Systematikk med oversyn over maurfuglartar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Jump to navigation Jump to search
Kvitbrystmaurvarslar, Taraba major.
Foto: Bertrando Campos
Rustmaurfugl, Drymophila ferruginea.
Foto: Dario Sanches
Olivenryggmaurfugl, Drymophila malura.
Foto: Dario Sanches
Bandmaurvarslar, Thamnophilus doliatus.
Foto: Dario Sanches
Krattmaurvarslar, Thamnophilus caerulescens.
Foto: Dario Sanches
Stjernestrupemaursmett, Myrmotherula gularis.
Foto: Dario Sanches
Tinnmaursmett, Myrmotherula unicolor.
Foto: Dario Sanches
Raudvengmaursmett, Herpsilochmus rufimarginatus.
Foto: Dario Sanches
Maskerademaurvaktar, Pithys albifrons.
Foto: Francisco Enríquez/NBII Image Gallery
Brunflankemaurvaktar, Gymnopithys leucaspis

Systematikk med oversyn over maurfuglartar viser til vitskapen sitt syn på taksonomien for maurfuglar, inndeling av maurfuglar i grupper, og relasjonar til dei næraste slektningane av maurfuglar, i eit kort samandrag med komplett artsoversyn.

Maurfuglamilien Thamnophilidae vart tidlegare rekna som ein underfamilie, Thamnophilinae, innanfor ein større familie Formicariidae som òg inkluderte maurrikser og maurpittaer. Den gongen var den større familien kjent som «maurfuglfamilien» og underfamilien Thamnophilinae var kalla «typiske maurfuglar». I denne artikkelen refererer både «maurfuglar» og «maurfuglfamilien» til dagens definisjon av familien som har det vitskaplege namnet Thamnophilidae.

Thamnophilinae vart fjerna frå Formicariidae, og maurrikser og maurpittaer stod att fordi ein vart klår over skilnader i strukturen på brystbeinet, sternum, og i syrinx, og på grunn av Sibley og Ahlquist sine studiar i DNA-DNA-hybridisering.[1][2] Seinare har maurpittaer vorte isolert i sin eigen familie Grallariidae.[3] Thamnophilidae-maurfuglar er medlemmar av infraorder Tyrannides, ein av to infraordenar i underordenen Tyranni. Ein trur no at Thamnophilidae har ein ganske basal posisjon innan infraordenen med omsyn til slektningane i maurriksefamilien, maurpittafamilien, tapakulofamilien, myggetarfamilien, og òg omnfuglfamilien.[4] Dessutan trur ein at søstergruppa av Thamnophilidae er myggetarfamilien. Omnfuglar, tapakuloar, maurrikser og maurpittaer blir antatt å representere ei anna stråling i den tidlege splitten.

Maurfuglamilien samlar over 200 artar med fellesnamna maursmettar, maurvireoar, maurfuglar og maurvarslarar. Namna refererer til relative storleikar av fuglar, aukande i rekkjefølgja gjeve, med unntak, snarare enn nokon særleg likskap med verkelege smettar, vireoar eller varslarar. I tillegg er medlemmer av slektene Phlegopsis og Phaenostictus kjende som maurvaktarar, Pyriglena som gloauge og Neoctantes og Clytoctantes som grovnebb. Sjølv om systematikken Thamnophilidae er basert på studium frå midten av 1800-talet, då færre enn halvparten av dagens artar var kjente, har moderne analysemetodar i stor grad stadfesta systematikken.[5] Ein trur det finst to store kladar, ein klade samlar dei fleste maurvarslarar og andre større artar med kraftige nebb, og dessutan slekta Herpsilochmus. Ein annan klade er dei klassiske maursmettar og andre meir slanke artar med lengre nebb. Med det vart det stadfesta monofyli av dei fleste slektene.

