme Døme tang Døme Døme cang Døme Døme Døme Døme Døme
mang Døme Døme nang Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
fang Døme Døme lang Døme Døme sang Døme Døme Døme Døme Døme
beng Døme Døme deng Døme Døme zeng Døme Døme Døme Døme Døme
peng Døme Døme teng Døme Døme ceng Døme Døme Døme Døme Døme
meng Døme Døme neng Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
feng Døme Døme leng Døme Døme seng Døme Døme Døme Døme Døme
dong Døme Døme zong Døme Døme Døme Døme Døme
tong Døme Døme cong Døme Døme Døme Døme Døme
nong Døme Døme nong Døme Døme Døme Døme Døme
long Døme Døme long Døme Døme Døme Døme Døme
bi Døme Døme di Døme Døme ji Døme Døme Døme Døme Døme
pi Døme Døme ti Døme Døme qi Døme Døme Døme Døme Døme
mi Døme Døme ni Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
li Døme Døme xi Døme Døme Døme Døme Døme
jia Døme Døme Døme Døme Døme
qia Døme Døme Døme Døme Døme
lia Døme Døme xia Døme Døme Døme Døme Døme
biao Døme Døme diao Døme Døme jiao Døme Døme Døme Døme Døme
piao Døme Døme tiao Døme Døme qiao Døme Døme Døme Døme Døme
miao Døme Døme niao Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
liao Døme Døme xiao Døme Døme Døme Døme Døme
bie Døme Døme die Døme Døme jie Døme Døme Døme Døme Døme
pie Døme Døme tie Døme Døme qie Døme Døme Døme Døme Døme
mie Døme Døme nie Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
lie Døme Døme xie Døme Døme Døme Døme Døme
diu Døme Døme jiu Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme qiu Døme Døme Døme Døme Døme
miu Døme Døme niu Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
liu Døme Døme xiu Døme Døme Døme Døme Døme
bian Døme Døme dian Døme Døme jian Døme Døme Døme Døme Døme
pian Døme Døme tian Døme Døme qian Døme Døme Døme Døme Døme
mian Døme Døme nian Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme lian Døme Døme xian Døme Døme Døme Døme Døme
bin Døme Døme Døme Døme jin Døme Døme Døme Døme Døme
pin Døme Døme Døme Døme qin Døme Døme Døme Døme Døme
min Døme Døme nin Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
lin Døme Døme xin Døme Døme Døme Døme Døme
jiang Døme Døme Døme Døme Døme
qiang Døme Døme Døme Døme Døme
niang Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
liang Døme Døme xiang Døme Døme Døme Døme Døme
bing Døme Døme ding Døme Døme jing Døme Døme Døme Døme Døme
ping Døme Døme ting Døme Døme qing Døme Døme Døme Døme Døme
ming Døme Døme ning Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
ling Døme Døme xing Døme Døme Døme Døme Døme
jiong Døme Døme Døme Døme Døme
qiong Døme Døme Døme Døme Døme
xiong Døme Døme Døme Døme Døme
bu Døme Døme du Døme Døme zu Døme Døme Døme Døme Døme
pu Døme Døme tu Døme Døme cu Døme Døme Døme Døme Døme
mu Døme Døme nu Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
fu Døme Døme lu Døme Døme su Døme Døme Døme Døme Døme
duo Døme Døme zuo Døme Døme Døme Døme Døme
tuo Døme Døme cuo Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme nuo Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme luo Døme Døme suo Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme dui Døme Døme zui Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme tui Døme Døme cui Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme sui Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme duan Døme Døme zuan Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme tuan Døme Døme cuan Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme nuan Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme luan Døme Døme suan Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme dun Døme Døme zun Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme tun Døme Døme cun Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme lun Døme Døme sun Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme ju Døme Døme Døme Døme Døme
qu Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme xu Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme jue Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme que Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme nüe Døme Døme Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme lüe Døme Døme xue Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme juan Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme quan Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme lüe Døme Døme xuan Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme jun Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme qun Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme lüe Døme Døme xun Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme zi Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme ci Døme Døme Døme Døme Døme
Døme Døme Døme Døme si Døme Døme Døme Døme Døme

Bibliografi[endre | endre wikiteksten]

  • San Duanmu 2009. Syllable Structure. The Limits of Variation Oxford: Oxford University Press.