Hopp til innhald

Stortingsrepresentantar 1845-1847

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stortingsrepresentantar 1845-1847 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1845-1847. Lista syner alle som vart valde til Stortinget. Totalt var det 102 representantar frå 38 valkrinsar; 67 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 34 representantar frå 21 bykrinsar.

Landkrinsar[endre | endre wikiteksten]

Smaalenenes Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Lars Bærøe
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Sogneprest Bernt Sverdrup Maschmann
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll

Akershus amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Publicist, politiker, statsrevisor Ludvig Kristensen Daa
Redaktør og aviseier Adolf Bredo Stabell
Gaardbruker Lars Torstensen Tønsager
Gaardbruker Ole Kristensen Valstad

Hedemarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Lützow
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Lars Jensen
Lensmand, gaardbruker Nils Kristenssen Ringnes
Res. kap. Haagen Ludvig Bergh

Christians Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, amtsrevisor Peder Fauchald
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Jon Jonsson Harildstad
Gaardbruker Arne Hansen Baggerud

Buskeruds Amt[endre | endre wikiteksten]

Navn Kommentarar/Avløysarar
Kaptein Thor Breien
Gaardbruker Kristoffer Simonsson Fougner
Gaardbruker Gudbrand Trulsson Kjekstad
Sorenskriver Georg P. Rasch Melde sjukdomsforfall og møtte ikkje.[1]
Gaardbruker Borger Christophersen Hoen Suppleant, møtte for Rasch[1]

Jarlsberg og Laurviks Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Henningsen Holtan
Gaardbruker Matias Halvorsen Ve
Gaardbruker Peder Nilssen Hem
Sogneprest, provst Paul Winsnes

Bratsberg Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, skibsreder, bestyrer i forsikringsselskap Hans E. Møller
Amtmand Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Tormod Knutsson Borgejordet
Kst. foged Frederik Charlow Sophus Borchsenius

Nedenæs og Raabygdelagets Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Notto Olsson Lauvland
Gaardbruker Daniel Knutsson Vigeland
Sogneprest John Aas

Lister og Mandals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen Bordvig
Lærer og kirkesanger Søren Pedersen Jaabæk
Gaardbruker Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Gaardbruker, trælasthandler Johan Knudzen Nødbæk

Stavanger Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Provst Ole Løberg
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svennsson Mossige
Gaardbruker, postaapner, gjestgiver, landhandler Gabriel Monsen

Søndre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Johannes Olsson Veset
Lensmand, gaardbruker Lars Johannesson Aga
Sogneprest Niels Koren
Sogneprest og provst Laurentius Koren

Nordre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Peder Severin Pedersen Hjermann
Gaardbruker Ole Antonsson Holsen
Kaptein Christian Frederik Fasting
Sogneprest Jørgen Heffermehl

Romsdals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lensmand, gaardbruker John Neergaard
Kaptein og chef for det sundalske kompani Dominicus Brun
Lensmand Ferdinand Hagerup
Boktrykker, lensmand, redaktør Rasmus Sivertsen Aarflot Døydde 19. januar 1845[2]
Gaardbruker Sjur Hansen Halkjeldsvik Suppleant, møtte etter Aarflot frå 10. februar[2]

Søndre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ingebrigt Sæter
Res. kapellan Nils Nilssen Dahl
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg
Overstiger Knud Olsen

Nordre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lensmand Peder Rygh
Gaardbruker Jon Jonsson Wold
Gaardbruker, lensmand Jørgen Johannes Havig
Sogneprest Christopher Winther Scheen

Nordlands Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Kristian Andersson Naustvik
Sogneprest Truls Koch
Kjøbmand Christian Jackhelln
Forlikskommisær Augustinus Johannesson Sellevold

Finmarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Peter Munch Brager
Sorenskriver Even Saxlund
Lensmand, sparebankkasserer, kommunekasserer Ole P. Schjølberg

Bykrinsar[endre | endre wikiteksten]

Fredrikshald[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Auditør Carl Theodor Dahl
Trælasthandler Georg Leganger

Fredriksstad og Sarpsborg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Just Johan Bing

Moss og Drøbak[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged David Vogt

Christiania og Lillehammer[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Assessor Johan Henrik Rye
Oberstløitnant og bataljonscef Herman Foss Utnemnd til statsråd 22. mars 1845[3]
Høiesteretsadvokat, sorenskriver, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Professor Anton Martin Schweigaard
Assessor Martin Hansen Suppleant, møtte for Foss frå 26. mars[3]

Drammen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, trælasthandler Johan Frederik Thorne
Sogneprest Jens Lauritz Arup
Underretsprokurator John Elieson

Kongsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Læge Carl Wilhelm Boeck

Holmestrand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Toldkasserer Christian Blichfeldt

Tønsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Peter Henrich Koss

Laurvik og Sandefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Ulrik Frederik Cappelen

Porsgrund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Peter Boyesen

Skien[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bankbokholder og stadskonduktør Hother Bøttger

Kragerø[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kateket Daniel Bremer Juell

Østerrisør[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged og byskriver Engelbrecht Finne

Arendal og Grimstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Toldkasserer Otto Vincent Lange

Christianssand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Stiftamtmand og amtmand Niels Arntzen Sem
Sparebankdirektør Just Just
Borgerkaptein Hans Johnsen

Flekkefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Gerhard Heiberg Garmann

Stavanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Handelsmand, skibsreder Lars Svendsen

Bergen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Assessor Hans Jørgen Christian Aall
Kjøbmand, børskommisær Lyder Nicolaysen
Amtmand Jens Schydtz
Chef Jens Gran

Christianssund og Molde[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor Johan Horn

Throndhjem og Levanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Godseier, skibsreder, børskommisær Nicolai Jenssen
Direktør for Røros og Selbu verk Hans Peter Jenssen
Borgermester Honoratus Bonnevie
Res.kapellan Christian Petersen

Tromsø[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overlærer og bestyrer Ulrik Lange

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

  1. 1,0 1,1 Lindstøl side 215
  2. 2,0 2,1 Lindstøl side 221
  3. 3,0 3,1 Lindstøl side 216