Thamnophilidae inneheld fleire store eller mykje store slekter og mange små eller monotypiske. Fleire, som er vanskeleg å tilordne, synest å danne ein tredje, hittil ukjende klade sjølvstendig avleidd frå forfedrane til maurfuglar.[5] Resultata stadfestar òg mistankar frå tidlegare forskarar om at nokre artar, særleg i Myrmotherula og Myrmeciza, må tildelast andre slekter. På grunn av vanskane med prøvetaking frå eit så stort mengd ofte dårleg kjende artar, ventar likevel enno plassering av einskilde slekter på stadfesting.

Artslista[endre | endre wikiteksten]

Maurfuglar i rekkjefølgje etter Clementslista versjon 6.8 frå august 2013[3] med norske namn etter Norske navn på verdens fugler.[6]

Slekt Euchrepomis

Slekt Cymbilaimus

Slekt Hypoedaleus

Slekt Batara

Slekt Mackenziaena

Slekt Frederickena

Slekt Taraba

Slekt Sakesphorus

Slekt Biatas

Slekt Thamnophilus

Slekt Rhopias

Slekt Megastictus

 • Perlemaurvarslar, Megastictus margaritatus, Pearly Antshrike, LC, Sclater, 1855

Slekt Neoctantes

 • Svartgrovnebb, Neoctantes niger, Black Bushbird, LC, Pelzeln, 1859

Slekt Clytoctantes

 • Kolgrovnebb, Clytoctantes alixii, Recurve-billed Bushbird, EN, Elliot, 1870
 • Rondoniagrovnebb, Clytoctantes atrogularis, Rondonia Bushbird, VU, Lanyon, Stotz & Willard, 1990

Slekt Thamnistes

 • Klatremaurvarslar, Thamnistes anabatinus, Russet Antshrike, LC, Sclater & Salvin, 1860

Slekt Dysithamnus

 • Flekkbrystmaurvireo, Dysithamnus stictothorax, Spot-breasted Antvireo, NT, Temminck, 1823
 • Gråmaurvireo, Dysithamnus mentalis, Plain Antvireo, LC, Temminck, 1823
 • Strekhovudmaurvireo, Dysithamnus striaticeps, Streak-crowned Antvireo, LC, Lawrence, 1865
 • Prikkhovudmaurvireo, Dysithamnus puncticeps, Spot-crowned Antvireo, LC, Salvin, 1866
 • Raudryggmaurvireo, Dysithamnus xanthopterus, Rufous-backed Antvireo, LC, Burmeister, 1856
 • Svartmaurvireo, Dysithamnus occidentalis, Bicolored Antvireo, VU, Chapman, 1923
 • Blymaurvireo, Dysithamnus plumbeus, Plumbeous Antvireo, VU, Wied, 1831
 • Sotmaurvireo, Dysithamnus leucostictus, White-streaked Antvireo, VU, Sclater, 1858

Slekt Thamnomanes

Slekt Xenornis

 • Jernmaurvarslar, Xenornis setifrons, Spiny-faced Antshrike, VU, Chapman, 1924

Slekt Isleria

 • Gråbukmaursmett, Isleria hauxwelli, Plain-throated Antwren, LC, Sclater, PL, 1857
 • Rustbukmaursmett, Isleria guttata, Rufous-bellied Antwren, LC, Vieillot, 1825

