Systematikk med oversyn over maurfuglartar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Kvitbrystmaurvarslar, Taraba major.
Foto: Bertrando Campos
Rustmaurfugl, Drymophila ferruginea.
Foto: Dario Sanches
Olivenryggmaurfugl, Drymophila malura.
Foto: Dario Sanches
Bandmaurvarslar, Thamnophilus doliatus.
Foto: Dario Sanches
Krattmaurvarslar, Thamnophilus caerulescens.
Foto: Dario Sanches
Stjernestrupemaursmett, Myrmotherula gularis.
Foto: Dario Sanches
Tinnmaursmett, Myrmotherula unicolor.
Foto: Dario Sanches
Raudvengmaursmett, Herpsilochmus rufimarginatus.
Foto: Dario Sanches
Maskerademaurvaktar, Pithys albifrons.
Foto: Francisco Enríquez/NBII Image Gallery
Brunflankemaurvaktar, Gymnopithys leucaspis

Systematikk med oversyn over maurfuglartar viser til vitskapen sitt syn på taksonomien for maurfuglar, inndeling av maurfuglar i grupper, og relasjonar til dei næraste slektningane av maurfuglar, i eit kort samandrag med komplett artsoversyn.

Maurfuglamilien Thamnophilidae vart tidlegare rekna som ein underfamilie, Thamnophilinae, innanfor ein større familie Formicariidae som òg inkluderte maurrikser og maurpittaer. Den gongen var den større familien kjent som «maurfuglfamilien» og underfamilien Thamnophilinae var kalla «typiske maurfuglar». I denne artikkelen refererer både «maurfuglar» og «maurfuglfamilien» til dagens definisjon av familien som har det vitskaplege namnet Thamnophilidae.

Thamnophilinae vart fjerna frå Formicariidae, og maurrikser og maurpittaer stod att fordi ein vart klår over skilnader i strukturen på brystbeinet, sternum, og i syrinx, og på grunn av Sibley og Ahlquist sine studiar i DNA-DNA-hybridisering.[1][2] Seinare har maurpittaer vorte isolert i sin eigen familie Grallariidae.[3] Thamnophilidae-maurfuglar er medlemmar av infraorder Tyrannides, ein av to infraordenar i underordenen Tyranni. Ein trur no at Thamnophilidae har ein ganske basal posisjon innan infraordenen med omsyn til slektningane i maurriksefamilien, maurpittafamilien, tapakulofamilien, myggetarfamilien, og òg omnfuglfamilien.[4] Dessutan trur ein at søstergruppa av Thamnophilidae er myggetarfamilien. Omnfuglar, tapakuloar, maurrikser og maurpittaer blir antatt å representere ei anna stråling i den tidlege splitten.

Maurfuglamilien samlar over 200 artar med fellesnamna maursmettar, maurvireoar, maurfuglar og maurvarslarar. Namna refererer til relative storleikar av fuglar, aukande i rekkjefølgja gjeve, med unntak, snarare enn nokon særleg likskap med verkelege smettar, vireoar eller varslarar. I tillegg er medlemmer av slektene Phlegopsis og Phaenostictus kjende som maurvaktarar, Pyriglena som gloauge og Neoctantes og Clytoctantes som grovnebb. Sjølv om systematikken Thamnophilidae er basert på studium frå midten av 1800-talet, då færre enn halvparten av dagens artar var kjente, har moderne analysemetodar i stor grad stadfesta systematikken.[5] Ein trur det finst to store kladar, ein klade samlar dei fleste maurvarslarar og andre større artar med kraftige nebb, og dessutan slekta Herpsilochmus. Ein annan klade er dei klassiske maursmettar og andre meir slanke artar med lengre nebb. Med det vart det stadfesta monofyli av dei fleste slektene.

Thamnophilidae inneheld fleire store eller mykje store slekter og mange små eller monotypiske. Fleire, som er vanskeleg å tilordne, synest å danne ein tredje, hittil ukjende klade sjølvstendig avleidd frå forfedrane til maurfuglar.[5] Resultata stadfestar òg mistankar frå tidlegare forskarar om at nokre artar, særleg i Myrmotherula og Myrmeciza, må tildelast andre slekter. På grunn av vanskane med prøvetaking frå eit så stort mengd ofte dårleg kjende artar, ventar likevel enno plassering av einskilde slekter på stadfesting.

