Hopp til innhald

Stortingsrepresentantar 1874-1876

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stortingsrepresentantar 1874-1876 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1874-1876. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 111 representantar frå 43 valkrinsar; 74 representantar frå 18 landkrinsar (amt) og 39 representantar frå 37 bykrinsar.

Perioden femner det 23., 24. og 25. ordentlege Storting som var samla 2. februar–6.juni 1874, 1. februar–11.juni 1875 og 1. februar–13.juni 1876.[1]

Smaalenenes Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder, gaardbruker Michael Sundt
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Tollef Olsen Lund
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig

Akershus Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Jens N. Selboe
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup
Gaardbruker, sparebankdirektør Kristian Hanssen Vennemo
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud

Hedemarkens Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Gaardbruker Martin Gundersen
Gaardbruker Hedevard Kristofferssen Norderhaug
Sorenskriver Frederik Norgreen
Gaardbruker Morten Mortensen

Christians Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud Permittert frå 19. mars 1876, suppleanten møtte.[2]
Sparebankdirektør, gaardbruker Lars Blilie
Gaardbruker Nils Trondsson Thune
Gaardbruker Peder Olsson Brandvold
Gaardbruker Kristian Gundersson Fougner
Seminarist, kirkesanger Ole Brandt Suppleant, møtte for Blilie frå 25. mars 1876.[2]

Buskeruds Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Olaus Borgersen Fjerdingstad
Gaardbruker Asle Madssen Strand
Gaardbruker Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Gudbrand Anderssen Sveås

Jarlsberg og Laurvigs Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Statsraad Ketil Motzfeldt
Gaardbruker Hans Horgen
Lensmand Johan Peter Johansen
Gaardbruker og skibsreder Henrik Klaveness

Bratsberg Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Halvor Klasson Eika
Gaardbruker Peder E. Voje
Lærer og kirkesanger Knut Taraldsen
Gaardbruker Hølje Halvorsson Klonteig

Nedenæs Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Lensmand, gaardbruker Lars Knutson Liestøl
Gaardbruker Andreas Holm
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Lodsoldermand, gaardeier Jacob Svendsen

Lister og Mandals Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Lensmand Simon Holmesland
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Lærer, kirkesanger Hans P. Braadland

Stavanger Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Kolbenstvedt
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland
Gaardbruker Gabriel Olsson Ueland
Gaardbruker Håkon Storstein

Søndre Bergenhus Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Hjalmar Løberg Permittert grunna sjukdom 27. februar 1875. Møtte i 1876.
[3] Gaardbruker Johannes Olsen Veseth møtte i 1875 frå 13. mars.[3]
Handelsmand Baard Madsen Haugland
Gaardbruker Nils Nilsson Skaar
Læge Ole Jacob Sparre
Gaardbruker Nils Juel

Nordre Bergenhus Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Arne Olsson Tonning
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup Møtte ikkje 1875, grunna sjukdom. Gaardbruker Knut Rasmussen Kirkhorn møtte i 1875 frå 20. februar[3]. Sverdrup møtte 1876, permittert frå 4. juni grunna sjukdom.[3]
Lensmand Lasse Ellingsen
Gaardbruker Samuel Hansson Bugge
Overretssakfører Carl Steen Permittert 18. april 1874, døydde 15. juni same år.[3] Direktør Andreas Mathias Andresen møtte i 1874 frå 5. mai, og i 1875 og 1876[3]

Romsdals Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Foged Ludvig Daae
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Kirkesanger Ole Nilssen
Høiesteretsadvokat Walter Scott Dahl

Søndre Throndhjems Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer Diderik Iversen
Provst og sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Gaardbruker Ole Svensson Nysetvold
Gaardbruker og handelsmand Christian Frederik Berg

Nordre Throndhjems Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Lensmand Ole Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Sorenskriver Ole Jørgensen Richter
Høiesteretsadvokat Ole Anton Qvam

Nordlands Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Fyrvogter og gaardbruker Andreas Stoltenberg
Gaardbruker, kirkesanger Sivert Nielsen
Gaardbruker Arnt Kristoffersson Seljelid
Lensmand og gaardbruker Christian Møinichen Havig

Tromsø Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Provst Peter Jensen
Lærer, gaardbruker Morten Olsson Lundberg

Finmarkens Amt

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Foged og sorenskriver Even Evensen
Handelsmand August Schumacher

Fredrikshald

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Toldinspektør Lorenz Vogt
Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Albert Balchen

Fredriksstad

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Trælasthandler, eier av dampsag og høvleri Thomas W. Schwartz

Moss og Drøbak

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører Fredrik Sandberg

Christiania, Hønefos og Kongsvinger

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Professor Torkel H. Aschehoug
Høiesteretsassessor Otto Løvenskiold
Høiesteretsassessor Morten Diderik Emil Lambrechts
Fabrikeier og handelsmand Johan Henrik Andresen

Hamar, Lillehammer og Gjøvik

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Stiftamtmand Ludvig Kyhn
Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Christian August Selmer Statsråd frå 29. juli 1874.[4] Handelsmand, skibsreder, fabrikeier Bernhard Broch møtte i 1875 og 1876.[4]
Stadshauptmand Johan Jørgen Schwartz
Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Hjalmar Gjertz

Holmestrand

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Postmester Nils Hansen
Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Job Bødtker

Laurvig og Sandefjord

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen
Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Ole Bergesen
Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Peter Julius Blom
Namn Kommentarar/Avløysarar
Direktør Johan Schaanning
Namn Kommentarar/Avløysarar
Læge Christian Horrebow Homann

Østerrisør

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder Hans Bang

Arendal og Grimstad

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Leder i forsikringsselskap Johan Hanssen

Christianssand

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Stiftamtmand Jakob Krefting Bonnevie
Brigadeauditør Hans Maartmann Fleischer

Flekkefjord

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Førstelærer Elias Didrichsen

Stavanger og Haugesund

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, direktør for sjømannsskolen Jacob Kielland
Kjøbmand og konsul Thomas S. Falck Møtte ikkje i 1875–1876 grunna sjukdom.[5] Læge Henrik Lassen møtte 1875-76[5]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor Ivar Geelmuyden Permittert 28. april 1875, døydde 21. mai same år.[6] Fabrikeier Christian Andreas Irgens møtte i 1875 frå 3. mai og i 1876[6]
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen Permittert 29. april 1876[6] Kjøbmand Herman Blaauw møtte frå 4. mai 1876
Fabrikeier Peter Jebsen
Overlæge Timandus Løberg

Aalesund og Molde

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Underretssakfører Ludvig Leth

Christianssund

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Throndhjem og Levanger

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Bankdirektør Michael Getz Møtte ikkje, grunna sjukdom. Døydde 13.8.1875.[7] Direktør Helmer Lundgreen møtte alle tre sesjonane.[7]
Kjøbmand, konsul Frederik Christian Lorck
Overretssakfører Christian Hirsch
Stiftamtmand Carl Frederik Motzfeldt

Tromsø, Hammerfest, Vadsø og Vardø

[endre | endre wikiteksten]
Namn Kommentarar/Avløysarar
Provst Jacob Sverdrup Smitt
  1. Lindstøl side 376
  2. 2,0 2,1 Lindstøl side 380
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Lindstøl side 378
  4. 4,0 4,1 Lindstøl side 381
  5. 5,0 5,1 Lindstøl side 386
  6. 6,0 6,1 6,2 Lindstøl side 377
  7. 7,0 7,1 Lindstøl side 387