Slekt Pygiptila

Slekt Epinecrophylla

Slekt Myrmotherula

 • Dvergmaursmett, Myrmotherula brachyura, Pygmy Antwren, LC, Hermann, 1783
 • Skjeggmaursmett, Myrmotherula ignota, Moustached Antwren, LC, Griscom, 1929
 • Gulstrupemaursmett, Myrmotherula ambigua, Yellow-throated Antwren, LC, Zimmer, 1932
 • Gulbukmaursmett, Myrmotherula sclateri, Sclater's Antwren, LC, Snethlage, 1912
 • Guyanamaursmett, Myrmotherula surinamensis, Guianan Streaked-Antwren, VU, Gmelin, 1788
 • Amazonmaursmett, Myrmotherula multostriata, Amazonian Streaked-Antwren, LC, P.L. Sclater, 1858
 • Chocomaursmett, Myrmotherula pacifica, Pacific Antwren, LC, Hellmayr, 1911
 • Strekmaursmett, Myrmotherula cherriei, Cherrie's Antwren, LC, Berlepsch & Hartert, 1902
 • Varzeamaursmett, Myrmotherula klagesi, Klages's Antwren, NT, Todd, 1927
 • Stripebrystmaursmett, Myrmotherula longicauda, Stripe-chested Antwren, LC, Berlepsch & Stolzmann, 1894
 • Kvitflankemaursmett, Myrmotherula axillaris, White-flanked Antwren, LC, Vieillot, 1817
 • Skifermaursmett, Myrmotherula schisticolor, Slaty Antwren, LC, Lawrence, 1865
 • Sotmaursmett, Myrmotherula sunensis, Rio Suno Antwren, LC, Chapman, 1925
 • Småmaursmett, Myrmotherula minor, Salvadori's Antwren, VU, Salvadori, 1864
 • Langvengmaursmett, Myrmotherula longipennis, Long-winged Antwren, LC, Pelzeln, 1868
 • Kvittippmaursmett, Myrmotherula urosticta, Band-tailed Antwren, VU, Sclater, 1857
 • Svartbrystmaursmett, Myrmotherula iheringi, Ihering's Antwren, LC, Snethlage, 1914
 • manglar norsk namn, Myrmotherula oreni, Bamboo Antwren, Miranda et al., 2013
 • Riomaursmett, Myrmotherula fluminensis, Rio de Janeiro Antwren, CR, Gonzaga, 1988
 • Yungasmaursmett, Myrmotherula grisea, Ashy Antwren, LC, Carriker, 1935
 • Tinnmaursmett, Myrmotherula unicolor, Unicolored Antwren, NT, Ménétries, 1835
 • Alagoasmaursmett, Myrmotherula snowi, Alagoas Antwren, CR, Teixeira & Gonzaga, 1985
 • Gråvengmaursmett, Myrmotherula behni, Plain-winged Antwren, LC, Berlepsch & Leverkühn, 1890
 • Gråmaursmett, Myrmotherula menetriesii, Gray Antwren, LC, D'Orbigny, 1837
 • Blymaursmett, Myrmotherula assimilis, Leaden Antwren, LC, Pelzeln, 1868

Slekt Dichrozona

 • Bandmaursmett, Dichrozona cincta, Banded Antbird, LC, Pelzeln, 1868

Slekt Myrmorchilus

Slekt Herpsilochmus

 • Caatingamaursmett, Herpsilochmus sellowi, Caatinga Antwren, LC, Whitney, Pacheco, Buzzetti & Parrini, 2000
 • Bahiamaursmett, Herpsilochmus pileatus, Bahia Antwren, VU, Lichtenstein, 1823
 • Svartkronemaursmett, Herpsilochmus atricapillus, Black-capped Antwren, LC, Pelzeln, 1868
 • manglar norsk namn, Herpsilochmus praedictus, Predicted Antwren, Cohn-Haft and Bravo, 2013
 • manglar norsk namn, Herpsilochmus stotzi, Aripuana Antwren, Whitney et al., 2013
 • Krembukmaursmett, Herpsilochmus motacilloides, Creamy-bellied Antwren, NT, Taczanowski, 1874
 • Oskestrupemaursmett, Herpsilochmus parkeri, Ash-throated Antwren, EN, Davis & O'Neill, 1986
 • Flekkhalemaursmett, Herpsilochmus sticturus, Spot-tailed Antwren, LC, Salvin, 1885
 • Loretomaursmett, Herpsilochmus dugandi, Dugand's Antwren, LC, Meyer de Schauensee, 1945
 • Kajennemaursmett, Herpsilochmus stictocephalus, Todd's Antwren, LC, Todd, 1927
 • Napomaursmett, Herpsilochmus gentryi, Ancient Antwren, NT, Whitney & Alvarez Alonso, 1998
 • Flekkryggmaursmett, Herpsilochmus dorsimaculatus, Spot-backed Antwren, LC, Pelzeln, 1868
 • Tepuimaursmett, Herpsilochmus roraimae, Roraiman Antwren, LC, Hellmayr, 1903
 • Halvmånemaursmett, Herpsilochmus pectoralis, Pectoral Antwren, VU, Sclater, 1857
 • Stornebbmaursmett, Herpsilochmus longirostris, Large-billed Antwren, LC, Pelzeln, 1868
 • Gulbrystmaursmett, Herpsilochmus axillaris, Yellow-breasted Antwren, VU, Tschudi, 1844
 • Raudvengmaursmett, Herpsilochmus rufimarginatus, Rufous-winged Antwren, LC, Temminck, 1822