Artslista[endre | endre wikiteksten]

Maurfuglar i rekkjefølgje etter EBird/Clements Checklist v2018[3] med norske namn etter Norske navn på verdens fugler:[6]

Slekt Euchrepomis

 • Rustgumpmaursmett, Euchrepomis callinota, Rufous-rumped Antwren, Sclater, PL, 1855, (LC)
 • Raudskuldermaursmett, Euchrepomis humeralis, Chestnut-shouldered Antwren, Sclater, PL & Salvin, 1880, (LC)
 • Gulskuldermaursmett, Euchrepomis sharpei, Yellow-rumped Antwren, von Berlepsch, 1901, (EN)
 • Raudryggmaursmett, Euchrepomis spodioptila, Ash-winged Antwren, Sclater, PL & Salvin, 1881, (LC)

Slekt Cymbilaimus

Slekt Hypoedaleus

Slekt Batara

Slekt Mackenziaena

Slekt Frederickena

Slekt Taraba

Slekt Sakesphorus

Slekt Biatas

Slekt Thamnophilus

 • Bandmaurvarslar, Thamnophilus doliatus, Barred Antshrike, Linné, 1764, (LC)
 • Rustkronemaurvarslar, Thamnophilus ruficapillus, Rufous-capped Antshrike, Vieillot, 1816, (LC)
 • Rustvengmaurvarslar, Thamnophilus torquatus, Rufous-winged Antshrike, Swainson, 1825, (LC)
 • Okerflankemaurvarslar, Thamnophilus zarumae, Chapman's Antshrike, Chapman, 1921, (LC)
 • Stripetoppmaurvarslar, Thamnophilus multistriatus, Bar-crested Antshrike, Lafresnaye, 1844, (LC)
 • Strekmaurvarslar, Thamnophilus tenuepunctatus, Lined Antshrike, Lafresnaye, 1853, (VU)
 • Brunryggmaurvarslar, Thamnophilus palliatus, Chestnut-backed Antshrike, Lichtenstein, MHK, 1823, (LC)
 • Kragemaurvarslar, Thamnophilus bernardi, Collared Antshrike, Lesson, R, 1844, (LC)
 • Svartnakkemaurvarslar, Thamnophilus atrinucha, Black-crowned Antshrike, Salvin & Godman, 1892, (LC)
 • Kolmaurvarslar, Thamnophilus bridgesi, Black-hooded Antshrike, Sclater, PL, 1856, (LC)
 • Skifermaurvarslar, Thamnophilus schistaceus, Plain-winged Antshrike, d'Orbigny, 1837, (LC)
 • Brunvengmaurvarslar, Thamnophilus murinus, Mouse-colored Antshrike, Sclater, PL & Salvin, 1868, (LC)
 • Svartmaurvarslar, Thamnophilus nigriceps, Black Antshrike, Sclater, PL, 1869, (LC)
 • Napomaurvarslar, Thamnophilus praecox, Cocha Antshrike, Zimmer, JT, 1937, (NT)
 • Elvemaurvarslar, Thamnophilus cryptoleucus, Castelnau's Antshrike, Ménégaux & Hellmayr, 1906, (NT)
 • Sotmaurvarslar, Thamnophilus nigrocinereus, Blackish-gray Antshrike, Sclater, PL, 1855, (NT)
 • Gråmaurvarslar, Thamnophilus punctatus, Northern Slaty-Antshrike, Shaw, 1809, (LC)
 • Mørkryggmaurvarslar, Thamnophilus stictocephalus, Natterer's Slaty-Antshrike, Pelzeln, 1868, (LC)
 • Boliviamaurvarslar, Thamnophilus sticturus, Bolivian Slaty-Antshrike, Pelzeln, 1868, (LC)
 • Planaltomaurvarslar, Thamnophilus pelzelni, Planalto Slaty-Antshrike, Hellmayr, 1924, (LC)
 • Leiremaurvarslar, Thamnophilus ambiguus, Sooretama Slaty-Antshrike, Swainson, 1825, (LC)
 • Krattmaurvarslar, Thamnophilus caerulescens, Variable Antshrike, Vieillot, 1816, (LC)
 • Gråaugemaurvarslar, Thamnophilus unicolor, Uniform Antshrike, Sclater, PL, 1859, (LC)
 • Prikkmaurvarslar, Thamnophilus aethiops, White-shouldered Antshrike, Sclater, PL, 1858, (LC)
 • Bergmaurvarslar, Thamnophilus aroyae, Upland Antshrike, Hellmayr, 1904, (LC)
 • Svartkuttemaurvarslar, Thamnophilus melanonotus, Black-backed Antshrike, Sclater, PL, 1855, (LC)
 • Bandstjertmaurvarslar, Thamnophilus melanothorax, Band-tailed Antshrike, Sclater, PL, 1857, (LC)
 • Amazonmaurvarslar, Thamnophilus amazonicus, Amazonian Antshrike, Sclater, PL, 1858, (LC)
 • Tepuimaurvarslar, Thamnophilus insignis, Streak-backed Antshrike, Salvin & Godman, 1884, (LC)
 • Divisormaurvarslar, Thamnophilus divisorius, Acre Antshrike, Whitney, Oren & Brumfield, 2004, (LC)

