Hopp til innhald

Stortingsrepresentantar 1868-1870

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stortingsrepresentantar 1868-1870 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1868-1870. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 111 representantar frå 42 valkrinsar; 74 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 37 representantar frå 25 bykrinsar.

Landkrinsar[endre | endre wikiteksten]

Smaalenenes Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, møller Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker Ånon Hanssen Vik

Akershus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup
Gaardbruker, sparebankdirektør Kristian Hanssen Vennemo
Gaardbruker Jens N. Selboe
Gaardbruker Ole Kristensen Valstad

Hedemarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Fuldmægtig Ole Olsen Nyhus
Gaardbruker Morten Mortensen
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Fuldmægtig Hans Henrik Schultze
Sorenskriver Mikael Kildal

Christians amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Larsson Hammerstad
Gaardbruker Iver O. Lunde
Gaardbruker Jon Svennsson Vålen
Kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker Peter Olsen Horgen

Buskeruds Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Asle Madssen Strand
Gaardbruker, lærer David Swensen
Sorenskriver og byfoged Mathias Rye

Jarlsberg og Laurvigs Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker. Lensm Nils Nilsen Enge
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Hans Jakob Aschjem
Gaardbruker, skibsreder Magnus Hesselberg

Bratsberg Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Lærer og kirkesanger Knut Taraldsen
Gaardbruker Halvor Klasson Eika
Gaardbruker Peder E. Voje

Nedenæs Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Halvor Torjusson Skjerkholt
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker, lensmand Knut Larsson Liestøl
Gaardbruker Nils Pedersson Igland

Lister og Mandals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Sigbjørn Steinarsson Helle
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, sparebankkasserer Lars Tallaksson Foss

Stavanger Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Håkon Storstein
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Kolbenstvedt
Gaardbruker Gabriel Olsson Ueland
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen

Søndre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesson Riisnæs
Gaardbruker Johannes Johannesson Aga
Gaardbruker Gotskalk Matiasson Seim
Gaardbruker Hjalmar Løberg
Sorenskriver Otto Martin Dahl

Nordre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Kristoffer Svanø
Gaardbruker Arne Olsson Tonning
Amtmand John Collett Falsen
Gaardbruker Erik Martinusson Løken
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup

Romsdals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Lærer, kirkesanger Ole Nilssen
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Overretssakfører Ludvig Daae
Kirkesanger og lærer Elias Arnesson Grønningsæter

Søndre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Brukseier Johan Richard Krogness
Lærer Diderik Iversen
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsson Sæter
Gaardbruker, møller, landhandler Ingebrigt Nordbye

Nordre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gaardbruker, lærer Ole Welde
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker Jakob Stålsson Velle

Nordlands Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Lærer, kirkesanger Sivert Nielsen
Sogneprest Vilhelm Sandberg
Gaardbruker Martinus Henriksson Heggelund

Tromsø Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Peter Jensen
Lærer, gaardbruker Peder Andersen

Finmarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Jens Holmboe
Provst Carl Theodor Rode

Bykrinsar[endre | endre wikiteksten]

Frederikshald[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Disponent Andreas Wiel

Sarpsborg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Albert Balchen

Frederikstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Trælasthandler, eier av dampsag og høvleri Thomas W. Schwartz

Moss og Drøbak[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Secondløitnant Kristian K. Brandt

Christiania, Hønefos og Kongsvinger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Professor Anton Martin Schweigaard
Professor Ole Jacob Broch
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal
Professor Torkild Halvorsen Aschehoug

Gjøvik, Hamar og Lillehammer[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Christian Jensen

Drammen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, skibsreder og fabrikeier Bernhard Broch
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz

Kongsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Oberstløitnant, direktør Jens Landmark

Holmestrand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Postmester Nils Hansen

Tønsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Job Bødtker

Laurvig og Sandefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen

Brevik[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, sparebankdirektør Thomas Johannes Wiborg

Porsgrund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Niels Mathiesen

Skien[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Journalist Herman Bagger

Kragerø[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretsakfører Halvor Andreas Bentsen

Østerrisøer[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Stationsbestyrer Peder Christian Bjørnsgaard

Arendal og Grimstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bestyrer Morten Smith-Petersen

Christianssand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Toldinspektør Claus Christian Olrog
Amtmand Nils Vogt

Flekkefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Knud Maartmann

Stavanger og Haugesund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen

Bergen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bankchef Jørgen Breder Faye
Handelsmand Jacob Andreas Michelsen
Skoleinspektør Ole Irgens
Rektor Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden

Aalesund og Molde[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bokhandler Johannes Aarflot

Christianssund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Trondhjem og Levanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, konsul Frederik Lorck
Direktør Einar Gram
Amtmand Carl Frederik Motzfeldt
Resid. kapellan Aage Schavland

Tromsø, Hammerfest, Vardø og Vadsø[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged og politimester Christian Kjerschow

Kjelder[endre | endre wikiteksten]