Slekt Microrhopias

Slekt Formicivora

Slekt Stymphalornis

 • Marskmaursmett, Stymphalornis acutirostris, Parana Antwren, EN, Bornschein, Reinert & Teixera, 1995

Slekt Drymophila

Slekt Hypocnemis

Slekt Terenura

Slekt Cercomacra

 • Gråmaurfugl, Cercomacra cinerascens, Gray Antbird, LC, Sclater, 1857
 • Botocudomaurfugl, Cercomacra brasiliana, Rio de Janeiro Antbird, NT, Hellmayr, 1905
 • Tinnmaurfugl, Cercomacra tyrannina, Dusky Antbird, LC, Sclater, 1855
 • Dunkelmaurfugl, Cercomacra laeta, Willis's Antbird, LC, Todd, 1920
 • Oskemaurfugl, Cercomacra parkeri, Parker's Antbird, LC, Graves, 1997
 • Koksmaurfugl, Cercomacra nigrescens, Blackish Antbird, LC, Cabanis & Heine, 1859
 • Svartmaurfugl, Cercomacra serva, Black Antbird, LC, Sclater, 1858
 • Bekmaurfugl, Cercomacra nigricans, Jet Antbird, LC, Sclater, 1858
 • Riobrancomaurfugl, Cercomacra carbonaria, Rio Branco Antbird, CR, Sclater & Salvin, 1873
 • Matogrossomaurfugl, Cercomacra melanaria, Mato Grosso Antbird, LC, Ménétries, 1835
 • Manumaurfugl, Cercomacra manu, Manu Antbird, LC, Fitzpatrick & Willard, 1990
 • Bananalmaurfugl, Cercomacra ferdinandi, Bananal Antbird, VU, Snethlage, 1928

Slekt Pyriglena

 • Kvitryggloauge, Pyriglena leuconota, White-backed Fire-eye, LC, Spix, 1824
 • Frynseryggloauge, Pyriglena atra, Fringe-backed Fire-eye, EN, Swainson, 1825
 • Kvitvenggloauge, Pyriglena leucoptera, White-shouldered Fire-eye, LC, Vieillot, 1818

Slekt Rhopornis

 • Skifergloauge, Rhopornis ardesiacus, Slender Antbird, EN, Wied, 1831

Slekt Myrmoborus

 • Kvitbrynmaurfugl, Myrmoborus leucophrys, White-browed Antbird, LC, Tschudi, 1844
 • Varzeamaurfugl, Myrmoborus lugubris, Ash-breasted Antbird, VU, Cabanis, 1847
 • Maskemaurfugl, Myrmoborus myotherinus, Black-faced Antbird, LC, Spix, 1825
 • Mørkhalemaurfugl, Myrmoborus melanurus, Black-tailed Antbird, VU, Sclater & Salvin, 1866