Slekt Rhopias

Slekt Megastictus

 • Perlemaurvarslar, Megastictus margaritatus, Pearly Antshrike, Sclater, PL, 1855, (LC)

Slekt Neoctantes

 • Svartgrovnebb, Neoctantes niger, Black Bushbird, Pelzeln, 1859, (LC)

Slekt Clytoctantes

 • Kolgrovnebb, Clytoctantes alixii, Recurve-billed Bushbird, Elliot, DG, 1870, (EN)
 • Rondoniagrovnebb, Clytoctantes atrogularis, Rondonia Bushbird, Lanyon, S, Stotz & Willard, 1991, (VU)

Slekt Thamnistes

Slekt Dysithamnus

 • Flekkbrystmaurvireo, Dysithamnus stictothorax, Spot-breasted Antvireo, Temminck, 1823, (NT)
 • Gråmaurvireo, Dysithamnus mentalis, Plain Antvireo, Temminck, 1823, (LC)
 • Strekhovudmaurvireo, Dysithamnus striaticeps, Streak-crowned Antvireo, Lawrence, 1865, (LC)
 • Prikkhovudmaurvireo, Dysithamnus puncticeps, Spot-crowned Antvireo, Salvin, 1866, (LC)
 • Raudryggmaurvireo, Dysithamnus xanthopterus, Rufous-backed Antvireo, Burmeister, 1856, (LC)
 • Svartmaurvireo, Dysithamnus occidentalis, Bicolored Antvireo, Chapman, 1923, (VU)
 • Blymaurvireo, Dysithamnus plumbeus, Plumbeous Antvireo, zu Wied-Neuwied, 1831, (VU)
 • Sotmaurvireo, Dysithamnus leucostictus, White-streaked Antvireo, Sclater, PL, 1858, (VU)

Slekt Thamnomanes

Slekt Xenornis

 • Jernmaurvarslar, Xenornis setifrons, Spiny-faced Antshrike, Chapman, 1924, (VU)

Slekt Isleria

 • Gråbukmaursmett, Isleria hauxwelli, Plain-throated Antwren, Sclater, PL, 1857, (LC)
 • Rustbukmaursmett, Isleria guttata, Rufous-bellied Antwren, Vieillot, 1824, (LC)

Slekt Pygiptila

Slekt Epinecrophylla

 • Spraglestrupemaursmett, Epinecrophylla fulviventris, Checker-throated Antwren, Lawrence, 1862, (LC)
 • Brunbukmaursmett, Epinecrophylla gutturalis, Brown-bellied Antwren, Sclater, PL & Salvin, 1881, (NT)
 • Kvitaugemaursmett, Epinecrophylla leucophthalma, White-eyed Antwren, Pelzeln, 1868, (LC)
 • Kastanjeryggmaursmett, Epinecrophylla pyrrhonota, Fulvous-throated AntwrenSclater, PL & Salvin, 1873
 • Prikkstrupemaursmett, Epinecrophylla haematonota, Rufous-backed Antwren, Sclater, PL, 1857, (LC)
 • Madeiramaursmett, Epinecrophylla amazonica, Madeira Antwren, von Ihering, H, 1905, (LC)
 • Brunryggmaursmett, Epinecrophylla fjeldsaai, Brown-backed Antwren, Krabbe et al, 1999
 • Oskeryggmaursmett, Epinecrophylla spodionota, Foothill Antwren, Sclater, PL & Salvin, 1880, (LC)
 • Ornatmaursmett, Epinecrophylla ornata, Ornate Antwren, Sclater, PL, 1853, (LC)
 • Raudstjertmaursmett, Epinecrophylla erythrura, Rufous-tailed Antwren, Sclater, PL, 1890, (LC)

