Stortingsrepresentantar 1824–1826

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stortingsrepresentantar 1824–1826 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1824–1826. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 77 representantar frå 33 valkrinsar; 50 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 27 representantar frå 16 bykrinsar.

Landkrinsar[endre | endre wikiteksten]

Smaalenenes Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Tidl. statsraad Marcus Gjøe Rosenkrantz
Sorenskriver Hans Christian Smith
Sogneprest Halvor Torkildsen Aschehoug

Akershus amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Professor Ludvig Stoud Platou
Lensmand Jess Diderichsen Koren
Eier av møllebruk Hans Fredrik Gruener

Hedemarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, lenand Ole Olsen Evenstad
Gaardbruker Jakob Pedersen Bolstad
Gaardbruker Svenning Olsen Kongsgård

Christians Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Christopher Christian Weidemann
Lensmand og gaardbruker Ole Olsson Kvam
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad

Buskerud Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Johan Collett
Gaardbruker, trælasthandler Gudbrand Eriksen Tandberg
Gaardbruker Hans Nilssen Gubberud

Jarlsberg og Laurviks amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Tidl. statsraad Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg
Sorenskriver Bothel Nielsen
Kst. amtmand Jens Erichstrup

Bratsberg Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Viceadmiral Jens Schow Fabricius
Gaardbruker Nils Halvorsson Dahl
Gaardbruker, forlikskommisær Ole Christophersen Blom

Nedenes og Robygdelagets amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Torgrimson Fennefoss
Gaardbruker Øven Jensson Birkedal

Lister og Mandals amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, veiispektør og vaksinatør Michael Aamodt
Foged Ulrik Barth
Lærer og gaardbruker Ole Olsson Øveland

Stavanger Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, vicekonsul Christen Mølbach
Gaardbruker, kirkesanger, forlikskommisær Didrik Sigbjørnsen
Sorenskriver Niels Arntzen Sem

Søndre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Foged Johan Andreas Budtz
Gaardbruker, lensmann, forlikskommisær Johannes Pedersen Aga
Foged Christian Ulrik Kastrup

Nordre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Oberstløitnant Ole Elias Holck
Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
Gaardbruker Ola Olsson Heimsæter

Romsdals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Hilmar Meincke Krohg
Boktrykker, lensmann, postaapner Rasmus Sivertsen Aarflot
Gaardbruker og postaapner Henrik Jonsson Remmen

Søndre Throndhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Tidl. statsraad Christian Krohg
Sorenskriver Anders Rambech
Sorenskriver Mads Møller Dessen

Nordre Throndhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, forlikskommisær Tørris Johnsen Worum
Gaardbruker Johan Schjefloe
Sogneprest Hans Christian Ulrik Midelfart

Nordlands Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Christen Styhr Nannestad
Provst Arnoldus Schytte
Proprietær Jonas Greger Walnum Lensmann Knut Andreas Agersborg

Finmarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Peter Vogelius Deinboll
Amtmand Johan Caspar Krogh
Foged og sorenskriver Niels Raanes Schjoldager

Bykrinsar[endre | endre wikiteksten]

Fredrikshald[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder Wilhelm Hansen

Fredriksstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretsprokurator Johan Ernst Mejdell

Moss[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kst. sorenskriver Gregers Winther Wulfsberg

Christiania[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Nicolai Andresen
Kjøbmand, senere mægler Christian Eger
Amtmand Valentin Christian Wilhelm Sibbern
Professor Georg Sverdrup

Drammen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Publicist og politiker Pierre Poumeau Flor Møtte ikkje, ettersom Stortinget forkasta tre val
og vedtok at krinsen ikkje kunne sende representantar.[1]
Kjøbmand Elling Mathias Holst Møtte ikkje, som over.

Kongsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bergmester Poul Steenstrup

Tønsberg og Holmestrand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Carl Peter Stoltenberg

Laurvik og Sandefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Georg Jacob Bull

Skien og Porsgrund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand og skibsreder Carl Deichmann Møller

Kragerø og Øster-Risør[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Cæsar Boeck

Arendal[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, skibsreder, verftseier Erik Andreas Thomle

Christianssand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand og skibsreder Jonas Kraft
Kst. assessor Thor Rogstad

Stavanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Fattigforstander(?) Peder Pedersen

Bergen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
2den raadmand Henrik Leganger
Overfiskevraker Frederik Meltzer
Amtmand Edvard Hagerup
Handelsmand August Konow

Christianssund og Molde[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Edvard Eilert Christie

Throndhjem[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Assessor Christian Hersleb Hornemann
Kjøbmand og medlem av direktionen i Norges Bank Jacob Frederik Oxholm
Sorenskriver Ingelbrecht Knudssøn
Resid. kapellan Niels Stockfleth Schultz

Kjelder[endre | endre wikiteksten]