Slekt Hypocnemoides

Slekt Myrmochanes

 • Flodmaurfugl, Myrmochanes hemileucus, Black-and-white Antbird, LC, Sclater & Salvin, 1866

Slekt Gymnocichla

Slekt Sclateria

 • Sølvmaurfugl, Sclateria naevia, Silvered Antbird, LC, Gmelin, 1788

Slekt Percnostola

 • Svartkronemaurfugl, Percnostola rufifrons, Black-headed Antbird, LC, Gmelin, 1789
 • Sandmaurfugl, Percnostola arenarum, Allpahuayo Antbird, VU, Isler, Alvarez Alonso, Isler & Whitney, 2001
 • Toppmaurfugl, Percnostola lophotes, White-lined Antbird, NT, Hellmayr & Seilern, 1914

Slekt Schistocichla

Slekt Myrmeciza

Slekt Myrmornis

 • Vaktelmaurfugl, Myrmornis torquata, Wing-banded Antbird, NT, Boddaert, 1783

Slekt Pithys

Slekt Gymnopithys

 • Brunflankemaurvaktar, Gymnopithys leucaspis, Bicolored Antbird, LC, Sclater, 1855
 • Kanelmaurvaktar, Gymnopithys rufigula, Rufous-throated Antbird, LC, Boddaert, 1783
 • Gittermaurvaktar, Gymnopithys salvini, White-throated Antbird, LC, Berlepsch, 1901
 • Loretomaurvaktar, Gymnopithys lunulatus, Lunulated Antbird, LC, Sclater & Salvin, 1873

Slekt Rhegmatorhina

Slekt Hylophylax

Slekt Willisornis

 • Skjelryggmaurfugl, Willisornis poecilinotus, Common Scale-backed Antbird, LC, Cabanis, 1847
 • manglar norsk namn, Willisornis vidua, Xingu Scale-backed Antbird, LC, Hellmayr, 1905

Slekt Phlegopsis

 • Dråpemaurvaktar, Phlegopsis nigromaculata, Black-spotted Bare-eye, LC, D'Orbigny & Lafresnaye, 1837
 • Raudvengmaurvaktar, Phlegopsis erythroptera, Reddish-winged Bare-eye, LC, Gould, 1855
 • Bustmaurvaktar, Phlegopsis borbae, Pale-faced Bare-eye, LC, Hellmayr, 1907

Slekt Phaenostictus

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

 • Skildring av systematikk i denne artikkelen starta med ei omsetjing frå avsnittet Systematics i «Antbird» frå Wikipedia på engelsk, den 28. mai 2011.
 1. Sibley, C. G. & J. E. Ahlquist (1990) Phylogeny and classification of birds. Yale University Press, New Haven, Conn.
 2. Rice, N. H. (2005): Further Evidence for Paraphyly of the Formicariidae (Passeriformes). (PDF) Condor 107(4): 910–915.
 3. 3,0 3,1 Clements, J.F.; T.S. Schulenberg; M.J. Iliff; B.L. Sullivan; C.L. Wood; D. Roberson (august 2013) (CSV), The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.8, Cornell Lab of Ornithology, http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/overview-august-2013/, henta 24. oktober 2014 
 4. Irestedt, M.; Fjeldså, J.; Johansson, U. S. & Ericson, P. G. P. (2002) Systematic relationships and biogeography of the tracheophone suboscines (Aves: Passeriformes). Molecular Phylogenetics and Evolution 23(3): 499–512. (HTML abstract)
 5. 5,0 5,1 Irestedt, M.; Fjeldså, J.; Nylander, J. A. A. & Ericson, P. G. P. (2004) Phylogenetic relationships of typical antbirds (Thamnophilidae) and test of incongruence based on Bayes factors. BMC Evol. Biol. 4: 23. Supplementary information (PDF)
 6. Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening sin nettstad (publisert 22.5.2008)

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Commons-logo.svg Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Systematikk med oversyn over maurfuglartar