Slekt Myrmotherula

 • Dvergmaursmett, Myrmotherula brachyura, Pygmy Antwren, Hermann, 1783, (LC)
 • Skjeggmaursmett, Myrmotherula ignota, Moustached Antwren, Griscom, 1929, (LC)
 • Gulstrupemaursmett, Myrmotherula ambigua, Yellow-throated Antwren, Zimmer, JT, 1932, (LC)
 • Gulbukmaursmett, Myrmotherula sclateri, Sclater's Antwren, Snethlage, E, 1912, (LC)
 • Guyanamaursmett, Myrmotherula surinamensis, Guianan Streaked-Antwren, Gmelin, JF, 1788, (VU)
 • Amazonmaursmett, Myrmotherula multostriata, Amazonian Streaked-Antwren, Sclater, PL, 1858, (LC)
 • Chocomaursmett, Myrmotherula pacifica, Pacific Antwren, Hellmayr, 1911, (LC)
 • Strekmaursmett, Myrmotherula cherriei, Cherrie's Antwren, von Berlepsch & Hartert, 1902, (LC)
 • Varzeamaursmett, Myrmotherula klagesi, Klages's Antwren, Todd, 1927, (VU)
 • Stripebrystmaursmett, Myrmotherula longicauda, Stripe-chested Antwren, von Berlepsch & Stolzmann, 1894, (LC)
 • Kvitflankemaursmett, Myrmotherula axillaris, White-flanked Antwren, Vieillot, 1817, (LC)
 • Skifermaursmett, Myrmotherula schisticolor, Slaty Antwren, Lawrence, 1865, (LC)
 • Sotmaursmett, Myrmotherula sunensis, Rio Suno Antwren, Chapman, 1925, (LC)
 • Småmaursmett, Myrmotherula minor, Salvadori's Antwren, Salvadori, 1864, (VU)
 • Langvengmaursmett, Myrmotherula longipennis, Long-winged Antwren, Pelzeln, 1868, (LC)
 • Kvittippmaursmett, Myrmotherula urosticta, Band-tailed Antwren, Sclater, PL, 1857, (VU)
 • Svartbrystmaursmett, Myrmotherula iheringi, Ihering's Antwren, Snethlage, E, 1914, (LC)
 • Riomaursmett, Myrmotherula fluminensis, Rio de Janeiro Antwren, Gonzaga, 1988, (CR)
 • Yungasmaursmett, Myrmotherula grisea, Ashy Antwren, Carriker, 1935, (LC)
 • Tinnmaursmett, Myrmotherula unicolor, Unicolored Antwren, Ménétries, 1835, (NT)
 • Alagoasmaursmett, Myrmotherula snowi, Alagoas Antwren, Teixeira & Gonzaga, 1985, (CR)
 • Gråvengmaursmett, Myrmotherula behni, Plain-winged Antwren, von Berlepsch & Leverkühn, 1890, (LC)
 • Gråmaursmett, Myrmotherula menetriesii, Gray Antwren, d'Orbigny, 1837, (LC)
 • Blymaursmett, Myrmotherula assimilis, Leaden Antwren, Pelzeln, 1868, (LC)

Slekt Dichrozona

 • Bandmaursmett, Dichrozona cincta, Banded Antbird, Pelzeln, 1868, (LC)

Slekt Myrmorchilus

 • Striperyggmaurfugl, Myrmorchilus strigilatus, Stripe-backed Antbird, zu Wied-Neuwied, 1831, (LC)

