Stortingsrepresentantar 1871-1873

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stortingsrepresentantar 1871-1873 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1871-1873. Lista syner alle som vart valde til Stortinget. Totalt var det 111 representantar frå 43 valkrinsar; 74 representantar frå 18 landkrinsar (amt) og 39 representantar frå 37 bykrinsar. Det tidlegare Finmarkens Amt var delt i to; Tromsø Amt og Finmarkens Amt, tilsvarande dagens Troms og Finnmark fylker.

Landkrinsar[endre | endre wikiteksten]

Smaalenenes Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Kristen Hotvedt
Gaardbruker Johan Ludvig Widding Død 15. mars 1872. Lauritz Johnsen møtte frå 22. mars.
Gaardbruker Tollef Olsen Lund

Akershus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, sparebankdirektør Kristian Hanssen Vennemo
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud
Gaardbruker Jens N. Selboe
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup

Hedemarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, redaktør Hans Henrik Schultze
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Gaardbruker Hedevard Kristofferssen Norderhaug
Gaardbruker Morten Mortensen
Kirkesanger og lærer Anders Jørgensen Reitan

Kristians amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Jon Svennsson Vålen
Gaardbruker Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker Iver O. Lunde
Sparebankdirektør, gaardbruker Lars Blilie
Gaardbruker Nils Trondsson Thune

Buskeruds Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Reiulf Madssen Strand
Gaardbruker, lærer David Swensen
Gaardbruker Andreas Guttormsen Egge
Gaardbruker Olaus Borgersen Fjerdingstad

Jarlsberg og Laurvigs Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Hans Jakob Aschjem
Fhv. statsraad Ketil Motzfeldt
Gaardbruker Henrik Klaveness

Bratsberg Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Peder E. Voje
Gaardbruker Halvor Klasson Eika
Gaardbruker Hølje Halvorsson Klonteig
Lærer, kirkesanger, gaardbruker Mathias Engebretsson Øvrom

Nedenæs Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker Halvor Torjusson Skjerkholt
Gaardbruker Nils Pedersson Igland
Gaardbruker, lensmand Knut Larsson Liestøl

Lister og Mandal amt[endre | endre wikiteksten]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, sparebankkasserer Lars Tallaksson Foss
Kirkesanger og lærer Even Rejerson

Stavanger Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Gabriel Olsson Ueland
Gaardbruker Håkon Storstein
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Kolbenstvedt
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen

Søndre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Hjalmar Løberg
Handelsmand Baard Madsen Haugland
Gaardbruker Nils Nilsson Skaar
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesson Riisnæs
Gaardbruker Johannes Johannesson Aga

Nordre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Arne Olsson Tonning
Gaardbruker Karl Larsson Vefring
Gaardbruker Samuel Hansson Bugge
Gaardbruker Torstein Guttormsson Fretheim
Gaardbruker Erik Martinusson Løken

Romsdals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer, kirkesanger Ole Nilssen
Overretssakfører Ludvig Daae
Kirkesanger og lærer Elias Arnesson Grønningsæter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Gaardbruker Rasmus R. Aarflot

Søndre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer Diderik Iversen
Gaardbruker, møller, landhandler Ingebrigt Nordbye
Brukseier Johan Richard Krogness
Gaardbruker Ingebrigt Sæter

Nordre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker, lærer Ole Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gaardbruker, lærer Jakob Stålsson Velle

Nordlands Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Arnt Kristoffersson Seljelid
Lærer, kirkesanger Sivert Nielsen
Gaardbruker Martinus Henriksson Heggelund
Lensmand Christian Møinichen Havig

Tromsø Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Peter Jensen
Lærer, gaardbruker Peder Andersen

Finmarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Foged og sorenskriver Even Evensen
Postekspeditør, lensmand Johan Helmar Dyblie

Bykrinsar[endre | endre wikiteksten]

Frederikshald[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører Johan Lauritz Rasch

Sarpsborg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Albert Balchen

Frederiksstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Trælasthandler, eier av dampsag og høvleri Thomas W. Schwartz

Moss og Drøbak[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Trælasthandler, fabrikeier og eiendomsbesidder Theodor Peterson

Kristiania, Hønefos og Kongsvinger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Professor Torkild Halvorsen Aschehoug
Justitiarius Morten Diderik Emil Lambrechts
Assessor Otto Løvenskiold
Hypotekbakdirektør Peter Daniel Baade Wind Kildal

Gjøvik, Hamar og Lillehammer[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Stiftamtmand Ludvig Kyhn

Drammen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz
Byfoged Christian August Selmer

Kongsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Adm. dir. Carl Ferdinand Andresen

Holmestrand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Postmester Nils Hansen

Tønsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Job Bødtker

Laurvig og Sandefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Grosserer, skibsreder, fabrikeier Tallak Mølbak Nielsen

Brevik[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, sparebankdirektør Thomas Johannes Wiborg

Porsgrund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bestyrer Hans Møller

Skien[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Direktør Johan Schaanning

Kragerø[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretsakfører Halvor Andreas Bentsen

Østerrisøer[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Stationsbestyrer, redaktør, journalist Peder Christian Bjørnsgaard

Arendal og Grimstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bestyrer Morten Smith-Petersen

Kristianssand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Nils Vogt Statsråd frå 13.5.1871. Varamann Einar Rosenqvist møtte 1872- og -73-sesjonane.
Borgermester Jakob Krefting Bonnevie

Flekkefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Førstelærer Elias Didrichsen

Stavanger og Haugesund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen

Bergen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor Ivar Geelmuyden
Handelsmand Jacob Andreas Michelsen
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen
Overlæge Timandus Løberg

Aalesund og Molde[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bokhandler Johannes Aarflot

Kristianssund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Trondhjem og Levanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, konsul Frederik Christian Lorck Sa frå seg valet. Varamann Carl Arnoldus Müller møtte heile perioden.
Handelsfuldmægtig Michael Getz Sjukmeld 1873. Einar Gram møtte i staden.
Borgermester Sivert Strøm
Amtmand Carl Frederik Motzfeldt

Tromsø, Hammerfest, Vardø og Vadsø[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører Ole Lund

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]