Slekt Herpsilochmus

 • Caatingamaursmett, Herpsilochmus sellowi, Caatinga Antwren, Whitney & Pacheco, 2000, (LC)
 • Bahiamaursmett, Herpsilochmus pileatus, Bahia Antwren, Lichtenstein, MHK, 1823, (VU)
 • Svartkronemaursmett, Herpsilochmus atricapillus, Black-capped Antwren, Pelzeln, 1868, (LC)
 • Campinaranamaursmett, Herpsilochmus praedictus, Predicted Antwren, Cohn-Haft & Bravo, 2013, (LC)
 • Aripuanamaursmett, Herpsilochmus stotzi, Aripuana Antwren, Whitney, Cohn-Haft, Bravo, Schunck & Silveira, 2013, (LC)
 • Krembukmaursmett, Herpsilochmus motacilloides, Creamy-bellied Antwren, Taczanowski, 1874, (NT)
 • Oskestrupemaursmett, Herpsilochmus parkeri, Ash-throated Antwren, Davis, TJ & O'Neill, 1986, (EN)
 • Flekkhalemaursmett, Herpsilochmus sticturus, Spot-tailed Antwren, Salvin, 1885, (LC)
 • Loretomaursmett, Herpsilochmus dugandi, Dugand's Antwren, Meyer de Schauensee, 1945, (LC)
 • Kajennemaursmett, Herpsilochmus stictocephalus, Todd's Antwren, Todd, 1927, (LC)
 • Napomaursmett, Herpsilochmus gentryi, Ancient Antwren, Whitney & Álvarez Alonso, 1998, (LC)
 • Flekkryggmaursmett, Herpsilochmus dorsimaculatus, Spot-backed Antwren, Pelzeln, 1868, (LC)
 • Tepuimaursmett, Herpsilochmus roraimae, Roraiman Antwren, Hellmayr, 1903, (LC)
 • Halvmånemaursmett, Herpsilochmus pectoralis, Pectoral Antwren, Sclater, PL, 1857, (VU)
 • Stornebbmaursmett, Herpsilochmus longirostris, Large-billed Antwren, Pelzeln, 1868, (LC)
 • Gulbrystmaursmett, Herpsilochmus axillaris, Yellow-breasted Antwren, Tschudi, 1844, (VU)
 • Raudvengmaursmett, Herpsilochmus rufimarginatus, Rufous-winged Antwren, Temminck, 1822, (LC)

Slekt Microrhopias

Slekt Formicivora

 • Lianemaursmett, Formicivora iheringi, Narrow-billed Antwren, Hellmayr, 1909, (NT)
 • Svarthovudmaursmett, Formicivora erythronotos, Black-hooded Antwren, Hartlaub, 1852, (EN)
 • Kvitrandmaursmett, Formicivora grisea, White-fringed Antwren, Boddaert, 1783, (LC)
 • Serramaursmett, Formicivora serrana, Serra Antwren, Hellmayr, 1929, (LC)
 • Restingamaursmett, Formicivora littoralis, Restinga Antwren, Gonzaga & Pacheco, 1990, (EN)
 • Svartbukmaursmett, Formicivora melanogaster, Black-bellied Antwren, Pelzeln, 1868, (LC)
 • Rustryggmaursmett, Formicivora rufa, Rusty-backed Antwren, zu Wied-Neuwied, 1831, (LC)
 • Sincoramaursmett, Formicivora grantsaui, Sincora Antwren, Gonzaga, Carvalhaes & Buzzetti, 2007, (EN)

Slekt Stymphalornis

 • Marskmaursmett, Stymphalornis acutirostris, Parana Antwren, Bornschein, Reinert & Teixera, 1995, (EN)

Slekt Drymophila

 • Rustmaurfugl, Drymophila ferruginea, Ferruginous Antbird, Temminck, 1822, (LC)
 • Kaingangmaurfugl, Drymophila rubricollis, Bertoni's Antbird, Bertoni, AW, 1901, (LC)
 • Rusthalemaurfugl, Drymophila genei, Rufous-tailed Antbird, de Filippi, 1847, (LC)
 • Okergumpmaurfugl, Drymophila ochropyga, Ochre-rumped Antbird, Hellmayr, 1906, (NT)
 • Olivenryggmaurfugl, Drymophila malura, Dusky-tailed Antbird, Temminck, 1825, (LC)
 • Bandhalemaurfugl, Drymophila squamata, Scaled Antbird, Lichtenstein, MHK, 1823, (LC)
 • Stripemaurfugl, Drymophila devillei, Striated Antbird, Ménégaux & Hellmayr, 1906, (LC)
 • Langhalemaurfugl, Drymophila caudata, East Andean Antbird, Sclater, PL, 1855, (NT)
 • Venezuelamaurfugl, Drymophila klagesi, Klages's Antbird, Hellmayr & Seilern, 1912, (LC)
 • Santamartamaurfugl, Drymophila hellmayri, Santa Marta Antbird, Todd, 1915, (NT)
 • Stripehovudmaurfugl, Drymophila striaticeps, Streak-headed Antbird, Chapman, 1912, (LC)

Slekt Hypocnemis

 • Rustflankemaurfugl, Hypocnemis cantator, Guianan Warbling-Antbird, Boddaert, 1783, (NT)
 • Gulstenkmaurfugl, Hypocnemis flavescens, Imeri Warbling-Antbird, Sclater, PL, 1865, (LC)
 • Brunflankemaurfugl, Hypocnemis peruviana, Peruvian Warbling-Antbird, Taczanowski, 1884, (LC)
 • Gulbrystmaurfugl, Hypocnemis subflava, Yellow-breasted Warbling-Antbird, Cabanis, 1873, (LC)
 • Rondoniamaurfugl, Hypocnemis ochrogyna, Rondonia Warbling-Antbird, Zimmer, JT, 1932, (VU)
 • Mundurucumaurfugl, Hypocnemis striata, Spix's Warbling-Antbird, von Spix, 1825, (LC)
 • Stripebrystmaurfugl, Hypocnemis rondoni, Manicore Warbling-Antbird, Whitney et al, 2013, (LC)
 • Gulbrynmaurfugl, Hypocnemis hypoxantha, Yellow-browed Antbird, Sclater, PL, 1869, (LC)

Slekt Terenura

 • Svartryggmaursmett, Terenura sicki, Orange-bellied Antwren, Teixeira & Gonzaga, 1983, (CR)
 • Kanelryggmaursmett, Terenura maculata, Streak-capped Antwren, zu Wied-Neuwied, 1831, (LC)

Slekt Cercomacroides

 • Dunkelmaurfugl, Cercomacroides laeta, Willis's Antbird, Todd, 1920, (LC)
 • Oskemaurfugl, Cercomacroides parkeri, Parker's Antbird, Graves, GR, 1997, (LC)
 • Tinnmaurfugl, Cercomacroides tyrannina, Dusky Antbird, Sclater, PL, 1855, (LC)
 • Svartmaurfugl, Cercomacroides serva, Black Antbird, Sclater, PL, 1858, (LC)
 • Koksmaurfugl, Cercomacroides nigrescens, Blackish Antbird, Cabanis & Heine, 1860, (LC)
 • Elveskogmaurfugl, Cercomacroides fuscicauda, Riparian Antbird, Zimmer, JT, 1931, (LC)

Slekt Cercomacra

 • Manumaurfugl, Cercomacra manu, Manu Antbird, Fitzpatrick & Willard, 1990, (LC)
 • Gråmaurfugl, Cercomacra cinerascens, Gray Antbird, Sclater, PL, 1857, (LC)
 • Botocudomaurfugl, Cercomacra brasiliana, Rio de Janeiro Antbird, Hellmayr, 1905, (NT)
 • Matogrossomaurfugl, Cercomacra melanaria, Mato Grosso Antbird, Ménétries, 1835, (LC)
 • Bananalmaurfugl, Cercomacra ferdinandi, Bananal Antbird, Snethlage, E, 1928, (VU)
 • Bekmaurfugl, Cercomacra nigricans, Jet Antbird, Sclater, PL, 1858, (LC)
 • Riobrancomaurfugl, Cercomacra carbonaria, Rio Branco Antbird, Sclater, PL & Salvin, 1873, (CR)

Slekt Pyriglena

 • Kvitryggloauge, Pyriglena leuconota, White-backed Fire-eye, von Spix, 1824, (LC)
 • Frynseryggloauge, Pyriglena atra, Fringe-backed Fire-eye, Swainson, 1825, (EN)
 • Kvitvenggloauge, Pyriglena leucoptera, White-shouldered Fire-eye, Vieillot, 1818, (LC)

Slekt Rhopornis

 • Skifergloauge, Rhopornis ardesiacus, Slender Antbird, zu Wied-Neuwied, 1831, (EN)

Slekt Myrmoborus

 • Kvitbrynmaurfugl, Myrmoborus leucophrys, White-browed Antbird, Tschudi, 1844, (LC)
 • Varzeamaurfugl, Myrmoborus lugubris, Ash-breasted Antbird, Cabanis, 1847, (VU)
 • Maskemaurfugl, Myrmoborus myotherinus, Black-faced Antbird, von Spix, 1825, (LC)
 • Mørkhalemaurfugl, Myrmoborus melanurus, Black-tailed Antbird, Sclater, PL & Salvin, 1866, (VU)
 • Toppmaurfugl, Myrmoborus lophotes, White-lined Antbird, Hellmayr & Seilern, 1914, (NT)

Slekt Hypocnemoides

 • Svartstrupemaurfugl, Hypocnemoides melanopogon, Black-chinned Antbird, Sclater, PL, 1857, (LC)
 • Kvittippmaurfugl, Hypocnemoides maculicauda, Band-tailed Antbird, Pelzeln, 1868, (LC)

Slekt Myrmochanes

 • Flodmaurfugl, Myrmochanes hemileucus, Black-and-white Antbird, Sclater, PL & Salvin, 1866, (LC)

Slekt Gymnocichla

Slekt Sclateria

 • Sølvmaurfugl, Sclateria naevia, Silvered Antbird, Gmelin, JF, 1788, (LC)

Slekt Percnostola

 • Svartkronemaurfugl, Percnostola rufifrons, Black-headed Antbird, Gmelin, JF, 1789, (LC)
 • Sandmaurfugl, Percnostola arenarum, Allpahuayo Antbird, Isler, ML, Álvarez Alonso, Isler, PR & Whitney, 2001, (VU)

Slekt Myrmelastes

 • Skifermaurfugl, Myrmelastes schistaceus, Slate-colored Antbird, Sclater, PL, 1858, (LC)
 • Roraimamaurfugl, Myrmelastes saturatus, Roraiman Antbird, Salvin, 1885, (LC)
 • Blymaurfugl, Myrmelastes hyperythrus, Plumbeous Antbird, Sclater, PL, 1855, (LC)
 • Flekkvengmaurfugl, Myrmelastes leucostigma, Spot-winged Antbird, Pelzeln, 1868, (LC)
 • Humaitamaurfugl, Myrmelastes humaythae, Humaita Antbird, Hellmayr, 1907, (LC)
 • Brunhovudmaurfugl, Myrmelastes brunneiceps, Brownish-headed Antbird, Zimmer, JT, 1931, (LC)
 • Rustmaskemaurfugl, Myrmelastes rufifacies, Rufous-faced Antbird, Hellmayr, 1929, (LC)
 • Cauramaurfugl, Myrmelastes caurensis, Caura Antbird, Hellmayr, 1906, (LC)

Slekt Myrmeciza

 • Smekkemaurfugl, Myrmeciza longipes, White-bellied Antbird, Swainson, 1825, (LC)

Slekt Poliocrania

Slekt Ampelornis

Slekt Sipia

Slekt Sciaphylax

Slekt Myrmoderus

 • Prydmaurfugl, Myrmoderus ferrugineus, Ferruginous-backed Antbird, Statius Müller, PL, 1776, (LC)
 • Azulmaurfugl, Myrmoderus eowilsoni, Cordillera Azul Antbird
 • Vatremaurfugl, Myrmoderus ruficauda, Scalloped Antbird, zu Wied-Neuwied, 1831, (EN)
 • Brynjemaurfugl, Myrmoderus loricatus, White-bibbed Antbird, Lichtenstein, MHK, 1823, (LC)
 • Skjelmaurfugl, Myrmoderus squamosus, Squamate Antbird, Pelzeln, 1868, (LC)

Slekt Akletos

 • Epålettmaurfugl, Akletos melanoceps, White-shouldered Antbird, von Spix, 1825, (LC)
 • Amahuacamaurfugl, Akletos goeldii, Goeldi's Antbird, Snethlage, E, 1908, (LC)

Slekt Hafferia

 • Sotmaurfugl, Hafferia fortis, Sooty Antbird, Sclater, PL & Salvin, 1868, (LC)
 • Sambomaurfugl, Hafferia zeledoni, Zeledon's Antbird, Ridgway, 1909, (LC)
 • Fløyelsmaurfugl, Hafferia immaculata, Blue-lored Antbird, Lafresnaye, 1845, (LC)

Slekt Aprositornis

 • Yapacanamaurfugl, Aprositornis disjuncta, Yapacana Antbird, Friedmann, 1945, (LC)

Slekt Myrmophylax

Slekt Ammonastes

Slekt Myrmornis

 • Vaktelmaurfugl, Myrmornis torquata, Wing-banded Antbird, Boddaert, 1783, (LC)

Slekt Pithys

Slekt Gymnopithys

Slekt Oneillornis

 • Gittermaurvaktar, Oneillornis salvini, White-throated Antbird, Berlepsch, 1901, (LC)
 • Loretomaurvaktar, Oneillornis lunulatus, Lunulated Antbird, Sclater & Salvin, 1873, (LC)

Slekt Rhegmatorhina

 • Brillemaurvaktar, Rhegmatorhina gymnops, Bare-eyed Antbird, Ridgway, 1888, (VU)
 • Harlekinmaurvaktar, Rhegmatorhina berlepschi, Harlequin Antbird, Snethlage, E, 1907, (LC)
 • Kvitbrystmaurvaktar, Rhegmatorhina hoffmannsi, White-breasted Antbird, Hellmayr, 1907, (NT)
 • Brunkronemaurvaktar, Rhegmatorhina cristata, Chestnut-crested Antbird, Pelzeln, 1868, (LC)
 • Parykkmaurvaktar, Rhegmatorhina melanosticta, Hairy-crested Antbird, Sclater, PL & Salvin, 1880, (LC)

Slekt Hylophylax

Slekt Willisornis

 • Skjelryggmaurfugl, Willisornis poecilinotus, Common Scale-backed Antbird, Cabanis, 1847, (LC)
 • Xingumaurfugl, Willisornis vidua, Xingu Scale-backed Antbird, Hellmayr, 1905, (LC)

Slekt Phlegopsis

 • Dråpemaurvaktar, Phlegopsis nigromaculata, Black-spotted Bare-eye, d'Orbigny & Lafresnaye, 1837, (LC)
 • Raudvengmaurvaktar, Phlegopsis erythroptera, Reddish-winged Bare-eye, Gould, 1855, (LC)
 • Bustmaurvaktar, Phlegopsis borbae, Pale-faced Bare-eye, Hellmayr, 1907, (LC)

Slekt Phaenostictus

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

 • Skildring av systematikk i denne artikkelen starta med ei omsetjing frå avsnittet Systematics i «Antbird» frå Wikipedia på engelsk, den 28. mai 2011.
 1. Sibley, C. G. & J. E. Ahlquist (1990) Phylogeny and classification of birds. Yale University Press, New Haven, Conn.
 2. Rice, N. H. (2005): Further Evidence for Paraphyly of the Formicariidae (Passeriformes). (PDF) Condor 107(4): 910–915.
 3. 3,0 3,1 Schulenberg T.S.; M.J. Iliff; B.L. Sullivan; C.L. Wood; T. A. Fredericks; D. Roberson (august 2018), eBird/Clements Checklist v2018 (CSV), Cornell Lab of Ornithology, henta 7. april 2019 
 4. Irestedt, M.; Fjeldså, J.; Johansson, U. S. & Ericson, P. G. P. (2002) Systematic relationships and biogeography of the tracheophone suboscines (Aves: Passeriformes). Molecular Phylogenetics and Evolution 23(3): 499–512. (HTML abstract)
 5. 5,0 5,1 Irestedt, M.; Fjeldså, J.; Nylander, J. A. A. & Ericson, P. G. P. (2004) Phylogenetic relationships of typical antbirds (Thamnophilidae) and test of incongruence based on Bayes factors. BMC Evol. Biol. 4: 23. Supplementary information (PDF)
 6. Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. med oppdateringar i 2017. Norsk Ornitologisk Forening sin nettstad (publisert 21.12.2017)

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Commons-logo.svg Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Systematikk med oversyn over maurfuglartar